Standardul ISO 15189 este un standard specific laboratoarelor medicale prin care poate fi apreciată obiectiv activitatea unui laborator de analize medicale și calitatea serviciilor prestate.

Serviciile oferite de un laborator medical sunt esențiale în diagnosticul maladiilor și conduita pacienților și de aceea trebuie să îndeplinească cerințele conform tuturor criteriilor standarde și așteptările atât a pacienților sau clienților cât și a personalului medical responsabil de îngrijirea acestora. 


Cele mai importante elemente ale implementării acestui standard riguros sunt: asigurarea trasabilității eșantioanelor, controlul intern și participarea la schemele de evaluare externă a calității (RIQAS).

Aplicarea standardului SM SR EN  ISO 15189:2014 în cadrul laboratorului medical „Invitro Diagnostics” permite participarea laboratorului la diverse proiecte de cercetare științifică și recunoașterea rezultatelor testelor de laborator .


Mai mult, în laboratoarele acreditate  Sistemul de Management al Calității implică toate activitățile organizației. Acesta reunește activitățile de management, vânzări, marketing, finanțe, curier, logistica și IT cu testarea efectivă a probelor de la pacienți. Acest lucru înseamnă că fiecare departament din cadrul organizației folosește SMC pentru a rezolva probleme, pentru a reduce ori a elimina sursa erorilor sistemice și pentru a recunoaște și a urmări oportunitățile de a le oferi mai multa valoare clienților.


În particular, standardul cuprinde cerințe de management referitoare la:

  responsabilitatea organizației și managementului,

1.  sistemul de management al calității,

2.  controlul documentelor,

3. servicii externe și aprovizionare,

4.  servicii de consiliere,

5.  rezolvarea reclamațiilor.

De asemenea, standardul cuprinde și cerințe tehnice referitoare la:

1.  spațiu și condiții de mediu,

2.  echipamente, reactivi și consumabile de laborator,

3.  procese de pre-examinare,

4.  procese de examinare,

5.  asigurarea calității rezultatelor examinării,

6.  procese post-examinare.


„Prioritatea noastră este de a acorda pacientului și medicilor deplina siguranță că testele medicale sunt efectuate cu maximă acuratețe și eficiență, sunt corecte și sunt verificate la câteva nivele pentru validarea finală. Prin acreditarea ISO 15189:2014 ne-am luat un angajament față de beneficiarii noștri, prin îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității laboratorului medical „Invitro Diagnostics”. În acest mod oferim beneficiarilor noștri, pacienți și medici, suportul Laboratorului medical „Invitro Diagnostics”, garantând calitate, rapiditate, comoditate, siguranță și profesionalism!”, spune Sergiu Armașu, șef de laborator „Invitro Diagnostics”.


P.

Acest material este un Advertorial comercial și nu prezintă punctul de vedere al redacției AGORA. Instituția nu poartă responsabilitate pentru conținutul textului de mai sus.