Potrivit instituției de învățământ, acreditarea internațională prezintă avantaje precum consolidarea imaginii universității și creșterea competitivității la nivel mondial, garantarea unei instruiri de înaltă calitate, conform standardelor internaționale, extinderea posibilităților de colaborare cu alte organizații similare și sporirea credibilității acesteia.

„Odată cu obținerea Certificatului de confirmare a acreditării internaționale, USMF Nicolae Testemițanu se poziționează pe o treaptă superioară, fapt ce demonstrează calitatea programelor de studii și a tuturor activităților desfășurate de către Universitate. Suntem onorați de performanța obținută și vom depune toate eforturile necesare pentru a corespunde în continuare standardelor internaționale”, a declarat rectorul Ion Ababii.

Procesul de acreditare internaţională a fost inițiat în martie 2019 și a presupus mai multe etape. În perioada 3-5 iunie curent, o comisie de experți stăini a vizitat universitatea „Nicolae Testemițanu”. Membrii acesteia au prezentat punctele forte ale instituţiei de învățământ, precum și recomandări pentru îmbunătățirea proceselor.

Potrivit unui comunicat de presă al universității, în procesul de instruire se aplică „metode moderne de predare-învățare-evaluare, bazate pe utilizarea tehnologiilor informaționale, ce sunt continuu ajustate conform standardelor internaționale de educație medicală”.

„Toate etapele procesului educaţional sunt computerizate, fiind asigurate servicii electronice atât pentru cadrele didactice şi pentru studenţi, cât şi pentru consumatorii externi, precum şi accesul gratuit la baze de date de profil și resurse axate pe medicina bazată pe dovezi. Printre atuurile Universităţii se enumeră şi: elaborarea şi implementarea Strategiei de dezvoltare a Universității cu suportul experţilor externi, aplicarea sistemului de management al calității conform standardului ISO 9001:2015, precum şi racordarea programelor din domeniul învățământului medical şi farmaceutic la normele europene de calificare. Experții au apreciat și baza tehnico-materială a instituției: blocurile didactice, Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, Clinica Stomatologică Universitară, Biblioteca Ştiinţifică Medicală cu săli de lectură şi centre de informare și documentare moderne, laboratoare științifice ş.a. Alte puncte tari identificate de Comisia externă sunt crearea oportunităţilor de participare a studenților la programe de mobilitate academică internaţională, implicarea lor în procesul decizional prin delegarea reprezentanţilor acestora în organele de conducere ale Universităţii, aplicarea unui program de mentorat şi îndrumarea beneficiarilor de către specialiştii Centrului de Consiliere Psihologică şi Ghidare în Carieră, lansarea noilor programe de studii - Optometrie şi Asistenţă medicală generală - în corespundere cu imperativul introducerii unor servicii medicale competitive pe piaţa muncii, participarea activă a Asociaţiei Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină la soluţionarea problemelor tineretului studios, dezvoltarea parteneriatelor сu universităţi şi cu organizaţii neguvernamentale de peste hotare, precum şi integrarea socială a studenţilor internaţionali”, se mai arată în comunicat.

Comisia de experți a venit însă și cu unele recomandări, printre care crearea unui spital universitar cu profil larg pentru dezvoltarea dexterităților practice ale studenților; aplicarea testării psihologice a candidaţilor la admiterea în Universitate, extinderea programelor de mobilitate academică a studenţilor; intensificarea pregătirii angajaţilor conform metodologiei cercetărilor ştiinţifice, precum şi atragerea plenară a partenerilor internaţionali şi a celor strategici la realizarea cercetărilor. De asemenea, experții recomandă ca Universitatea să tindă spre autofinanţare la repartizarea resurselor, inclusiv pentru remunerarea personalului didactic în vederea atingerii unor rezultate mai bune în instruire.

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu” a obţinut statutul de instituţie acreditată internaţional de către Federația Mondială de Educație Medicală (World Federation for Medical Education - WFME). Instituția de învățământ superior a primit astăzi, 19 iunie, Certificatul de confirmare a acreditării internaţionale pe un termen de 5 ani, eliberat în baza Protocolului nr. 46 din 14 iunie 2019 al Consiliului de acreditare al Agenției Independente de Acreditare și Rating (Independent Agency for Accreditation and Rating - IAAR) din Kazahstan - entitate abilitată de WFME cu drept de certificare internaţională a instituţiilor de învățământ.


Scriem pentru tine. Vrei să ne susții? Sprijinul cititorilor noștri este esențial pentru a putea face în continuare jurnalism independent, iar noi vrem să continuăm cu același curaj și dedicație. Susține redacția AGORA cu o donație pe contul nostru de PayPal sau Patreon. Îți mulțumim!