„Odată cu intrarea în vigoare a Legii insolvabilității și a Legii cu privire la administratorii autorizați, a fost liberalizată profesia de administrator în procedurile de insolvabilitate. Conform acestei legi, administratorului i s-a conferit un statut special, care poate fi obținut prin autorizație, iar pentru acesta legea a impus criterii înalte de accedere în profesia respectivă” , a declarat Ministrul Justiției. Legea definește administratorul  autorizat  "orice persoană fizică învestită potrivit legii cu atribuţii de supraveghere şi/sau de administrare a persoanelor juridice de drept privat sau a întreprinzătorilor individuali aflaţi în proces de insolvabilitate sau de dizolvare".

Victoria Iftodi a precizat că proiectul nu implică cheltuieli suplimentare din partea statului.

Pe 17 februarie 2015 a avut loc primul Congres al Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova. Potrivit UAMM, în Moldova activează în prezent 169 de astfel de profesioniști.