Legea nr. 180 privind declararea voluntară și stimularea fiscală a intrat în vigoare la 17 august 2018. Potrivit art. 17, alineatul (2), litera c, autoritățile participante la procesul de declarare voluntară a bunurilor şi de stimulare fiscală urmau să aprobe actele normative necesare pentru aplicarea prezentei legi și să creeze condiţiile necesare pentru realizarea procesului de declarare voluntară a bunurilor, în termen de o lună de la intrarea în vigoare a legii.

Conform prevederilor art. 9 „Procedura declarării voluntare”, BNM este responsabilă de modalitatea de depunere, recepționare, evidență și păstrare a cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești. Un proiect de hotărâre al Comitetului executiv al BNM în acest sens a fost publicat la 24 august 2018 și urma să fie supus consultărilor publice până pe 10 septembrie 2018.

Totodată, legea adoptată în varianta inițială prevedea că subiecții declarării voluntare urmau să prezinte la Serviciul Fiscal de Stat, pentru mijloacele bănești, o cerere cu privire la declararea voluntară până pe 10 decembrie 2018.

La 8 noiembrie 2018 Parlamentul a votat în ambele lecturi un proiect de modificare a Legii, în vigoare din 30 noiembrie 2018, care prevede că:

  • nu pot fi subiecți ai declarării voluntare a bunurilor persoanele care au fost sau sunt subiecți ai declarării averii și intereselor personale conform prevederilor Legii nr. 133 privind declararea averii și a intereselor personale, precum și membrii familiei (soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținerea subiectului declarării) și concubina/concubinul acestora.
  • taxa către bugetul de stat din suma mijloacelor băneşti declarate voluntar va crește de la 3% la 6%.

Pe 12 decembrie 2018 data limită de prezentare a cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești a fost modificată din 10 decembrie 2018 în 15 februarie 2019.

Astfel, persoanele care doresc să-și legalizeze mijloacele bănești deținute, dar nedeclarate anterior,  vor prezenta la bancă, în termen de până la 15 februarie 2019 inclusiv, o cerere cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești pentru depunerea (transferul) acestora în contul bancar (conturile bancare) din bancă și depune (transferă) mijloacele bănești a căror sumă este indicată în cerere în contul (conturile) specificat/e.

Subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia va prezenta la Serviciul Fiscal de Stat, până în data de 1 martie 2019 inclusiv, o notificare cu privire la declararea voluntară a bunurilor conform anexei nr. 3, atașând originalul extrasului de cont (extraselor de cont) de la bancă care confirmă existența în contul bancar (conturile bancare) respectiv/e, la sfârșitul zilei de 15 februarie 2019, a mijloacelor bănești declarate voluntar, precum și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară.

Scriem pentru tine. Vrei să ne susții? Sprijinul cititorilor noștri este esențial pentru a putea face în continuare jurnalism independent, iar noi vrem să continuăm cu același curaj și dedicație. Susține redacția AGORA cu o donație pe contul nostru de PayPal sau Patreon. Îți mulțumim!