Proiectul este derulat sub egida Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi implementat de către Centrul de Informaţii Universitare.

Anul acesta au aplicat la concurs 223 de tineri, din 53 de instituții de învățământ. Astfel, Fundaţia Orange Moldova a oferit, în bază de concurs, 80 de burse, în valoare de 12000 lei fiecare, pentru ca tinerii să-şi poată acoperi cheltuielile legate de studii, dar şi cele curente: cazare, masă, rechizite necesare pentru exersarea viitoarei meserii, etc. Bursele sunt oferite pentru o perioada de 10 luni, cu posibilitatea reînnoirii în următorul an de studii.


Vezi mai jos cine sunt câştigătorii ediţiei 2018 – 2019 ai proiectului Burse pentru formare profesională, desemnați de către o Comisie de Experţi Independenţi, care au evaluat dosarele depuse, potrivit criteriilor de evaluare.

Mai multe detalii despre proiect şi condiţiile de eligibilitate găsiţi aici.

Tineri - aplicanți noi


n/o

Numele, prenumele

Instituţia de învăţământ curentă

1.

Cucerenco Silvia

Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

2.

Rotaru Timon

Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

3.

Busuioc Ciprian

Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

4.

Țărnă Elena

Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

5.

Gîrlea Ion

Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

6.

Chirtoca Veronica

Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

7.

Gînju Ion

Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

8.

Stașcu Ana

Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

9.

Mihailiuc Alexandra

Colegiul "Iulia Hașdeu" din Cahul

10.

Romanenco Alexandrina

Colegiul "Iulia Hașdeu" din Cahul

11.

Munteanu Dumitrița

Colegiul "Iulia Hașdeu" din Cahul

12.

Ungureanu Mihaela

Colegiul "Mihail Ciachir" din Comrat

13.

Bîzîcci Elena

Colegiul "Mihail Ciachir" din Comrat

14.

Cernioglo Inna

Colegiul "Mihail Ciachir" din Comrat

15.

Tătaru Dionisie

Colegiul Național de Comerț al ASEM

16.

Toma Marin

Colegiul Național de Comerț al ASEM

17.

Iabanji Ion

Colegiul Național de Comerț al ASEM

18.

Nicorici Anastasia

Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie "Raisa Pacalo"

19.

Gațapuc Natalia

Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie "Raisa Pacalo"

 20.

Ziliborș Cristina

Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți

21.

Popa Eugenia

Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți

22.

Talmaci Veronica

Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți

23.

Gheceanu Gabriela

Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți

24.

Slobodeniuc Iana

Colegiul Agroindustrial din Ungheni

25.

Dudai Elena

Colegiul Agroindustrial din Ungheni

26.

Macarova Anna

Centrul de Excelență în Administrarea Afacerilor

27.

Chirsanov Elena

Centrul de Excelență în Economie și Finanțe

28.

Oglindă Constantin

Centrul de Excelență în Educație Artistică "Ștefan Neaga"

29.

Railean Daniel

Centrul de Excelență în Energetică și Electronică

30.

Florea Corina

Centrul de Excelență în Industria Ușoară

31.

Enișevschi Diana

Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău

32.

Chirsanov Maria

Colegiul "Alexei Mateevici" din Chișinău

33.

Busuioc Laura

Colegiul Cooperatist din Moldova

34.

Căpățînă Atanasie

Colegiul de Arte Plastice "Alexandru Plămădeală"

35.

Plămădeală Anastasia

Colegiul Național de Coreografie

36.

Popa Rita

Școala Profesională nr. 2 din Chișinău

37.

Berliba Alina

Școala Profesională nr. 2 din Chișinău

38.

Ceban Radu

Școala Profesională nr. 4 din Bălți

39.

Simcenco Constantin

Școala Profesională nr. 6 din Chișinău

40.

Plotnic Ion

Școala Profesoinală din Criuleni

41.

Ciocan David

Școala Profesională din Ungheni

 

 

Tinerii re-aplicanţi

1.

Chilian Alexei

Colegiul Tehnologic din Chișinău

2.

Tătaru Adrian

Colegiul Tehnologic din Chișinău

3.

Cara Victoria

Colegiul Tehnologic din Chișinău

4.

Bulgaru Maria

Colegiul Tehnologic din Chișinău

5.

Guja Evelina

Colegiul Tehnologic din Chișinău

6.

Prodan Valeria

Centrul de Excelență în Economie și Finanțe

7.

Barbăneagră Evelina

Centrul de Excelență în Economie și Finanțe

8.

Cobzaru Elena

Centrul de Excelență în Economie și Finanțe

9.

Armaș Andrei

Centrul de Excelență în Economie și Finanțe

10.

Lăcătuș Mihaela

Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

11.

Oprea Corina

Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

12.

Dintiu Alexia

Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

13.

Gonța Ion

Centrul de Excelență în Construcții

14.

Sandu Alexandru   

Centrul de Excelență în Construcții

15.

Șamurai Galina

Colegiul "Alexei Mateevici" din Chișinău

16.

Cibotari Adriana

Colegiul "Alexei Mateevici" din Chișinău

17.

Cojocaru Marina

Colegiul "Mihai Eminescu" din Soroca

18.

Istrati Maria

Colegiul "Mihai Eminescu" din Soroca

19.

Gavrilenco Serghei

Centrul de Excelență în Energetică și Electronică

20.

Demedaș Sanda

Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți

21.

Buraga Adriana

Centrul de Excelență în Viticultura și Vinificație din Chișinău

22.

Paruș Constantin

Colegiul "Iulia Hașdeu" din Cahul

23.

Curdoglo Natalia

Colegiul "Mihail Ceachir" din Comrat

24.

Coca Vasilița

Colegiul "Mondostud-Art"

25.

Maranciuc Natalia

Colegiul Agroindustrial "Gheorghe Răducan" din s. Grinăuți, r. Ocnița

26.

Popovici Emanuela

Colegiul Agroindustrial din Rîșcani

27.

Croitor Mihaela

Colegiul Cooperatist din Moldova

28.

Melnic Virsavia

Colegiul de Medicină din Bălți

29.

Radeanu Iuliana

Colegiul de Medicină din Ungheni

30.

Gherghelegiu Luminița

Colegiul Politehnic din Bălți

31.

Negru Dumitru

Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă

32.

Pulbere Victoria

Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă

33.

Costin Laurenția

Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă

34.

Vremere Vlad

Școala Profesională nr. 11 din Chișinău

35.

Vînaga Dumitru

Școala Profesională nr. 11 din Chișinău

36.

Borodin Natalia

Școala Profesională com. Alexăndreni, r. Sîngerei

37.

Petcova Victoria

Școala Profesională din Căușeni

38.

Arman Lilia

Școala Profesională din Ștefan Vodă

39.

Dorogan Nicolae

Academia de Studii Economice a Moldovei

P.

Acest material este un Advertorial comercial și nu prezintă punctul de vedere al redacției AGORA. Instituția nu poartă responsabilitate pentru conținutul textului de mai sus.