Este vorba de modificarea art. 111 din Codul Muncii, prin care „angajatorii trebuie să achite suplimentar persoanelor angajate prin acord cu salariu lunar toate zilele de odihnă nelucrătoare, ceea ce va pune presiune asupra situației financiare a întreprinderilor în valoare de jumătate de salariu lunar neprevăzut inițial”.

„Cunoaştem că modificările au fost promovate de Ministerul Finanţelor, ca parte integrantă a procesului de implementare a sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar. Totuşi, nu înţelegem de ce implementarea noului sistem de salarizare în sectorul bugetar a adus impact sistemului din sectorul real al economiei, cât şi dificultăţi în activitatea întreprinderilor? Atenţionăm că prevederea care a existat până la modificare a fost coordonată şi acceptată (concertată) cu partenerii sociali (patronate, sindicate), recenta modificare fiind fără nicio consultare cu părţile interesate”, se mai arată în comunicat.

Confederația a mai scris că, pe 28 decembrie 2018, a avut loc o ședință comună, cu participarea reprezentanților de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și cu cei de la Ministerul Finanțelor. Potrivit comunicatului, în urma acestei ședințe s-au constatat următoarele:

  • Prevederi similare au existat în Codul Muncii şi contribuabilii, indiferent de tipul de proprietate, au achitat suplimentar ziua de sărbătoare nelucrătoare angajaţilor cu salarii lunare. Aceste prevederi au fost modificate ulterior, deoarece discriminau celelalte categorii de salariaţi (remuneraţi în acord sau pe unitate de timp - oră sau zi).
  • În opinia Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, norma este univocă şi prevede dreptul salariaţilor la această salarizare şi obligaţia patronilor de a o plăti.
  • Explicaţiile emise de Ministerul Finanțelor sunt nule de drept, deoarece numai Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este organul central de specialitate cu drept de promovare a politicilor în domeniul muncii, relaţiilor de muncă, dar şi direct contrarii normelor noi din art. 111 alin. (1) din Codul Muncii.
  • Inspectoratul de Stat al Muncii nu va ţine cont de explicaţiile Ministerului Finanțelor în procesul realizării controalelor planificate şi inopinate.
Prin urmare, Confederația a solicitat introducerea unui moratoriu la aplicarea prevederilor articolului respectiv și modificarea acestuia „prin asumare de răspundere de către Guvern”.