Promo-LEX a publicat un raport despre lipsa de transparență din administrațiile raionale (VIDEO)

Promo-LEX a publicat un raport despre lipsa de transparență din administrațiile raionale (VIDEO)

Nivel scăzut al transparenței procesului de achiziții, folosirea insuficientă de către autorități a portalului guvernamental al funcțiilor publice și impedimente în procesele decizionale și cele de consultare publică. Sunt doar câteva dintre concluziile unui raport realizat de monitorizare a transparenței activității autorităților raionale și a UTA Găgăuzia, realizat de asociația Promo-LEX.

Rețelele de socializare continuă să fie cele mai solicitate

Potrivit raportului, canalele on-line de comunicare continuă să fie cele mai solicitate de către cetățeni în intenția lor de a se informa despre activitatea APL de nivelul II, ba chiar s-a înregistrat o continuă creștere față de semestrul I 2018, în special fiind vorba de rețelele sociale (+4,94%). Cetățenii pun accent pe sursele de informare online de pe pagina web și rețelele de socializare, în medie de 79,89%. În cazul APL semnalăm scăderea ratei de utilizare a sursei de comunicare de pe rețelele de socializare (-25,71%) și concentrarea pe sursele de comunicare de pe pagina web și de pe panoul informativ al autorității, în medie de 95,71%.

Publicitate

Promo-LEX a constat că, paginile web ale APL de nivelul II, comparativ cu perioadele anterioare, au înregistrat o creștere ușoară a conformității conținutului acestora la capitolul transparență decizională, iar numărul de APL ce au publicat sinteza recomandărilor a crescut. Cele mai bune rezultate în ceea ce privește conformitatea conținutului paginilor web ale APL la capitolul transparență decizională, sunt înregistrate de autoritățile din r. Strășeni, r. Rîșcani, mun. Bălți și r. Criuleni. La extrema opusă – cu cele mai slabe rezultate, sunt APL din r. Taraclia, r. Briceni, r. Dondușeni, r. Rezina și r. Ialoveni.

Impedimente în procesele decizionale și cele de consultare publică

Pentru perioada monitorizată, s-a constatat că numărul persoanelor implicate în cadrul audierilor și dezbaterilor publice, comparativ cu perioada precedentă, a crescut în medie cu +31,35%, față de semestrul I al anului 2018. Cu regret, în continuare sunt constatate impedimente în procesele decizionale și cele de consultare publică, pentru unele categorii de populație precum, mame cu copii și persoane cu necesități speciale. Totuși, se înregistrează un progres la capitolul asigurării sediului APL de nivel II cu o cameră special amenajată pentru mame cu copii, în comparație cu semestrul I 2018, când niciuna dintre autoritățile publice locale nu avea astfel de încăperi, la acest capitol excelând APL Leova și Cantemir. Suplimentar, a crescut accesibilitatea clădirilor APL de nivel II din perspectiva dotării acestora cu rampe de acces.

Asociația Promo-LEX constată regrese în ceea ce privește raporturile dintre autoritățile APL de nivel II și solicitanții de informație cu caracter oficial, deoarece s-a majorat numărul de cazuri de furnizare a răspunsurilor cu încălcarea termenelor legale, față de semestru I al anului 2018, de la 6 (17,14%) la 9 (25,71%) cazuri.

Ședințe organizate cu subiecte incluse în regim de urgență

În urma monitorizării gradului de transparență a procesului de pregătire și desfășurare a ședințelor autorităților deliberative ale APL de nivel II, Promo-LEX a constatat că, în mare parte, este respectată legislația în domeniu. Totuși, în Bălți, Briceni, Leova și Cantemir, APL de nivelul II nu au respectat prevederile legale privind organizarea ședințelor cu subiecte incluse în regim de urgență, pe ordinea de zi, deoarece publicul nu a fost informat despre necesitatea includerii și adoptării unor decizii în regim de urgență.

După intrarea în vigoare a prevederilor referitoare la obligativitatea includerii deciziilor în Registrul de Stat al Actelor Locale, începând cu 28 octombrie 2018, Promo-LEX a constatat respectarea de către secretarii consiliilor raionale a acestor prevederi. Totuși termenul de 5 zile de includere a deciziilor în Registru, nu a fost respectat de către toate APL-urile de nivel II.

Portalul guvernamental al funcțiilor publice, rămâne a fi slab utilizat de către autorități

Asociația Promo-LEX constată o stare moderat pozitivă la compartimentul transparența concursurilor pentru ocuparea funcției publice. Autoritățile APL care au indicat organizarea concursurilor au respectat în mare parte condițiile de publicare a acestora prin plasarea anunțului și a condițiilor pe pagina web și în mass-media. Totuși, plasarea anunțurilor despre organizarea concursurilor pe portalul guvernamental al funcțiilor publice, www.cariere.gov.md, în continuare rămâne a fi slab utilizată de către autorități, cu atât mai mult că reprezintă o sursă obligatorie de publicare a anunțurilor, conform prevederilor legale.

Nivel scăzut al transparenței procesului de achiziții

Este alarmant faptul că paginile oficiale ale APL asigură un nivel scăzut al transparenței procesului de achiziții, aceasta rezumându-se la publicarea Planurilor de achiziție (32 din 35 APL). Concomitent, APL de nivel II nu publică pe paginile web oficiale dările de seamă privind achizițiile publice de valoare mică (doar 12 din 35 APL au publicate aceste documente) și, respectiv, rapoartele trimestriale/semestriale și anuale privind monitorizarea executării contractelor de achiziție publică (14 din 35 APL). Totuși, comparativ cu perioadele anterioare, Promo-LEX a constatat o creștere a numărului de APL de nivel II care s-au conformat prevederilor legale.

Pe parcursul anului 2018, Asociația Promo-LEX a constatat o implicare redusă a cetățenilor în procesul de elaborare a bugetelor locale. Doar 44 (45,36 %) din cei 97 respondenți din rândul cetățenilor, au declarat că au participat la consultarea publică a proiectului bugetului UAT pentru anul curent. În opinia Promo-LEX, deși este în creștere față de anul trecut, acesta este în continuare este un rezultat nesemnificativ, mai ales în condițiile în care din rândul părților interesate fac parte nu doar asociații obștești și de mass-media, ci și agenți economici.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpromolex.md%2Fvideos%2F1241694589345398%2F&show_text=0&width=560

Asociația Promo-LEX a prezentat astăzi, 19 iunie, Raportul nr. 4 de monitorizare a transparenței activității administrației publice locale de nivelul II și a UTA Găgăuzia, realizat în baza constatărilor raportate de monitori, care au observat activitatea actorilor implicați în procesul decizional. Monitorizarea a avut ca scop studierea corespunderii dintre prevederile legale și gradul de transparență decizională al APL de nivelul II, impulsionarea activismului civic și asistența oferită de către APL pentru a crește gradul de transparență.

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal