Cele șaptee funcții vacante sunt:

-       Şef al Direcţiei generale finanţe;
-       Şef al Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie;
-       Şef al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii;
-       Şef al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport;
-       Şef al Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului;
-       Şef al Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare;
-       Şef al Direcţiei autorizare şi disciplină în construcţii.

Informaţia privind condiţiile de desfăşurarea a concursurilor va fi făcută publică şi va fi plasată pe pagina web oficială a Primăriei municipiului Chişinău www.chisinau.md, dar şi pe portalul guvernamental al funcţiilor publice www.cariere.gov.md, imediat ce anunţul despre concursul pentru funcţiile publice vacante va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Foto: moldova.org