Economie și Finanțe

Potrivit raportului, PDM a avut trei direcții separate de promisiuni și angajamente electorale ce țin de domeniul economic: economie și locuri de muncă, diminuarea migrației și agricultura. Din cele 19 promisiuni, în programul de activitate al Guvernului nu au fost incluse opt.

Infrastructură și Comunicații

Democrații au făcut o serie de promisiuni și în domeniul infrastructurii și comunicațiilor. O parte din ele, deși nu au fost incluse în programul de activitate al Guvernului pentru anii 2016-2018, sunt realizate parțial sau integral. De exemplu, sunt în creștere mijloacele financiare destinate reabilitării drumurilor, s-a mărit numărul sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare sau a crescut numărul de utilizatori la internet. De partea cealaltă, calitatea drumurilor rămâne o problemă majoră, gazoductul Iași-Ungheni așa și nu a fost extins până la Chișinău, iar parcul de locomotive și vagoane nu a fost modernizat.

Ordine publică și Justiție

Deși o bună parte din promisiunile ce țin de justiție ale democraților au fost incluse în programul de guvernare, procesul de reformare a justiției lasă de dorit. Mai mult, chiar dacă au fost aplicate diverse politici în acest sen, percepțiile oamenilor au rămas aceleași, iar justiția a rămas o instituție cu o credibilitate modestă.

Cât ține de Poliție, sectorul nu a fost suficient reformat din cauza lipsei resurselor financiare. Totuși, instituția a fost dotată datorită programelor de asistență externă. „Este de remarcat că bugetul alocat Poliției este în creștere. Însă, tot în creștere sunt și cheltuielile de personal, fapt ce nu poate să nu determine evoluțiile modeste în performanțele Poliției”, se menționează în raport.

Relații Externe 

În campania din 2014, guvernarea PDM a promis apropierea de UE și integrarea în UE, s-a angajat să crească sprijinul financiar venit din UE și să continue dialogul cu Rusia pentru a elimina restricțiile la importul produselor moldovenești și să îmbunătățească colaborarea bilaterală. Potrivit experților, practic niciuna din promisiunile respective nu a fost îndeplinită într-o măsură mai mult sau mai puțin satisfăcătoare. Din contra, relațiile cu Uniunea Europeană au atins un nivel critic, fără precedent, suportul financiar al UE pentru reforma justiției a fost sistat, iar relațiile cu Federația Rusă s-au deteriorat.

Social și Sănătate

În domeniul social, puțin peste 40% din promisiunile PDM au fost realizate într-o manieră care ar putea fi apreciată ca excelentă, bună sau satisfăcătoare. De menționat este că salariul mediu lunar brut pe economie a crescut continuu. Totuși, datele statistice arată că discrepanțele salariale de gen nu doar că se mențin, dar și se aprofundează. Cât ține de protecția socială, cheltuielile de ordin social au constituit, în 2018, 25,5% din PIB, ceea ce reprezintă o diminuare de 1,7 față de anul 2014.


În domeniul sănătății, democrații au promis, de exemplu, renovarea maternităților din fiecare centru raional, fapt ce a rămas la nivel de promisiune. Acest obiectiv nu se regăsește în programul de activitate al Guvernului Filip, nici în planul de acțiuni al Ministerului Sănătății. De partea cealaltă, în 2018, s-a reușit lansarea serviciului unic de urgență „112”, deși democrații au promis că o vor face în 2015.

Educație și Tineret

Printre realizările din domeniul educației se numără implementarea noului curriculum pentru educația timpurie și învățământul primar sau creșterea indemnizației unice pentru tinerii specialiști. Totuși, sunt și restanțe: profesia de pedagog rămâne a fi neatractivă, salariul din domeniu este sub salariul mediu pe economie, iar plățile informale solicitate părinților persistă.