Proiectul NanoMedTwin, susținut finanaciar cu un milion de euro prin intermediul programului UE Orizont-2020, are drept scop fortificarea domeniilor de nanotehnologie și biomedicină. 

Cercetătorii vor avea parte de activități de mobilitate și schimb de experiență, organizarea unor forumuri comune, școli de vară și cursuri de training, precum și de pregătirea unor propuneri de proiecte noi pentru promovarea lor prin programele comunitare.

„Câștigarea proiectelor finanțate în cadrul ,,Orizont-2020”, cel mai amplu program de cercetare și inovare derulat vreodată de UE, de către reprezentanții mediului academic din țara noastră, contribuie în mod indubitabil la formarea unei generații de cercetători de înaltă calificare, care se vor integra cu succes în spațiul european și mondial de cercetare”, a declarat secretarul de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Elena Belei.

Proiectul are o durată de trei ani și urmează a fi implementat de Universitatea Tehnică a Moldovei în consorțiu cu Universitatea de Medicină din Hannover (Germania), Institutul Regal de Tehnologii din Stockholm (Suedia), Universitatea din Bristol (Marea Britanie), Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (Belgia), firma EFPC Ltd (Israel), precum și în colaborare cu alte instituții din Republica Moldova cu tangențe la domeniile nanotehnologiilor și biomedicinei, inclusiv cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

Programul Orizont-2020 este cel mai amplu program de Cercetare și Inovare derulat vreodată de Uniunea Europeană. Este disponibilă o finanțare de 80 de miliarde de euro pe durata a 7 ani (2014-2020),  pe lângă investițiile private pe care această finanțare le va atrage.

Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2018 prevede alocare a 11.2 miliarde de euro pentru programul de cercetare și inovare Orizont-2020, cu 8,4% mai mult decât în anul 2017.