Grupul ProCredit sporește prognoza de creștere pentru 2020, cu rezultate mai bune decât așteptările

Grupul ProCredit sporește prognoza de creștere pentru 2020, cu rezultate mai bune decât așteptările

Grupul ProCredit anunță un rezultat mai bun decât preconizat în primul semestru și cifre de creștere puternică pe mai multe domenii. În pofida impactului pandemiei COVID-19, în primul semestru din 2020, portofoliul de credite pentru clienți a crescut cu 5,3% sau 255 milioane EUR (S1 2019: + 5,0% / +217 milioane EUR), depășind recomandările comunicate pentru întregul an. Iată principalele domenii de creștere, detaliate.

Rezultatul consolidat de 21,7 milioane EUR (S1 2019: 22,9 milioane EUR) a fost atins în pofida unei creșteri de 11,6 milioane EUR a costurilor riscurilor comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Ameliorarea raportului cost-venit cu 4,2 puncte procentuale până la 66,5% reflectă o creștere semnificativă a veniturilor înainte de deducerea impozitelor și a ajustărilor pentru pierdere de 8,7 milioane EUR, până la 41,8 milioane EUR.

Astfel, Grupul ProCredit anunță:

Publicitate

 • Creștere mai mare decât se aștepta de 5,3% a portofoliului de credite pentru clienți în S1 – Comitetul de Conducere ridică prognoza de creștere pentru întregul an la 8% - 10%
 • Cost anualizat al riscurilor de 67 de puncte de bază, în conformitate cu așteptările, cu o bună calitate a portofoliului
 • Rezultatul consolidat de 21,7 milioane EUR corespunde unei rentabilități anuale a capitalurilor proprii de 5,5%, cu cheltuieli stabile și o ameliorare semnificativă a câștigurilor obținute înainte de deducerea costurilor riscurilor

„Portofoliul nostru de credite în creștere demonstrează, îndeosebi în perioadele dificile, că este important ca IMM-urile să aibă un partener bancar de încredere. Suntem convinși că modelul nostru fiabil de afaceri, profilul de risc constant și rezultatele financiare solide oferă o bază fermă pentru susținerea clienților noștri, chiar și în mediul actual de piață și, astfel, pentru a profita de oportunități atractive de creștere.”

conducerea Grupului ProCredit

Autor:

Creșterea portofoliului de credite pentru clienți a fost realizată în primul rând în domeniul împrumuturilor pe termen lung pentru investiții, acordate IMM-urilor noi și curente, reflectând consolidarea în continuare a poziției pe piață a grupului.

O creștere deosebit de puternică a fost înregistrată în portofoliul de credite „verzi”, care a crescut cu 9,9% și a fost deosebit de dinamic în sectorul energiei regenerabile. În general, portofoliul „verde” a contribuit cu peste 30% la creșterea totală și, la 30 iunie 2020, a reprezentat 17,3% din totalul portofoliului de credite.

Creșterea depozitelor clienților cu 113 milioane EUR sau 2,6% în prima jumătate a anului se datorează creșterii mijloacelor bănești la conturi curente și la conturi de economii cu acces nelimitat. Faptul că această creștere a fost generată de clienții business curenți și noi, precum și de persoanele fizice, reflectă atractivitatea crescândă a conceptului ProCredit DIRECT și oferta de servicii digitale a grupului ProCredit. Rata de acoperire a lichidității (LCR) a grupului a constituit 142% la sfârșitul semestrului.

În ceea ce ține de suma profitului de 21,7 milioane EUR, rezultatul consolidat nu a atins cu puțin suma de 22,9 milioane EUR câștigate în aceeași perioadă a anului precedent. Ameliorarea venitului net din dobânzi a fost mai mult decât anulată de cheltuieli mai mari pentru ajustările pentru pierdere. Datorită creșterii portofoliului de credite, venitul net din dobânzi a crescut cu 7,2 milioane EUR sau 7,8% la 99,9 milioane EUR în ultimele 12 luni. La 3,0%, marja dobânzii nete a fost cu 0,1 puncte procentuale sub nivelul anului precedent. Această scădere se datorează în principal reducerilor semnificative ale ratelor principale ale dobânzii în segmentul Europei de Est.

Situația la capitolul cheltuieli și Venituri

Cheltuielile pentru ajustările pentru pierdere au crescut cu 11,6 milioane EUR comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, până la un total de 15,7 milioane EUR. Aceasta corespunde unui cost anual al riscului de 67 de puncte de bază, care este în conformitate cu așteptările. Aproximativ 8 milioane EUR din această cifră se pot atribui parametrilor macroeconomici actualizați în modelul riscului de credit. În plus, băncile ProCredit au majorat, de asemenea, provizioanele în decursul unei revizuiri individuale, continue a tuturor expunerilor lor de credit pentru clienții de afaceri. Ponderea creditelor depreciate a rămas neschimbată comparativ cu sfârșitul anului, de 2,5%. Rata provizioanelor pentru creditele depreciate a crescut de la 89,1% la 93,6%.

Venitul net din taxe și comisioane a scăzut ușor cu 3,2 milioane EUR, până la 22,6 milioane EUR, rezultând în principal din scăderea transferurilor naționale și internaționale în timpul pandemiei COVID-19.

Cheltuielile operaționale au scăzut ușor cu 0,7 milioane EUR, până la 82,8 milioane EUR, datorită reducerii cheltuielilor administrative. Raportul cost-venit a scăzut cu 4,2 puncte procentuale, până la 66,5%. În baza costurilor stabile, profitul anterior deducerii impozitelor și a ajustărilor pentru pierderi a crescut cu 8,7 milioane EUR sau 26,2% față de anul precedent, la 41,8 milioane EUR.

Suficiența capitalului grupului ProCredit rămâne a fi în limite normale. Rata capitalului fondului propriu de nivelul 1 (CET1 complet încărcat) la 30 iunie 2020 era de 14,1% și, astfel, neschimbat de la sfârșitul anului 2019. Activele ponderate la risc au scăzut, în pofida creșterii puternice a portofoliului, parțial datorită introducerii timpurii a noilor ponderi de risc pentru expunerile IMM-urilor de către Parlamentul European în iunie 2020. Capitalul de bază al grupului include profitul consolidat pentru 2019 minus plata planificată a dividendelor de o treime din profitul consolidat. Baza confortabilă de capital continuă să fie susținută de rata de îndatorare de 10,3% (31 decembrie 2019: 10,8%).

În decursul primei jumătăți a anului 2020, ProCredit Holding AG & Co. KGaA a primit un împrumut de 100 milioane USD din partea International Finance Corporation (IFC), membru al Grupului Băncii Mondiale. Acest împrumut deschide posibilități suplimentare băncilor ProCredit pentru oferirea unei finanțări orientate spre întreprinderile mici și mijlocii în situația actuală.

În urma creșterii puternice realizate în prima jumătate a anului, conducerea ProCredit Holding vede, de asemenea, oportunități bune de creștere pentru cea de-a doua jumătate. După ce a prognozat o creștere redusă cu o singură cifră a portofoliului de credite pentru clienți la începutul anului, Consiliul de administrație se așteaptă acum la o creștere generală între 8% și 10%. Acest lucru nu ia în considerare efectele posibile ale conversiei valutare la sfârșitul anului. Pericolul unui nou val al pandemiei și introducerea unor restricții suplimentare asupra comerțului intern și internațional sunt factori de risc majori pentru această prognoză.

Cu un cost al riscului de aproximativ 75 de puncte de bază, încă se preconizează că rentabilitatea capitalului propriu pentru întregul an va fi pozitivă, deși mai mică decât în anul precedent. Aceasta se bazează pe presupunerea că economiile piețelor ProCredit vor începe să se recupereze în a doua jumătate a anului. Prognozele pentru rata cost-venit (aproximativ 70%) și rata capitalului de bază (peste 13%) au fost de asemenea confirmate.

Raportul semestrial 2020 al grupului ProCredit este disponibil în limba germană și engleză începând de astăzi pe site-ul web ProCredit Holding în/sub compartimentul Relații cu Investitorii.

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal