R. Moldova trebuie să propună trei candidați pentru funcția de judecător la CtEDO, până în mai 2021. Cum MJ încearcă să urgenteze concursul și ce zic experții

R. Moldova trebuie să propună trei candidați pentru funcția de judecător la CtEDO, până în mai 2021. Cum MJ încearcă să urgenteze concursul și ce zic experții

R. Moldova urmează să propună trei candidați pentru funcția de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO). Unul dintre ei va fi selectat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE)  în iunie 2021, pentru un mandat de nouă ani. Deși termenul limită, stabilit de Consiliul Europei (CE) pentru prezentarea celor trei aleși este luna mai a anului viitor, Ministerul Justiției intenționează să desfășoare concursul de selecție până la sfârșitul anului curent. Experții judiciari se arată nedumeriți. Pe lângă faptul că cer să fie revăzută componența comisiei ce va evalua judecătorii, experții spun că termenii restrânși ar „știrbi din calitatea și corectitudinea concursului”. În paralel, Ministerul Justiției organizează ședințe de consultare, întrucât comisia încă nu a fost formată.

Mandatul actualului judecător din partea R. Moldova la CtEDO, Valeriu Grițco, expiră pe 2 decembrie 2021. Despre aceasta, autoritățile moldovenești au fost informate printr-o scrisoare oficială din partea secretarului APCE, Wojciech Sawicki. Astfel, țara noastră trebuie să prezinte Biroul APCE trei candidați spre selecție până la 10 mai 2021.

Întreaga procedură se desfășoară în trei etape. Inițial candidații sunt selectați la nivel național de o Comisie constituită în acest sens. Ulterior, dosarele celor trei judecători sunt remise spre examinare în Panelului consultativ de experți privind candidații pentru alegeri în calitate de judecători ai CtEDO. Aici se analizează dacă corespund cerințelor atât candidații, cât și desfășurarea concursului național. Iar luna iunie 2021, judecătorul din partea R. Moldova va fi ales prin prin votul final în plenul APCE.

Publicitate

Etapa națională de selecție

Deși termenul limită impus de CE este luna mai a anului viitor, Ministerul Justiției și Guvernul R. Moldova doresc să desfășoare concursul de selecție până la sfârșitul anului curent. Inițial, se planifica ca termenul să fie de până la 1 septembrie, iar graba a stârnit nedumerirea experților în justiție.

Nemijlocit la nivel național, se instituie o Comisie care, prin concurs, selectează cei trei judecători, candidați pentru înalta funcție la CtEDO.

În luna iulie a fost propus un Proiect al Guvernului ce prevedea 17 membri în comisie: În calitate de președinte se propune ministrul justiției Fadei Nagacevschi, iar vicepreședintă - viceprim-ministra Cristina Lesnic. În componență se regăsesc procurorul general Alexandr Stoianoglo, președinta CSP Angela Motuzoc, vicepreședintele Parlamentului Vlad Batrîncea, doi experți în lingvistică, un reprezentant al societății civile.

La concurs sunt admiși juriștii care trebuie să întrunească un șir de cerințe, esențial fiind ca aceștia să posede cunoştinţe în domeniul sistemului juridic naţional, în domeniul dreptului internațional public şi să aibă o experienţa juridică în domeniul drepturilor omului. În plus trebuie să posede fie limba engleză, fie limba franceză și să fie în măsură de a exercita cel puțin jumate din mandatul eventual de 9 ani până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Candidații depun dosarele, care sunt examinate în prima etapă, iar ulterior se desfășoară proba interviului. Cei trei candidați sunt selectați în baza punctajului maxim acumulat, prevede proiectul Guvernului.

În decurs de trei zile, comisia transmite lista Guvernului, unde aceasta este aprobată și expediată Panelului consultativ de experți CE privind candidații pentru alegeri în calitate de judecători ai CtEDO.

Experții judiciari, nemulțumiți de propusa componență a Comisiei

La nivel național, toată procedura ar urma să se încheie până la sfârșitul anului. Experții Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), însă, s-au arătat nedumeriți de grabă. O primă opinie juridică a fost expediată Ministerului Justiției și Guvernului în luna iulie și o ulterioară opinie - recent, în luna octombrie.

Din document constatăm că o Comisie încă nu a fost formată, întrucât pe 15 octombrie Ministerul Justiției a organizat o ședință în acest sens. Experții consideră că nu e clar cine sunt cei desemnați să evalueze concursul.

„Actualul proiect prevede selectarea membrilor Comisiei conform unor criterii neclare, cu o componență care este aparent nominală și politizată, iar instituțiile cu atribuții în asigurarea respectării drepturilor omului nu sunt parte a acesteia.

Șase din cei 17 membri ai Comisiei sunt reprezentanți ai Executivului sau Legislativului. Deși noua versiune a regulamentului nu mai indică numele membrilor, modul de descriere a funcțiilor, sugerează că urmează a fi desemnate persoane concrete identificate deja de Ministerul Justiției”, notează experții juridici. Aceștia propun să fie incluși doi deputați cu studii juridice, iar unul să fie din opoziție. Iată întreaga propunere privind componența:

Totodată se propune ca specialiștii în lingvistică și un psiholog să asiste la concurs și să nu fie membri ai Comisiei, așa cum se propune acum în proiect, în condițiile în care „competențele lor sunt mai puțin relevante, de exemplu, în aprecierea competențelor juridice și cunoștințelor candidaților privind sistemul CtEDO”.

„Graba va știrbi din calitatea și corectitudinea concursului”

În mare parte, experții judiciari evidențiază că termenii desfășurării concursului n-ar fi rezonabili. „CE are nevoie de trei luni pentru procesarea dosarelor prezentate de Guvern și alegerea judecătorului și câteva luni ca judecătorul ales să preia funcția. În contextul concret, desemnarea viitorului judecător va avea loc în iunie 2021. CE a solicitat prezentarea listei celor trei candidați până la 10 mai 2021.

În asemenea circumstanțe, nu putem explica convingător necesitatea selectării de către Comisie a celor trei candidați în mai puțin de două luni, până la 1 decembrie 2020, adică cu șase luni până la termenul limită oferit de CE. Mai mult, termenul propus implicit sugerează că întregul proces va dura mai puțin de 6 săptămâni.

Această grabă nu poate fi explicată rațional. Reieșind din importanța majoră a acestui concurs, graba dată nu se justifică în niciun fel. Acest lucru ar știrbi din calitatea și corectitudinea concursului”, susțin experții.

Aceștia propun ca termenul de depunere a documentelor să nu fie mai mic de 90 zile calendaristice, „fapt ce ar acorda posibilitatea de a aplica mai multor candidați, inclusiv care locuiesc peste hotare”.

Ei consideră că selectarea candidaților ar putea avea loc cel devreme în februarie-martie 2021, iar termenul limită pentru prezentarea candidaților către Guvern propun să fie 15 martie 2021. Așa s-ar asigura „selectarea minuțioasă a candidaților”, fără a depăși termenul limită stabilit de CE.

În plus, experții propun ca punctajul acordat de către fiecare membru al Comisiei fiecărui candidat să fie publicat pe pagina web a Ministerului Justiției în ziua finalizării concursului. „Aceasta va întări încrederea în echitatea evaluării candidaților”, spun ei.

Totodată, la această etapă rămân neclare criteriile de evaluare propuse în proiectul de regulament, iar punctajul acordat pentru fiecare criteriu nu este în genere prevăzut.

Ministerul Justiției continuă consultările pentru constituirea comisiei

Așa cum am menționat mai sus, pe 15 octombrie Ministerul Justiției a organizat o ședință unde s-au discutat aspecte ce țin de constituirea Comisiei respective, modalitatea de selectare a membrilor comisiei, ce instituții ale statului vor fi parte a acesteia.

Totodată, au fost abordate anumite prevederi ale Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea postului de judecător la CtEDO.

În cadrul acestei întrevederi au participat reprezentanți ai Curții Supreme de Justiţie, Aparatului Președintelui R. Moldova, Ministerului Afacerilor Interne, Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalității, AO „Centrul de Resurse Juridice din Moldova”, AO „Institutul pentru Politici și Reforme Europene”, precum și reprezentanți ai mediului academic și experți în domeniul drepturilor omului.

Contactați de AGORA, reprezentanții Ministerului Justiției ne-au comunicat că procesul pentru desemnarea candidaților din partea Republicii Moldova încă continuă, iar decizii definitive încă nu au fost aprobate.

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal