Curtea a notat că pentru respectarea standardelor articolului 20 din Constituție, CSJ trebuie să aibă, în materia controlului contestațiilor la hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii, capacitatea de a soluționa problemele cu care se confruntă de o manieră eficientă și de a realiza un control la fel de eficient al cauzelor.

CC a observat că cerințele pe care le impun dispozițiile legale contestate nu îi conferă un caracter suficient controlului realizat de către Curtea Supremă de Justiție în materia contestațiilor la hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii.

Excepția de neconstituționalitate care a stat la baza acestei cauze a fost ridicată de către dl Gheorghe Muntean, parte într-un proces pendinte la Curtea Supremă de Justiție, fiind reprezentat de către dna avocat Ariadna Suveica. Potrivit lui, controlul hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii se limitează doar la verificarea procedurii de emitere/adoptare a acestora, deși acestea ar putea fi ilegale și din alte motive.

Curtea a admis parțial excepția de neconstituționalitate, declarat neconstituționale textele:

- „[…] doar în partea ce se referă la procedura de emitere/adoptare.” din articolul 25 alineatul (1) din Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii;

- „b) verifică legalitatea hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii în cazurile prevăzute de lege;” din articolul 10 alin. (1) lit. b) din Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000.

CC a a hotărât că până la modificarea textelor de lege declarate neconstituționale, CSJ va efectua un control deplin, în fapt și în drept, în privința hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii care au fost contestate în fața sa.

Hotărârea este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al R. Moldova.

Scriem pentru tine. Vrei să ne susții? Sprijinul cititorilor noștri este esențial pentru a putea face în continuare jurnalism independent, iar noi vrem să continuăm cu același curaj și dedicație. Susține redacția AGORA cu o donație pe contul nostru de PayPal sau Patreon. Îți mulțumim!