Să voteze în locul altor persoane

Fiecare alegător votează personal, spune legea. Buletinul de vot se înmânează, conform listei electorale, numai la prezentarea actului de identitate.

Să voteze cu ce act de identitate îi poftește

Votarea se face doar în baza buletinului de identitate valabil, cu tot cu fișă de însoțire, fie în baza buletinului de identitate provizoriu. În cazul cetățenilor care vor vota în secțiile constituite peste hotarele țării, alegătorii trebuie să prezinte pașaportul de cetățean al RM sau, în unele cazuri, livretul de marinar. Votarea mai poate fi efectuată în baza legitimației de serviciu pentru militarii în termen sau a livretului eliberat de Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care satisfac serviciul civil. Toate documentele trebuie să fie valabile.

Să voteze pentru mai mulți concurenți electorali

Alegătorul trebuie să aplice ștampila cu inscripția „Votat” în interiorul cercului din dreptul unui singur concurent electoral. Cercurile din celelalte patrulatere trebuie să rămână curate. În caz contrar, buletinul respectiv de vot va fi considerat nevalabil. Dacă ați greșit, puteți solicita o singură dată un nou buletin.

Să plece cu tot cu buletinul de vot

După ce și-a exprimat opinia în cabina de vot, alegătorul trebuie să introducă buletinul în urna special amenajată. Se interzice scoaterea din secția de votare a buletinului eliberat. În caz contrar, Codul Contravențional prevede o amendă de la 150 de lei până la 300 de lei.

Să zăbovească prin secția de votare

Alegătorului îi este interzis să rămână în secție mai mult timp decât este necesar pentru votare. Au dreptul să asiste la întregul proces doar membrii și reprezentanții organelor electorale ierarhic superioare, reprezentanții concurenților electorali în organele electorale, observatorii naționali și internaționali acreditați, precum și reprezentanții mijloacelor de informare în masă.

Să voteze oriunde

Alegătorul este înscris în lista electorală a secției de votare în baza adresei de domiciliu sau a adresei de reședință. Dacă nu se regăsesc în listă, dar pot prezenta un document ce atestă domiciliul lor în perimetrul secției de vot în cauză, alegătorii vor fi înscriși într-o listă suplimentară. În aceeași listă se înscriu și cei care au un certificat pentru drept de vot. De menționat este că, în cazul circumscripțiilor uninominale, vor fi acceptate doar certificatele pentru drept de vot de pe teritoriul circumscripției respective. În caz contrar, veți putea vota doar concurenții înscriși în circumscripția națională, adică partidele înscrise în cursă. Se mai înregistrează în lista suplimentară persoanele deținute în baza unui mandat de arest sau cele condamnate, precum și alegătorii care nu au înregistrare la domiciliu sau la reședință.

Să voteze la mai multe secții de vot

În cazul secțiilor de votare deschise peste hotare, alegătorul completează și depune o declarație pe proprie răspundere privind abținerea de la votarea multiplă, fiind informat despre răspunderea penală în caz de încălcare a acestei obligații.

Să intre în secția de vot înarmat

Accesul cu arme de foc sau cu arme albe în secțiile de vot este interzis. Reprezentantul forțelor de ordine poate intra în secție numai în cazul când este invitat de președintele biroului electoral să ajute la restabilirea ordinii de drept.

Să încalce ordinea publică

Dacă alegătorul refuză să execute dispozițiile președintelui biroului electoral al secției de votare privind asigurarea ordinii în secție, cât și pe teritoriul aferent, acesta riscă amendă de la 300 de lei până la 600 de lei. De asemenea, Codul Contravențional prevede o amendă de la 900 la 1.500 de lei pentru distrugerea, deteriorarea intenționată prin orice mod a listei electorale sau a afișajului electoral.

Să facă agitație electorală în secția de votare

Dacă până în prezent agitația electorală era interzisă cu o zi înainte și în ziua alegerilor, restricția nu mai este valabilă. Așa-numita „zi a tăcerii” a fost exclusă în noiembrie 2018. Prin urmare, agitația electorală este interzisă doar în cadrul și la intrarea în secția de vot. În caz contrar, persoanele fizice riscă o amendă de 750-1.500 de lei, iar cele cu funcție de răspundere sau candidații electorali – de 1.750-2.500 de lei.