VIDEO. Subvențiile în agricultură pentru anul 2017. Cât, unde și pentru ce

VIDEO. Subvențiile în agricultură pentru anul 2017. Cât, unde și pentru ce
Foto: cursdeguvernare.ro

Pe parcursul anului curent, la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) au fost depuse aproximativ 7800 de cereri de finanțare, în valoare totală ce au depășit 800 de milioane de lei. Până astăzi, AIPA a examinat circa 5000 cereri, în valoare totală de 420 de milioane de lei. Directorul instituției afirmă că până la finele acestei luni vor fi procesați încă 100 de milioane de lei, pentru ca sursele disponibile pentru acest an să fie valorificate în proporție de 100%. Totodată, circa 2700 de cererii, în valoare de până la 240 de milioane de lei vor fi finațate din anul viitor.

Într-o conferință de presă, cei de la Ministerul Agriculturii au prezentat astăzi rezultatele procesului de subvenționare a producătorilor agricoli pentru anul curent. Potrivit lui Nicolae Ciubuc, directorul AIPA, fondul de subvenții disponibil a fost de 900 de milioane de lei, sau cu 200 de milioane mai mare decât fondul din 2016.

Sursele au fost repartizate pentru următoarele destinații:

- 340 mln. lei, la stingerea restanțelor față de cererilor fermierilor 2016, rămase fără finanțare, achitate în perioada ianuarie-martie, 2017;

- 31 mln. lei, contribuția statului în Fondul Național al Viei și Vinului;

- 11 mln. lei - acoperirea cheltuielilor de administrare a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural;

- 520 mln. lei - finanțarea cererilor producătorilor agricoli, depuse pe parcursul anului 2017, aferente măsurilor de sprijin.

Mărimea FNDAM pentru 2018 va constitui 900 de milioane de lei.

Principalele rezultate/indicatori realizați, potrivit AIPA:

1. Grație mijloacelor FNDAMR a fost posibilă atragerea investițiilor în sector de peste 4,3 mlrd. lei, fiind create circa 3900 locuri de muncă.

2. Număr record de cereri pentru obținerea subvențiilor cu 40% mai mult decît în 2016.

3. Creșterea numărului de producători mici și mijlocii beneficiari de subvenții. Din numărul total de beneficiari 82% constituie întreprinderi mici și mijlocii, iar din sumele total valorificate pe categorii - 65% sunt întreprinderi mici și mijlocii;

4. Peste 1000 de solicitanți sunt cu vîrsta cuprinsă 18-35 ani, peste 500 de femei-fermier ceea ce constituie circa 40% din numărul total de solicitați, iar pentru investițiile realizate de aceștia în plantații, sere, ferme zootehnice, infrastructura post-recoltare, din FNDAMR, pentru care suplimentar aceste categorii primesc 15% subvenții, au fost alocate circa 50 mln. lei, ceea ce reprezintă peste 6% din totalul sumelor solicitate.

5. Realizarea în proporție de peste 90% indicatorii asumați conform Acordului de finanțare ENPARD, ceea ce va facilita debursarea tranșei II, în cadrul acestui Program, proporțional indicatorilor atinși. De menționat că cea mai bună realizarea a indicatorilor înregistrată pe Programele UE sunt pentru ENPARD.

6. Cele mai active raioane în valorificarea FNDAMR în anul 2017, sunt raioanele de sud (UTAG - 68 mln. lei, Cahul - 48 mln. lei, Caușeni - 40 mln. lei, Hîncești - 38 mln. lei, Ștefan-Vodă - 36 mln. lei, Cantemir - 30 mln. lei, etc.). În raionale de Nord ale țării, unde de regulă se atesta în anii precedenți un potențial mai mare investițional, se constată o micșorare a potențialului investițional. Acest lucru este legat de mai mulți factori - capacități financiare limitate din cauza calamităților naturale (înghețurile timpurii din primăvara anului 2016-2017), embargoul la fructe, care preponderent se cultivă în zona de nord ale țării, dar și probabilitatea ajungerii la un anumit grad renovate pe fonul activităților investiționale realizate în anii precedenți.

7. Și în anul 2017, cele mai multe solicitări sunt înregistrate pentru tehnică și utilajele agricole - circa 28%. Grație suportului oferit din FNDAMR, condițiilor atractive de subvenționare, inclusiv facilitățile de ordin fiscal s-a reușit subvenționarea a circa 1000 tractoare agricole, peste 120 combine, față de 450 și 41 în anul 2016. Suma totală solicitată de fermieri pentru astfel de activități a constituit 237 mln. lei.

8. 22% din suma total solicitată în acest an îi revine plantaților multianuale înființate, pentru care au solicitat subvenții peste 700 de agricultori. Cele mai relevante plantații în acest an au fost: prun (peste 1000 ha), culturi nucifere (780 ha), măr (370 ha),  cireș (280 ha), cais (185 ha) și vișin (130 ha), circa 1000 ha plantații de viță-de-vie și 110 ha de culturi bacifere. Dincolo de plantații noi înfiițate, peste 90 mln lei, reprezintă cererile a peste 500 de fermieri care au solicitat subvenții pentru defrișarea a 8300 ha de plantații vechi, suprafață dublă comparativ cu anul 2016.Statul a fost alături în acest an și de circa 230 de producători agricoli care au investit în sisteme noi de irigare peste 70 mln. lei, solicitînd subvenții pentru aceste investiții în valoare de peste 32 mln. lei, fiind astfel posibilă extinderea suprafețelor irigate cu circa 6 mii ha. În anul 2016, suprafața irigată pe baza sistemelor de irigare depuse spre finanțare a constituit circa 3 mii ha. Nu mai puțin importante sunt tehnologiile de protecție, utilizate împotriva căderilor de grindină și înghețurile timpurii - sisteme antigrindină și anti-îngheț, în acest an au fost depuse spre finanțare proiectele a 10 producători agricoli pentru circa 75 ha de astfel de tehnologii, în sumă totală de 4,2 mln. lei. La fel, pentru prima data începînd cu anul 2017, s-a instituit subvenționarea sistemului de suport în vii/livezi, astfel, fiind acoperite în primul an de subvenționare circa 355 ha, pentru 36 producători agricoli, suma totală alocată din FNDAMR constituind 10,8 mln. lei.

9. Valoarea totală a investițiilor în sectorul zootehnic în anul 2017, eligibil pentru subvenționare, a constituit peste 170 mln. lei în modernizarea diverselor tipuri de ferme - bovine, porcine, ovine, iepuri, albini. Suma totală a subvențiilor solicitate a constituit circa 57 mln. lei (circa 7% din suma totală a solicitărilor), alocate drept suport din partea statului pentru circa 200 de crescători de animale. Sunt înregistrate rezultate pozitive pe segmentul fermelor apicole. Majorarea subvenției de la 30% la 50%, stabilirea a 15% subvenții majorate pentru tineri și femei, în compilație cu lansarea proiectului MAC-P care oferă granturi pentru grupuri de producători pe domeniul procesării mierii de albini, dar și cererea mare de pe piață și prețurile înalte la mierea de albini, care se află printre puținele produse de origine animală care poate fi exportată în UE, a făcut ca numărul afacerilor în acest domeniul să crească, practic, triplîndu-se comparativ cu anii precedenți, de la 20 solicitanți cu circa 2,3 mln. lei sume solicitate la 65 solicitanți cu circa mln. lei suma solicitată. Este un număr infim, comparativ cu numărul real al apicultorilor din țara noastră - peste 6 000 de apicultori.

10. În contextul diversificării producției agroalimentare, creșterii competitivității, extinderea piețelor de desfacere, un accent sporit este pus pe infrastructura post recoltă. În anul 2017, circa 25% din totalul sumelor solicitate s-au regăsit cadrul măsurii de sprijin 1.6.  - frigidere, case de ambalare, diverse echipamente de procesare a fructelor, legumelor, cerealelor, inclusiv carne, lapte, mierea de albini. Valoarea totală a investițiilor în cadrul acestei măsuri a depășit 700 mln. lei, iar contribuția FNDAMR în aceste investiții au depășit 200 mln. lei, avînd în vedere peste 400 proiecte depuse la finanțare. Cîteva cifre importante: peste 30 mii tone capacități de păstrare în depozite frigorifice, linii de sortare, uscătorii, congelare a fructelor, inclusiv subvenții pentru 25 companii vinicole, etc.

11.  O pondere majoră în numărul total de cereri depuse în anul 2017 îi revine măsurii 1.7. stimularea creditării producătorilor agricoli - 25% din numărul total de cereri și 9% din valoarea totală solicitată. În acest an circa  1500, de fermieri au aplicat în cadrul acestei măsuri, cu circa 400 mai mulți ca în anul 2016, suma solicitată constituind 78 mln. lei.

12. În anul 2017, am amplificat subvențiile pentru grupurile de producători. Circa 22 de grupuri de producători care întrunesc circa 120 de fermieri s-au bucurat de subvenții, fie la măsura 1.6. (15 mii de tone capacitate de păstrare furnizate de grupuri), fie la 1.7, precum și în cadrul măsurii 1.8., suma totală solicitată constituind 42 mln. lei, ceea ce reprezintă 5% din totalul FNDAMR.

13. Pentru cei care practică agricultură ecologică, au putut aplica în acest an pentru 2 activități aferente acestui domeniu - plați la hectar pentru conversia terenurilor de la agricultură tradițională la agricultură ecologică, precum și compensații în mărime de 20% din valoarea producției ecologice comercializată în rețele de distribuție. Comparativ cu anul 2016, numărul solicitanților a crescut. Daca în anul 2016, spre subvenționare au fost înaintate pînă la 500 ha aflate în conversiune, în anul 2017 suprafața a ajuns la 700 ha aflate în proces de trecere la agricultura ecologică.

14. Dezvoltarea rurală și măsurile aferente acestui domeniu, rămîn a fi în continuare o prioritate, atît în cadrul FNDAMR, cît și în cadrul altor fonduri. În acest an circa 50 de cereri au fost înregistrate în cadrul măsurii 4 de sprijin. Pe lîngă porțiuni de drum, canalizare, electricitate, bazine de acumulare a apei pentru irigare, pentru prima data au fost înregistrate proiect în cadrul submăsurii aferente pensiunilor agroturistice - 3 proiecte au fost înregistrate.

15.  Numărul de dosare respinse în acest an este în descreștere comparativ anii precedenți. Daca în anul 2016 au fost respinse peste 220 dosare în sumă totală 53 mln. lei, în 2017 numărul dosarelor respinse constituie circa 100 cereri respinse, în valoare de circa 20 mln. lei. Acest lucru se datorează, creșterii performanței, dar și responsabilității fermierilor, la pregătirea actelor aferente procesului de obținere a subvențiilor, precum și stimulării serviciilor de consultanță și extensiune, subvenționate de stat, începînd cu acest an din FNDAMR. Numărul agricultorilor care au apelat la serviciile companiilor de consultanță în acest an a constituit peste 1350 de fermieri, suportul din partea statului la acoperirea parțială a cheltuielilor de formare a constituit peste 1,2 mln. lei.

16.  Număr mic de producători agricoli care se asigură. Conform Legii privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură statul subvenționează primele de asigurare la asigurarea culturilor agricole, precum și a animalelor împotriva riscurilor de producție. În acest an pînă la 120 de producători agricoli și-au asigurat culturile și agricole și animale. Ca suprafață asigurată s-au înregistrat circa 5800 ha (diverse culturi), animale circa 2000 capete de animale.

17.  În acest an nu s-a înregistrat nici o cerere la măsura legată de promovarea producției pe piețele de desfacere (M 1.9), și doar 2 cereri la măsura privind stimularea consolidării terenurilor agricole.

Despre rezultatele subvenționării pentru anul 2017 au vorbit într-o conferință de presă directorul AIPA, Nicolae Ciubuc, și secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Iurie Ușurelu.

Video de privesc.eu

Potrivit lui Nicolae Ciubuc, campania de colectare a dosarelor pentru subvenționarea producătorilor agricoli în anul 2018 va începe pe 1 februarie. „În acest an vom începe mult mai devreme, și până la începerea acestui proces vom depune efortul pentru ca să închidem restanțele față de agricultorii care nu se încadrează în bugetul anului 2017”, a declarat directorul AIPA.

Foto: cursdeguvernare.ro, *poză simbol

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Mai multe explozii s-au produs la o bază aeriană din Crimeea (VIDEO)

Mai multe explozii s-au produs la o bază aeriană din Crimeea (VIDEO)

O coloană de mașini a fost atacată în regiunea Harkov. 24 de persoane au murit, dintre care 13 copii

O coloană de mașini a fost atacată în regiunea Harkov. 24 de persoane au murit, dintre care 13 copii

Ap' ce-i cu gazul? În luna octombrie, la AGORA scriem despre situația în domeniul energetic. Și facem o scurtă trecere în revistă a articolelor publicate în septembrie

Ap' ce-i cu gazul? În luna octombrie, la AGORA scriem despre situația în domeniul energetic. Și facem o scurtă trecere în revistă a articolelor publicate în septembrie

Advertoriale
„Bucură-te de moment. Noi ne ocupăm de restul”. De Ziua Internațională a Cafelei, Julius Meinl plantează arbori în numele partenerilor

„Bucură-te de moment. Noi ne ocupăm de restul”. De Ziua Internațională a Cafelei, Julius Meinl plantează arbori în numele partenerilor

Servicii de recrutare cu garanție de la DAD Human Capital

Servicii de recrutare cu garanție de la DAD Human Capital

Cauți un job în IT? Vezi care sunt primii pași pentru a deveni un specialist în domeniu

Cauți un job în IT? Vezi care sunt primii pași pentru a deveni un specialist în domeniu

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
 • DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
  DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
 • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
 • Moldova, I am back! | Cristina Tocari, tânăra care a revenit din Franța pentru a transforma plasticul în bijuterii (VIDEO)
 • DESCIFRAT| Meniul preșcolarilor, între posibilități și necesități (VIDEO)
 • Moldova, I am back! | Nicolai Croitoru: „Pot să mă mândresc că echipa mea e formată practic în proporție de 80% din persoane revenite de peste hotare”(VIDEO)
Cele mai populare
 • 1
  Cine aduce cei mai mulți bani în Bugetul Public Național. TOP cei mai mari contribuabili din R. Moldova
 • 2
  MoldovaGaz a primit de la Gazprom confirmarea parțială a volumelor pentru luna octombrie. Livrările au fost limitate cu peste 30%
 • 3
  Consulatul rus din New York a fost vandalizat cu vopsea roșie (FOTO, VIDEO)
 • 4
  Vladimir Putin a semnat un decret privind recrutarea de toamnă
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.