La nivelul indicatorilor generați pe compartimente specifice pot fi menționate următoarele:

  • Băncile cu cea mai solidă bază de capital în raport cu activele: BCR Chișinău; B.C. „EuroCreditBank” și B.C. „Eximbank”
  • Băncile cu cel mai mare volum de active lichide: B.C. „Victoriabank” ; B.C. „Comerțbank” și B.C. „Eximbank”
  • Băncile cu cele mai calitative active: B.C. „FinComBank”; B.C. „ProCredit Bank” și B.C. „EuroCreditBank”
  • Băncile cu cea mai mare rentabilitate a capitalului: B.C. „Moldindconbank”; B.C. „Mobiasbanca” și B.C. „Moldova-Agroindbank”
  • Băncile cu cea mai mare cotă de piață după portofoliul de credite: B.C. „Moldova-Agroindbank”; B.C. „Moldindconbank” și B.C. „B.C. „Mobiasbanca"

Referindu-ne la cele patru bănci lider trebuie menționat că indicatorii privind capitalul și cei de lichiditate se situează în apropiere de media înregistrată în sector, dar puțin peste limitele recomandate. Totodată, o influență negativă asupra rezultatelor finale la MAIB MICB și VB este generată de indicatorii ce caracterizează calitatea activelor, or volumul de credite neperformante este peste media înregistrată în sector, iar acest fapt poate rapid influența calitatea și rezultatele celorlalți indicatori. Totuși trebuie de menționat că aceste bănci activează în condiții ceva mai diferite decât celelalte fiindu-le aplicate regimuri speciale de supraveghere care presupun o reevaluare și clasificare mai strictă a activelor.

Performanțele băncilor străine BCR Chișinău și BC Eximbank sunt afectate de profitabilitatea redusă și completate de o ponderea mare a creditelor neperformante. Astfel, deși aceste bănci mențin un nivel ridicat de capital, acesta denotă o politică investițională conservatoare și mult mai prudentă, dar care generează pentru moment costuri de oportunitate înalte și o eficiență scăzută a activității generale a băncii. De asemenea, în condițiile unei cote de piață relativ reduse și orientate pe un anumit segment de clienți, aceste bănci reușesc generarea unor rezultate financiare sub cele înregistrate de media sau mediana din sector.

Băncile mari sunt caracterizate de o profitabilitate înaltă în baza unui grad de îndatorare mult mai ridicat, în timp ce băncile mici continuă să dețină un volum consistent de capital propriu. Acest fapt determină în final profitabilitate, atât în termeni absoluți cât și în termeni relativi față de alte bănci. Totodată, pentru o activitate cu adevărat eficientă și sustenabilă, orice bancă are nevoie și de un portofoliu de active calitativ, or profitul obținut se poate eroda rapid pe seama pierderilor generate de creditele compromise.

Aici puteți vedea aplicația clasamentului performanței bancare.

Scriem pentru tine. Vrei să ne susții? Sprijinul cititorilor noștri este esențial pentru a putea face în continuare jurnalism independent, iar noi vrem să continuăm cu același curaj și dedicație. Susține redacția AGORA cu o donație pe contul nostru de PayPal sau Patreon. Îți mulțumim!