Proiectul legii bugetului pentru anul 2019 prevede venituri de 63,4 mlrd de lei și cheltuieli de peste 69 mlrd de lei, în creștere cu aproape 10% față de anul curent.

Deficitul de circa 5,5 mlrd de lei este preconizat să fie acoperit din împrumuturi externe și valori mobiliare de stat. 

În 2019 va crește și datoria de stat, atât cea internă, cât și cea externă, și va depăși 62 de mlrd de lei.