În ultimii nouă ani, Fundaţia Orange Moldova (FOM) a oferit tinerilor 737 de burse în cadrul proiectului „Burse pentru formare profesională”. Bugetul total al burselor oferite pe parcursul celor 9 ediții este de 8.699.000 lei.

În acest an, la concurs au fost depuse 232 de dosare, care au fost analizate de către o comisie de experți independenți, formată din reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și ai mediului academic.

Sergiu POSTICĂ, Preşedintele Consiliului Fundaţiei Orange Moldova: „Datorită suportului clienților Orange, care, de fapt, contribuie la finanțare, Fundația a reușit să ajute, direct sau indirect, fiecare al 10-lea cetățean din țară. Împreună am investit în viitorul sutelor de tineri din ţara noastră,  i-am ajutat să-şi urmeze visele şi să-şi dezvolte o carieră de succes, aici, acasă. În cei 9 ani, beneficiarii proiectului ne-au demonstrat că avem tineri competenţi în Republica Moldova, care, cu suportul necesar, pot deveni o resursă valoroasă pe piaţa muncii”.

Viorica Dumbrăveanu i-a felicitat pe câștigători și a mulțumit Fundației Orange Moldova pentru implicare și responsabilitatea socială de care dau dovadă, reiterând angajamentul Ministerului de a susține, în continuare, implementarea proiectului.

Viorica DUMBRĂVEANU, Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale„Acest proiect vine în ajutorul tinerilor care doresc să îmbrățișeze o profesie, iar pentru cei care se confruntă cu diferite dificultăți, șansa de a face studii. Suntem recunoscători şi apreciem eforturile Fundaţiei  în susţinerea tinerilor din Moldova  şi  mizăm, în continuare, pe un parteneriat strategic în domeniul formării profesionale”.

Françoise COSSON, Director Executiv, Fundaţia Orange: „Fundaţia Orange Moldova este o identitate creată la inițiativa Grupului Orange acum 10 ani, prin care Orange Moldova și-a fortificat statutul de companie social responsabilă. Proiectele Fundaţiei  sunt orientate în susținerea societății, în special a tinerilor. Apreciem mult parteneriatul cu Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu suportul informațional al cărora reuşim să selectăm cei mai buni elevi şi să implementăm proiecte pe filiera de educație digitală în urma cărora beneficiază peste 300 mii tineri anual. Orange Moldova va continua să susțină tinerii și să investească în educația lor pentru ca ei sa aibă un viitor de succes la ei acasă.”

Angela MUŞET, Director Executiv, Centrul de Informaţii Universitare: „Grație suportului constant oferit de Fundația Orange Moldova, an de an, tinerii sunt susținuți în aspirațiile lor de a obține o profesie pentru a fi capabili să-și asigure un viitor decent. Proiectul „Burse pentru formare profesională”, realizat în comun cu Fundaţia Orange Moldova, este un răspuns la aşteptările şi necesităţile tinerei generaţii şi ajută tinerii să-şi găsească  un loc de muncă corespunzător aspiraţiilor profesionale”.

Fundația Orange consideră că educația are un rol important în combaterea sărăciei, reducerea șomajului și asigurarea creșterii economice durabile. Pentru a valorifica această oportunitate, FOM susține facilitarea accesului tinerilor la resurse educaționale adaptate exigențelor tehnologice actuale, dezvoltarea competențelor și abilităților necesare unor buni profesioniști și încurajează activitățile de cercetare științifică.

Bursele sunt utilizate de tineri pentru acoperirea necesităţilor curente precum cazare, masă, procurare de cărţi, instrumente necesare pentru orele practice etc. Grupul ţintă al programului îl reprezintă tinerii, băieţi şi fete, absolvenţi ai gimnaziilor din Moldova, care doresc să-şi continue studiile la nivel mediu de specialitate.

Proiectul „Burse pentru formare profesională” este implementat de Centrul de Informaţii Universitare, cu suportul financiar integral al Fundaţiei Orange Moldova şi în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al RM şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova.

P.

Acest material este un Advertorial comercial și nu prezintă punctul de vedere al redacției AGORA. Instituția nu poartă responsabilitate pentru conținutul textului de mai sus.