Totodată, Agenția recomandă procurarea produselor doar din locuri autorizate, acolo unde acestea sunt însoțite de certificatul de inofensivitate sau biletul de încercări eliberat de către un laborator acreditat. Potrivit specialiștilor, responsabil de inofensivitatea produselor agroalimentare realizate este producătorul.

Investigațiile pentru determinarea conținutului de nitrați se efectuează doar în laboratoarele acreditate, iar dispozitive digitale din comerț  nu pot fi verificate metrologic. Astfel rezultatele obținute cu privire la conținutul de nitrați nu sunt considerate veridice, totodată, limitele maxime folosite de aceste dispozitive nu coincid cu legislația națională.