„Exercitarea meseriei de ziarist, mai ales atunci când este vorba de investigații, presupune și utilizarea unor metode din „zona gri” a eticii jurnalistice. Potrivit Codului Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova, folosirea tehnicilor speciale de investigație jurnalistică (printre care se numără și declinarea unei identități false) „este justificată doar atunci când există un interes public şi când informaţiile nu pot fi obţinute prin alte mijloace.  Codul prevede, de asemenea,  că „utilizarea tehnicilor speciale de investigaţie trebuie să fie menţionată explicit în momentul publicării informaţiilor”, a declarat experta din România,

Totodată, Ioana Avădani precizează că prevederile respectă standardelor jurnalistice internaționale, iar spiritul lor se regăsește și în unele sentințe ale Curții Europene pentru Drepturile Omului:

„Instanța a luat în considerare, în cazuri similare, și contribuția materialului jurnalistic respectiv la o dezbatere de interes public, adevărul celor relatate și forma de prezentare, care trebuie să aibă ca scop dezvăluirea unor mecanisme și nu „demonizarea” unei persoane (cu atât mai mult cu cât persoana respectivă nu este o figură publică)”.

Directorul Centrului pentru Jurnalism Independent din România adaugă că deși politicienii nu sunt obligați să cunoască  în amănunt prevederile codurilor deontologice jurnalistice sau jurisprudența CEDO, ei ar trebui totuși să  cunoască suficient principiul libertății de exprimare și al prevalenței interesului public cât să nu recurgă la intimidări la adresa jurnaliștilor.

„Este parte a jocului democratic ca orice parte care se consideră vătămată să se adreseze unui organ de reglementare sau de administrare a justiției. Să spunem că ar fi fost de înțeles ca PD să se adreseze CCA cerând să analizeze dacă jurnaliștii de la Jurnal TV au încălcat vreo prevedere specifică. Dar tonul sesizării, acuzațiile repetate de fals și furt nu ne lasă loc de speranță – este un document care are drept scop intimidarea jurnaliștilor care investighează acțiunile partidului, poate chiar și a membrilor CCA”, a concluzionat experta.

Nemulțumirea democraților vine în urma publicării unui material intitulat „Angajați de la poștă, emisari ai PD”. Subiectul vizează poștașii din Florești, care ar fi primit indicații să colecteze semnături și să-i convingă pe oameni să voteze pentru PDM. Reporterul Jurnal TV a sunat la oficiul central al Poștei din Florești, prezentându-se ca reprezentant al Partidului Democrat, obținând astfel confirmarea privind colectarea unor asemenea date.