Sectorul energetic din Republica Moldova reprezintă un mix de ineficiență, dependență de sursele externe și consum redus per capita. Peste 96% din consumul de energie al țării este asigurat din import, față de un procentaj de puțin peste 40% în țările din regiune, iar pierderile din rețelele electroenergetice ating 25% din producția totală, față de doar 7.5% în UE, potrivit studiului Expert-Grup.

Așadar, Acordul de Asociere cu UE vine să „resuscite energetic” Republica Moldova, prin transpunerea prevederilor Comunității Energetice pe piața locală, iar nucleul acestor prevederi îl constituie așa-numitul „Pachet III”, care presupune separarea activităților de producere, transport și distribuție a energiei electrice și a gazelor naturale, libera contractare a furnizorilor de către consumatori și integrarea infrastructurală în piața energetică a UE.

Alte prevederi ale Acordului de Asociere includ consolidarea securității energetice (rezerve de petrol echivalente cu 90 de zile de import), promovarea surselor de energie regenerabilă (20% din consumul total de energie până în 2020) și măsuri care să genereze economii de 20% din consumul de energie până în 2020.

Implementarea acestui Pachet III al sectorului energetic va permite destrămarea unui cerc vicios, în care intră lipsa de concurență, ineficiența și dependența energetică, lipsa de produse de tranzacționare la standarde europene și lipsa de interes din partea investitorilor externi.

Odată implementate aceste prevederi, consumatorul obișnuit se va putea bucura de relații corecte cu furnizorii de electricitate/gaz, care vor presupune alegerea liberă a furnizorilor, schimbarea lor, stabilirea unor relații contractuale juste și posibilitatea soluționării rapide a litigiilor cu aceștia. În plus, consumatorul va beneficia de informație detaliată privind consumul de curent electric/gaz și certificate de performantă energetică pentru casa în care locuiește.

Situația din sectorul energetic din Republica Moldova
În prezent sectorul energetic joacă un rol important în dezvoltarea durabilă şi în restructurarea economiei naţionale. Importanţa acestui sector creşte odată cu nivelul de dezvoltare a ţării, manifestându-se prin creşterea consumului de energie per capita odată cu creşterea veniturilor populaţiei. Din acest punct de vedere, Republica Moldova rămâne în urmă nu doar de UE cu un consum de electroenergie per capita de doar 22,7% din media europeană, dar şi faţă de ţările din regiune cu un consum de 42,6% din media regională în 2011. Astfel, aceste cifre denotă concomitent subdezvoltarea economică a ţării noastre şi în acelaşi timp importanţa energeticii în procesul de creştere economică.

În pofida importanţei acestui sector pentru economia naţională, eforturile depuse de către autorităţile publice pentru modernizarea lui în ultimele decenii nu au fost suficiente. Astfel, sectorul energetic din Republica Moldova să fie împovărat de unele deficienţe tehnice, financiare şi instituţionale, iar unul din cele mai sensibile puncte este dependenţa energetică. Anume, Republica Moldova depinde în totalitate de importul de gaze naturale din Federaţia Rusă tranzitat prin Ucraina. În plus, securitatea energetică este influenţată şi de lipsa capacităţilor suficiente de generare a electroenergiei pe malul drept al r. Nistru, ele acoperind doar 18,3% din necesar (anul 2013), restul fiind achiziţionat de la CTE Moldovenească situată în raioanele de est al Republicii Moldova, sau importate din Ucraina.

Scriem pentru tine. Vrei să ne susții? Sprijinul cititorilor noștri este esențial pentru a putea face în continuare jurnalism independent, iar noi vrem să continuăm cu același curaj și dedicație. Susține redacția AGORA cu o donație pe contul nostru de PayPal sau Patreon. Îți mulțumim!