Salariu mediu lunar pe economie reprezintă un indicator tehnic care se ia în calcul la stabilirea indemnizațiilor de asigurări sociale, a contribuțiilor asigurărilor sociale de stat obligatorii pentru asigurarea socială a angajaților, precum și a asigurărilor sociale de stat obligatorii din ajutorul material acordat din mijloacele sindicatelor și patronatelor.

„Acesta a fost calculat în conformitate cu prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2019-2021, elaborată de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii”, a declarat secretarul general de stat de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

În 2018, salariul mediu lunar pe economie a fost de 6.150 de lei, iar în 2017 – de 5.600 de lei.