Totodată, instituția propune ca dreptul la indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului să fie realizat opțional. În acest sens ar putea fi menținută schema actuală de acordare şi plată, adică în cuantum de 30 % din baza de calcul stabilită pentru fiecare an.

De asemenea, de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului şi până la data împlinirii vîrstei de 2 ani a acestuia, în cuantum de 60% – pentru primul an şi în cuantum de de 30 % – pentru anul al doilea, din baza de calcul stabilită pentru fiecare an.

La alegerea acestei opţiuni, pentru perioada de după împlinirea vârstei de 2 ani – până la împlinirea vârstei de 3 ani, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului ar putea să fie suspendată.

Scopul introducerii acestor opţiuni este încurajarea revenirii părinților în câmpul muncii.

Totodată, potrivit proiectului, în cazul în care mama sau tatăl copilului se angajează,  îşi reiau activitatea de muncă sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului, plata indemnizaţiei lunare nu se suspendă pînă la expirarea acestui concediu. Astfel, beneficiarul va primi în acelaşi timp  și indemnizaţia şi salariul.