În ultima zi a lunii octombrie, în cadrul ședinței Senatului, a avut loc premierea studenților Academiei de Studii Economice.

Beneficiarii Burselor de Merit Easy Credit Scholarship din cadrul ASEM sunt:

·    Cristina Tabuica – studentă la Facultatea Finanțe;

·    Alina Lavric – studentă la Facultatea Economie Generală și Drept. 


Studenții USM au fost premiați în cadrul Consiliului Facultății de Drept, care a avut loc pe data de 19 septembrie.

Beneficiarii desemnați ai bursei Easy Credit Scholarship din cadrul USM sunt:

·      Valeria Ursu – studentă Facultatea de Drept USM;

·      Corneliu Doni – student Facultatea de Drept USM.


Concursul pentru studenți face parte din proiectele demarate de către Organizația de Microfinanțare „Easy Credit” S.R.L. Scopul acesteia este de a susține tinerii absolvenți care dau dovadă de sârguință, se implică activ în activități de voluntariat și manifestă activism civic. Bursele de Merit sunt finanțate în exclusivitate de către ÎCSM Easy Credit SRL. 


Compania anunță că și pentru anul academic 2019-2020, la fel, în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept și Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea Economie Generală și Drept și Facultatea Finanțe, vor fi acordate câte două burse de merit, anual pentru fiecare instituție de învățămînt. Acestea sunt în mărime de 200 de EURO lunar, plătiți în monedă națională. Studenții interesați să participe la concurs pot lua cunoștință cu prevederile Regulamentului privind selectarea beneficiarilor pe adresa www.ecredit.md

„Credem că, prin acordarea Burselor de Merit, studenții capabili și care au o tendință spre o dezvoltare profesională vor obţine un suport financiar necesar, îndeosebi la parcurgerea utlimilor pași din viața studențească până la absolvire. Astfel, problemele financiare ale studenților vor fi excluse în limitele posibile și ei se vor putea concentra cu toată atenția și capacitățile pe susținerea tezei și examenelor de licență, ceea ce le va fi de mare folos în integrarea profesională”, spune Victor GAMARȚ, Director ÎCSM Easy Credit SRL.


AVANTAJELE Beneficiarilor bursei de merit

EASY CREDIT SCHOLARSHIP:

- Efectuarea oricărui tip de practică de specialitate în cadrul ÎCSM Easy Credit SRL

- Solicitarea asistenței angajaților Departamentului Juridic, Departamentului Financiar, Departamentului Credite din cadrul ÎCSM Easy Credit SRL în activitatea sa de student, inclusiv asistență tehnică și date statistice

- Solicitarea achitării Bursei de merit în numerar

- Distribuirea bursei de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP la achitarea contractului pentru studiile universitare, în beneficiul USM/ASEM

- Înmânarea solemnă și mediatizată a Diplomei BURSA de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP 2018-2019

- Angajarea în mod prioritar, în conformitate cu disponibilitatea funcțiilor vacante, în cadrul Î.C.S.M. Easy Credit S.R.L.

Încurajăm, toți studenții, care sunt eligibili condițiilor expuse în REGULAMENT privind selectarea beneficiarilor bursei de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP să aplice!!!


ȘANSELE de a deveni CÂȘTIGĂTOR EASY CREDIT SCHOLARSHIP sunt EGALE pentru TOȚI aplicanții. 

Pentru informaţie suplimentară, vă rugăm să vizitaţi site-ul paginii sau apelaţi persoana de contact Leonid VOLOH, HR Manager, tel. (+373) 7845-1111. 

Conform datelor Comisiei Naționale a Pieței Financiare, ÎCSM Easy Credit SRL este unul din liderii sectorului financiar nebancar din Republica Moldova.

N.B. pentru a face cunoștință cu Posturile Vacante, accesează AICI.                    

Regulamentul concursului anual, actele necesare pentru participare le găsăţi pe: www.ecredit.md


P.

Acest material este un Advertorial comercial și nu prezintă punctul de vedere al redacției AGORA. Instituția nu poartă responsabilitate pentru conținutul textului de mai sus.