Primarul interimar a prezentat o notă informativă cu privire la exploatarea și întreținerea parcului auto din cadrul întreprinderilor municipale pentru servicii locative. „În rezultatul controlului efectuat, au fost depistate nereguli comune pentru toate întreprinderile supuse controlului ce țin de evidența bunurilor materiale aflate în dotare”, a menționat Codreanu, enumerând următoarele abateri:

-       Nu se duce evidența transportului zilnic, nu se duce evidența deservirilor tehnice ale unităților de transport;

-       Registrul evidenței foilor de parcurs nu este numerotat, sigilat, semnat. Foile de parcurs sunt îndeplinite cu mari abateri de la rigorile normative, nu este indicată cantitatea combustibilului primit, consumat și soldul la încheierea foii de parcurs;

-       Combustibilul nu se casează după numărul de ore lucrate fizic a unităților de transport, dar invers;

-       Numărul de ore sau km nu corespund cu datele vitezometrului;

-       Nu sunt respectate normele de parcurs al anvelopelor. Anvelopele sunt schimbate doar cu acte de casare a pieselor și materialelor, ce este o abatere de la legislația în vigoare;

-       În evidența acumulatoarelor și a pieselor de schimb lipsesc actele de instalare, de evidență și cele de decontare. La instalarea anvelopelor nu se duce evidența duratei de utilizare, nu se duce evidența anvelopelor conform destinației iarnă/vară;

-       Nu este ordin de numire a persoanei responsabile de transportul și mijloacele tehnice speciale;

-       Unitățile de transport care staționează sunt dezmembrate parțial, ceea ce face imposibilă înaintarea lor la casare.

-       Nu a fost prezentă dovada consumului de combustibil pe fiecare unitate de transport.

„Și multe, multe altele care arată lipsa de responsabilitate, evidență și transparență în activitatea Î.M.P.S.L.-urilor. Atunci când solicităm să iasă și să curețe frunzele sau la deszăpezire, ele sceptic reacționează. Azi o să emit dispoziție de eliberare a șefilor de Î.M.P.S.L.-uri și o să încercăm să facem regulă”, a adăugat Ruslan Codreanu.