Printre cele mai importante constatări ale studiului sunt:

- Situația privind drepturile omului nu s-a schimbat, în opinia a 43,8% dintre respondenți. Totodată, în 2018 mai mulți participanți la cercetare au sesizat că situația privind drepturile omului mai degrabă s-a îmbunătățit (35,8%) decât s-a înrăutățit (16,4%);

- În opinia participanților, principalul drept ce necesită atenția societății este dreptul la sănătate, doar că ponderea respondenților este mai mare în 2018 –71,6% față de 61% în 2016. Dreptul la educație este al doilea în această listă, în creștere semnificativă față de anul 2016 (31,5%) –43.5% dintre respondenți plasându-l printre cele mai sensibile trei drepturi care merită mai multă atenție. Pe a treia poziție în topul drepturilor care necesită mai multă atenție, la fel ca în 2016, este cel la protecție socială, urmat de dreptul la muncă și condiții prielnice de muncă, dreptul la informație, libertatea opiniei și a exprimării. Dreptul la informație, libertatea opiniei și a exprimării înregistrează o creștere a numărului de persoane (de la 7,9 la 14,5%) care îl plasează în categoria celor ce necesită o atenție sporită.

- În studiul din 2018 se atestă o percepție mai bună a populației privind dreptul la protecția socială și o ușoară îmbunătățire a situației privind protecția drepturilor persoanelor social-vulnerabile. Totuși, cea mai mare parte dintre respondenți (43,7%) continuă să creadă că drepturile acestei categorii de persoane deloc nu sunt protejate de autoritățile statului.

- Cel mai puțin respectat drept în Republica Moldova este dreptul la un proces echitabil, doar 21,8% din respondenți considerând că acesta este respectat.

- Cele mai respectate drepturi în Moldova sunt: dreptul la cultură, identitate culturală, la libera circulație, la proprietate, la libertatea personală și viață privată. Ca și în 2016, conform percepției respondenților, 57,7% consideră că drepturile copiilor sunt printre cele mai respectate, într-o măsură mare sau foarte mare.

- Din numărul total de respondenți, aproximativ o jumătate au declarat că li s-a încălcat cel puțin un drept în ultimii doi ani. Cel mai frecvent, ca și în 2016, a fost încălcat dreptul la sănătate, menționat de 22,6% din respondenți. Comparativ cu 2016, a crescut mult ponderea celor care consideră că li s-a încălcat dreptul de a alege și de a fi ales (de la 3,1% la 12,8%).

- În opinia a două treimi din respondenți, la fel ca în 2016, cel mai frecvent încalcă drepturile omului Parlamentul și Guvernul, iar peste 62% din respondenți consideră că alte două instituții care încalcă drepturile omului sunt Judecătoriile și Poliția.

- În ultimii doi ani s-a schimbat percepția populației privind modul în care instituțiile asigură respectarea drepturilor omului. Astfel, mass-media rămâne pe primul loc, ca instituție ce asigură respectarea drepturilor omului (41,9% față de 35,1%), rolul ONG-urilor pare mai semnificativ în prezent (36,5%, față de 19,7%). Președintele țării se clasează pe locul 3 cu 36%, față de 5,6% în 2016.În această perioadă a crescut și încrederea persoanelor în Oficiul Avocatului Poporului, de la 20,7% la 35,1%.

Cercetarea a fost efectuată de Compania iData pentru Oficiul Avocatului Poporului, pentru a observa dinamica percepției privind respectarea drepturilor omului, comparativ cu anul 2016, când a fost desfășurată o cercetare similară. Elaborarea studiului a fost posibilă datorită suportului oferit de PNUD și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei, Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație în Republica Moldova.

Scriem pentru tine. Vrei să ne susții? Sprijinul cititorilor noștri este esențial pentru a putea face în continuare jurnalism independent, iar noi vrem să continuăm cu același curaj și dedicație. Susține redacția AGORA cu o donație pe contul nostru de PayPal sau Patreon. Îți mulțumim!