56,7% din această datorie este constituită de restanțele pentru Valorile Mobiliare de Stat emise pentru executarea obligațiilor de plată derivate din garanțiile de stat. Acestea au fost acordate de Guvern la sfârșitul anului 2014 și începutul anului 2015 pentru a remedia situația celor trei bănci implicate în frauda bancară. Datoria de stat internă este o parte integrantă a datoriei de stat, reprezentând totalul sumelor obligaţiilor neonorate şi dobânzilor datorate şi neonorate, contractate în numele Republicii Moldova de Guvern, prin intermediul Ministerului Finanţelor, de la rezidenţii Republicii Moldova.