Deputații schimbă legislația cu privire la accesul la informație. Ce modificări vor intra în vigoare

Deputații schimbă legislația cu privire la accesul la informație. Ce modificări vor intra în vigoare

Potrivit proiectului, vor fi modificate și completate Legea privind accesul la informaţie, Legea cu privire la libertatea de exprimare, Legea privind protecția datelor cu caracter personal, Legea cu privire la petiționare, Codul contravențional, Legea cu privire la secretul de stat și Legea presei.

Autoritățile publice centrale și locale, inclusiv cele cu statut autonom, instanțele judecătorești, întreprinderile, instituțiile publice, organele de autoadministrare, colegiile, consiliile sau orice alte organisme care exercită puterea publică sau prestează servicii publice și/sau utilizează sau administrează banii publici vor fi obligate să furnizeze informații de interes public. De asemenea, sunt incluse în această categorie întreprinderile și societățile pe acțiuni în care statul este fondator și/sau acționar, partidele politice, organizaţiile social-politice, formaţiunile politice, cultele religioase și organizațiile necomerciale, precum și persoanele fizice şi juridice de drept privat care au fost remunerate din bani publici sau fonduri/granturi internaționale destinate autorităţilor publice din Republica Moldova.

Aceștia vor publica pe paginile lor web sau, după caz, la sediul lor următoarele informaţii de interes public:

a) structura instituției, numărul angajaţilor, datele privind obiectivele şi funcţiile acestora, datele privind conducerea instituției, inclusiv studiile superioare, activitatea profesională, modul de accedere în funcția deținută a conducătorilor și a șefilor de subdiviziuni, adresele poştelor electronice, numerele de telefon și altele;

b) datele privind persoanele juridice cărora le este transmisă, în modul stabilit, o parte din funcţiile instituției (denumirea organizaţiei, adresa poştală şi juridică, numărul de telefon şi fax, adresa poştei electronice);

c) lista actelor legislative şi normative în vigoare, care stau la baza activităţii instituției, actele normative aprobate de instituție, inclusiv datele privind publicarea oficială;

d) raportul anual privind activitatea instituției, inclusiv raportul financiar anual al acesteia;

e) datele privind achiziţiile publice, care vor cuprinde planul de achiziții publice, anunțul de intenție, anunțul de participare, anunțul de atribuire, raportul de monitorizare a contractelor de achiziții publice, darea de seamă privind procedura de achiziţie publică, inclusiv informații despre ofertele tuturor candidaților și ofertanților (denumire, suma totală, extras din Registrul al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali) şi alte informaţii de interes public relevante domeniului;

f) datele privind evenimentele oficiale organizate de instituție (şedinţe, întâlniri, conferinţe de presă și altele), precum şi despre deciziile adoptate la astfel de întruniri oficiale;

g) datele privind vizitele oficiale şi deplasările de serviciu ale conducătorilor instituției, în cazul instituțiilor publice sau atunci când la realizarea acestor activități au fost cheltuiți bani publici, textele declaraţiilor oficiale şi discursurile conducerii instituției, după caz;

h) modelele de cereri şi de alte documente stabilite de actele normative, acceptate de acestea spre examinare, precum şi instrucţiunile privind completarea lor;

i) orele de primire, după caz, în audienţă a cetăţenilor, datele necesare privind modul de depunere a petiţiilor și a cererilor de acces la informațiile de interes public;

j) datele privind programele şi proiectele, inclusiv de asistenţă tehnică, ale căror beneficiari sau executanţi sunt instituțiile (denumirea, scopurile şi sarcinile de bază, beneficiarii şi executorii principali de program, termenele şi rezultatele de realizare scontate, volumul şi sursele de finanţare);

k) datele privind rezultatele controalelor efectuate de/în cadrul instituției;

l) statistica oficială şi indicatorii de bază din domeniul de activitate a instituției;

m) serviciile publice prestate persoanelor fizice şi juridice;

n) descrierea sistemelor informaţionale de uz public, a băncilor de date, registrelor existente ale instituției, precum şi listele resurselor;

o) datele privind încadrarea cetăţenilor în serviciul public: lista funcţiilor vacante existente în serviciul public, cerinţele de calificare faţă de candidaţii pentru funcţiile vacante din serviciul public, structura formularului de participare la concurs şi termenul-limită de depunere a acestuia;

p) datele privind desfăşurarea procesului decizional în conformitate cu prevederile legislaţiei privind transparenţa în procesul decizional.

CE SE ÎNȚELEGE PRIN „INFORMAȚIE DE INTERES PUBLIC”

Potrivit noilor reglementări, prin informaţie de interes public se înţelege orice informație și/sau conținut, inclusiv datele cu caracter personal de interes public, indiferent de suportul de stocare - pe hârtie, în format electronic sau în orice alt format, deținute de către furnizorii de informații. Datele cu caracter personal fac parte din categoria informaţiilor oficiale cu accesibilitate limitată.

Autorii propun ca solicitantul să nu este limitat în numărul adresărilor de acces la informație de interes public. Totodată, termenul de satisfacere a cererilor de acces la informaţie va fi redus de la 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la 10 zile. Iar atunci când există o necesitate justificată în care oferirea informaţiilor de interes public nu necesită amânare, furnizarea informațiilor de interes public solicitate se va face în termen de 2 zile lucrătoare.

Modificările au fost elaborate de experți naționali și internaționali, precum și de reprezentanți ai societății civile în cadrul Grupului de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media și sunt promovate în Parlament de un grup de deputați.

Publicitate

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal