În cazul în care contribuabilul deține semnătură electronică sau mobilă, contractul de dare în locațiune a bunurilor imobiliare poate fi înregistrat on-line prin accesarea  „e-Cerere” de pe portalul serviciilor fiscale wlectronice: www.servicii.fisc.md.

Totodată, Serviciul Fiscal de Stat subliniază obligațiunea persoanelor fizice care oferă în posesie sau în folosinţă o proprietate imobiliară să înregistreze contractul de locațiune la Serviciul Fiscal de Stat și să achite impozit în mărime de 7% din valoarea contractului. Contractele de locațiune urmează a fi înregistrate în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a SFS, în raza căreia își au domiciliu de bază.

Persoanele fizice care nu își vor onora obligațiile corespunzătoare, riscă amenzi și sancțiuni.

Actualmente, prin intermediul serviciului MPay pot fi achitate taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, impozitul pe avere, impozitul pe bunurile imobiliare, formularele tipizate fiscale, taxa de eliberare a patentei de întreprinzător, impozitul pe venit, dar și obligațiile fiscale.