OPINIE | Promovarea medicamentelor prin reprezentanții medicali: Marketing de tip nou sau corupție de tip vechi cu nume nou?

OPINIE | Promovarea medicamentelor prin reprezentanții medicali: Marketing de tip nou sau corupție de tip vechi cu nume nou?
foto simbol

Tipul medicamentelor vândute în Republica Moldova nu depinde, precum mulți cred, de calitate, cost sau cererea pe piață. Foarte des, prescrierea medicamentelor și prezența lor în farmacii depinde de rata de profit pe care ele îl pot genera companiilor farmaceutice. Anume profitul, nu sănătatea - a devenit pentru mulți medici principiul de ghidare la prescrierea medicamentelor, la propunerea lor de către farmaciști și chiar la luarea deciziilor de achiziționare a medicamentelor pentru spitale. Întreținerea unui astfel de sistem valoric pervers este posibil doar prin intermediul implicării unei armate gigante de reprezentanți medicali contractați și întreținuți de companiile farmaceutice care operează în Moldova. Reprezentanții medicali recrutați lucrează în regim non-stop pentru a stabili relații profesionale și individuale cu toți actorii direct sau indirect conectați cu structurile medico-sanitare. Scopul lor central de activitate constă în propulsarea prin orice mijloace a medicamentelor companiilor pentru care lucrează.

În acest articol, Mark Mazureanu și Gabriela Ursu analizează modul de corupere a securității farmaceutice de către companiile farmaceutice care își promovează producția prin intermediul reprezentanților medicali. Tot aici, cei doi vor analiza cum companiile influențează modul de prescriere a medicamentelor de către medici, prezintă modul cum farmaciile au fost înrobite de către companiile farmaceutice și cum prezentul regim este menținut prin intermediul reprezentanților medicali. În final, sunt prezentate cifre estimative cheltuite lunar de către companiile farmaceutice pentru coruperea în continuare a sistemului de securitate farmaceutică.

Datele cu care operăm în acest articol sunt colectate din interviuri organizate cu mai mulți reprezentanți medicali, farmaciști și medici. Ținem să remarcăm că acest articol nu are drept scop discreditarea unor companii sau persoane, și de aceea vom evita menționarea numelor companiilor, farmaciilor, medicamentelor și a persoanelor intervievate. Prezentul articol este realizat exclusiv pentru a identifica problema de funcționare a sectorului farmaceutic care permite menținerea unui asemenea regim amoral de propulsare pe piață a medicamentelor.

Chiar dacă Moldova a trecut de la o medicină gratuită și garantată de stat, la un sistem de medicină asigurată - statul oricum și-a păstrat funcția de garant al calității. De-a lungul anilor statul a creat structuri și cadru legislativ necesar pentru asigurarea calității serviciilor medicale, a modului de organizare a sectorului, a modului de funcționare a instituțiilor medico-sanitare, a modului de securizare a sectorului farmaceutic precum și a modului de suplinire și redistribuire a fondurilor financiare în domeniu. Reformele întreprinse i-au asigurat statului două beneficii majore. Primul, crearea tuturor mecanismelor instituționale și legale necesare pentru a-și reafirma rolul de garant al calității în condițiile unui sistem de guvernare democratică. Și al doilea, statul a creat mecanisme legale de asigurare a sustenabilității economice a sectorului medical și farmaceutic în condițiile unei economii de piață. Prin urmare, în prezent statul are în arsenalul său tot setul de structuri instituționale și legale de administrare a domeniului medical și farmaceutic în ceea ce ține de controlul calității. În acest articol vom omite din analiză multiple subiecte de disfuncționalitate a sistemului medical, care vor fi abordate ulterior în contextul altor studii, dar ne vom focusa pentru moment pe domeniul securității farmaceutice. Dacă domeniul serviciilor medicale a simțit o anumită creștere prin diversificarea prestatorilor de servicii și crearea de concurență pe piață, atunci domeniul farmaceutic pare a degrada din cauza legalizării unui regim de corupere mascată a modului de promovare, prescriere sau „împingere” a medicamentelor pe piață.

Dacă pornim de la premisa că rolul unui sistem medical funcțional înseamnă că statul își asumă obligația să asigure cetățeanul cu un serviciu public gratuit sau mai puțin gratuit de sănătate accesibilă, atunci tot acel stat are și obligația să asigure securitatea farmaceutică care este garantul recuperării pacientului. Sunt multiple forme care definesc securitatea farmaceutică, noi nu vom merge departe după identificarea explicațiilor dar le vom căuta direct în cadrul legal moldovenesc care definește securitate farmaceutică conform Art 1. al legii Nr. LP312/2018 din 30.11.2018 drept totalitatea măsurilor orientate spre depistarea şi prevenirea ameninţărilor potenţiale pentru sănătatea populaţiei, condiţionate de accesibilitatea, calitatea neconformă, falsificarea medicamentelor, precum şi de utilizarea lor incorectă şi/sau în scopuri frauduloase. În definiție am marcat câteva componente cheie, care, din păcate, sunt neglijate în sistemul existent de securitate farmaceutică. În capitolele care urmează vom prezenta modul cum multe din companiile farmaceutice desconsideră aceste principii și pervertesc spiritul legii care impune un regim de securitate farmaceutică.

Unde-i buba?

Dacă tot afirmăm că reprezentanții medicali sunt actorii de teren folosiți de anumite companii farmaceutice pentru coruperea și subminarea securității farmaceutice, atunci este cazul să începem cu o definire a ce înțelegem prin coruperea sistemul și să prezentăm cine sunt acești reprezentanți medicali despre care vorbim.

Începem cu coruperea sistemului. Evident că terminologia nu este nici pe departe de a fi nouă, iar publicul e deja familiarizat cu fenomenul corupției, care, similar prostituției, este unul din cele mai vechi tipuri de generare a resurselor, practicat atât de oameni, cât și de alte primate. Noi vom derapa însă ușor de la definirea strict legalistă a corupției care o vede drept un, act de avantajare întreprins prin folosirea funcției de răspundere pentru căutarea de beneficii și ne vom axa în special pe aspectul disfuncționalității și a degradării etico-morale pe care corupția o introduce în sistem. Prin urmare, prin coruperea sistemului înțelegem – orice activitate legală sau ilegală care duce la erodarea securității farmaceutice. Urmând Art 1. al legii Nr. LP312/2018 din 30.11.2018 conchidem că coruperea sistemului înseamnă acțiunea legală sau ilegală luată voluntar de un actor (sau reprezentantul său) pentru a extrage beneficii din disfuncționalitatea acestuia. În cazul nostru în calitate de actori intervin companiile medicale care operează în Moldova, reprezentanții săi implicați în actul de corupere sunt reprezentanții medicali (rep.med.) iar actul de corupere îl constituie anumite seturi și practici de marketing legale sau ilegale folosite de reprezentanții medicali prin care companiile își pun medicamentele în vânzare. Această practică erodează sistemul valoric al spiritului legii chiar dacă multe din practicile de marketing operaționalizate pentru promovarea medicamentelor sunt considerate drept conforme.

Cine sunt reprezentanții medicali?

Această profesie este una recunoscută de stat și este listată în clasificatorul ocupațiilor sub numărul 243302. Principala sarcină anunțată a reprezentanţilor medicali este de a promova medicamentele anumitor companii către medici şi farmacişti. De obicei, reprezentanții medicali promovează o anumită categorie de produse (spre exemplu cele contra diabet) şi vizitează medicii de această specialitate şi farmaciile dintr-o anumită arie. Activând la intersecția dintre medicină și marketing, este preferabil ca ei să posede cunoștințe din ambele domenii.

Dacă aruncăm însă o privire peste anunțurile de recrutare a reprezentanților medicali postate pe site-urile de angajări de personal, vedem că cerințele de bază listate de companiile farmaceutice sunt: posedarea limbilor română și rusă, abilități de comunicare, cunoașterea Excel-ului și prezența permisului de conducere. Alte abilități precum studiile medicale, experiența în lucru (medicină/farmaceutică sau chimie) sau altele care denotă cunoașterea domeniului farmaceutic sunt condiții mai rar întâlnite în anunțuri.

Acest fapt ne induce spre concluzia că reprezentanții medicali sunt văzuți de companiile medicale care operează în Moldova mai degrabă în calitate de agenți publicitari, indiferent că ei cunosc sau nu calitățile produselor farmaceutice pe care le promovează, cu excepția informației oferite de către compania farmaceutică la care ei sunt angajați.

Promovarea medicamentelor realizată de reprezentanții medicali fără studii în domeniu este dictată preponderent de interesul economic de a vinde cât mai multe medicamente, dar nu de interesul de a contribui la sănătatea publică. Majoritatea reprezentanților medicali nu pot face diferență între calitățile curative ale medicamentelor produse de diferite companii, întrucât ei nu cunosc alternativa existentă pe piață, nu cunosc calitățile specifice ale medicamentelor și nici nu au cunoștințe medicale necesare pentru a lua decizii în cazul în care sunt consultați.

Neglijarea caracteristicilor sociale

Un medic etic și profesionist le prescrie bolnavilor tratamentul în funcție de tipul patologiilor identificate. Medicamentele prescrise sunt racordate atât la capacitățile fiziologice ale pacientului, cât și la caracteristicile sociale ale acestuia. Caracteristicile sociale înseamnă capacitatea financiară a pacientului de a procura un medicament sau altul precum și dreptul de a beneficia de medicamente compensate din partea statului. Dacă medicul nu respectă caracteristicile sociale și manifestă o lipsă de empatie față de capacitățile pacientului, el, astfel, îngreunează sau face imposibil actul medical. Exprimat într-un exemplu: dacă un bolnav cu capacități financiare reduse primește o prescriere de medicamente a căror valoare depășește posibilitățile sale financiare atunci bolnavul se dezice de lecuire. Prin urmare, prescrierea medicamentelor scumpe, pot lipsi bolnavul de dreptul la sănătate.

Farmaciștii la fel pot fi învinuiți de corupție pe motiv de lipsă de empatie față de bolnavi sau pentru nerespectarea caracteristicilor sociale ale acestora. Spre deosebire de medici, farmaciștii adesea beneficiază de necunoașterea oamenilor. Dacă unui bătrân cu capacități de cumpărare reduse îi sunt recomandate de către farmacist picături a căror valoare este de 10 ori mai mare decât altele care ar fi suficient de bune pentru necazurile bătrânului aceasta înseamnă că farmacistul caută în actul deservirii în primul rând profit, astfel depășind limita empatiei. Majoritatea oamenilor nu cunosc medicamentele și mulți beneficiază pe această necunoaștere. Chiar dacă acest tip de comportament este absolut legal, noi îl vom considera ca fiind corupt, întrucât el distorsionează valorile etice și corupe prin sine principiile securității farmaceutice (de a face medicamentele și actul medical accesibile).

Întrebarea este, ce l-ar face pe un medic sau pe un farmacist să prescrie sau să-i recomande unui bolnav, fără capacitate de plată, medicamente care îi încalcă caracteristicile sociale?

Înrobirea medicilor și farmaciștilor

Salariile joase achitate lucrătorilor medicali combinate cu profiturile imense generate de pe urma vânzării medicamentelor este bulionul perfect care împinge companiile farmaceutice să recurgă la numeroase practici de marketing, care corup prin natura sa deontologia medicilor și farmaciștilor. Salariile joase îi fac pe medici și farmaciști să cadă pradă ușor în fața momelilor cu care vin companiile farmaceutice. Vedeți mai jos câteva din salariile lucrătorilor medicali pentru a estima cum poate un specialist care a dedicat peste 10 ani din viață pentru a obține studii medicale specializate și ani de lucru asiduu să-și întrețină o familie fără a căuta surse alternative de venit.

La aceste salarii nu foarte atractive mai adăugăm câteva detalii specifice profesiei. De exemplu, fiecare farmacie înregistrează la sfârșitul lunii pierderi imense care se datorează: furturilor din sală, greșeli de rest și compensarea valorii produselor expirate.

Dacă cumva credeți că camerele de filmat instalate în farmacii scutesc personalul în cazul furturilor, greșiți cu desăvârșire. Furturile din farmacii sunt puse pe spatele farmaciștilor. Camerele sunt instalate ca proprietarii să se asigure că farmaciștii vând cum trebuie.

Mai mult ca atât, proprietarii de farmacii consideră din anumite motive că farmaciștii, la fel, trebuie să achite valoare tuturor produselor medicale și cosmetologice expirate (pentru că nu au reușit să le împingă la timp). În așa fel pierderile salariale lunare ale farmaciștilor pot varia între 500 și câteva mii de lei. Situația cu plata salariilor câteodată e atât de ridicolă că se ajunge la cazuri precum cel povestit de un tânăt farmacist: 

A fost angajat în perioada de probă la una din farmaciile din Chișinău, perioadă pentru care NU A FOST PLĂTIT, de altfel această practică se folosește pe larg de farmacii, a fost rugat să achite pierderi de câteva mii de lei pe care le-a înregistrat farmacia iar apoi a fost eliberat întrucât nu a trecut perioada de probă. În aceste condiții de vulnerabilitate financiară intră pe teren infanteria de reprezentanți medicali.

Marketing din ușă în ușă sau corupție?

Companiile farmaceutice își realizează produsele pe piață într-un regim de competiție deschisă. Competiția creează spațiu de concurență care contribuie la creșterea calității și scăderea prețului. Într-o astfel de competiție, companiile pot face publicitate și pot informa cumpărătorii despre avantajele produselor puse în vânzare. Mai mult decât atât, companiile mai pot recurge și la metode de informare a medicilor și a farmaciștilor despre tipul medicamentelor realizate și despre efectele acestora, ca ei la rândul lor să cunoască produsele existente pe piață. Aici ne oprim. Orice alt tip de informare care depășește limitele publicității și reclamei intră deja în spațiul corupției, latente sau deschise. Corupere va fi influențarea medicului sau a farmacistului prin oferire de beneficii, ca ei să le recomande sau să le prescrie pacienților medicamentele companiilor promovate.

În prezent, cea mai eficientă metodă de promovare a medicamentelor este prin intermediul reprezentanților medicali. Din discuțiile avute cu medici, farmaciști și chiar reprezentanți medicali, deducem că aceștia din urmă stau, zi de zi, coadă la ușile tuturor medicilor din policlinici, spitale, ambulatorii și farmacii care prescriu lecuire pacienților pentru a-i influența în favoarea medicamentelor companiilor pe care le reprezintă.

Întrebarea este, dacă totuși vizitarea medicilor și a farmaciștilor este una din tehnicile de marketing (din ușă în ușă), de ce atunci această tehnică nu se aplică față de beneficiarii finali, adică pacienți? De ce pacienții nu sunt abordați la ușa farmaciilor sau la ușa spitalelor? Ca să demonstrăm că activitatea de marketing realizată de reprezentanții medicali depășește limitele unei simple publicități, precum pretind multe dintre companiile producătoare, vom apela la răspunsurile colectate din interviuri, în care identificăm cum are loc întreg procesul de promovare.

Ținem să remarcăm că absolut toți reprezentanții medicali și farmaciștii intervievați ne-au rugat să le păstrăm confidențialitatea întrucât sunt legați de relații de nedivulgare a informației. Ne întrebăm de ce oare o companie farmaceutică sau o farmacie simplă care vinde medicamente are nevoie să lege angajații săi de clauze de confidențialitate, dacă activitatea lor se înscrie în parametrii legali și etici? Ce anume trebuie să nu cunoască consumatorii despre modul cum se vând medicamentele pe piață?

Din interviul cu un farmacist am aflat că farmaciștii interacționează exclusiv cu acei reprezentanți medicali ai căror companii farmaceutice au contracte cu farmacia. Din spusele farmaciștilor mulți dintre acești reprezentanți vin cu indicații directe către farmaciști despre cum să vândă, ce să vândă și cui să vândă. Ei pot sta în farmacie mai multe ore pentru a observa procesul de vânzare a medicamentelor.

Evaluarea și controlul

Între reprezentanții medicali, farmaciști și medici se pare că există o regulă nescrisă de evaluare și control a cantităților de medicamente vândute. Reprezentanții medicali cu regularitate solicită de la farmaciștii din perimetrul său informații despre cantitățile de medicamente vândute. Ei, la fel, pot cere prescripțiile stocate de farmacii pentru a vedea semnăturile și ștampilele personale ale medicilor. În așa fel ei evaluează asiduitatea cu care medicii monitorizați prescriu medicamentele companiilor lor. În urma acestei evaluări cantitative, se decide valoarea beneficiilor oferite medicilor drept recompensă pentru efortul depus. Informația colectată de reprezentanții medicali de la farmacii este contrapusă cu informația despre cantitățile de medicamente vândute și livrate de depozitele de medicamente. Fiecare companie farmaceutică poate evalua până la unitate, atât implicarea fiecărui reprezentant medical, cât și contribuțiile realizate de către fiecare medic în parte. 

Farmacistul forțat să corupă

Precum am menționat anterior, vulnerabilitatea farmaciștilor față de corupție este cauzată în mare măsură de salariile mici. Pentru a compensa pierderile lunare considerabile, farmaciștii vând bonusurile gratuite oferite de companiile farmaceutice. Fiecare farmacie primește periodic oferte din partea companiilor farmaceutice similar celei prezentate mai jos. Conform ofertelor, la vânzarea unei cantități de medicamente, farmacistul primește o cantitate de produs gratis, pe care, deseori, e constrâns să o împingă cumpărătorilor.  

Un alt mijloc de corupere a farmaciștilor este condiționat de modul de remunerare. Salariile farmaciștilor sunt compuse din două componente, prima este salariul fix, de obicei de cica 3.000 – 4.000 de lei, la care se adaugă venitul de pe urma calculării procentului din vânzări. Acest procent este împărțit pe tipuri de produse și medicamente și constituie de la 1% la 5% din suma vândută. Fiecare farmacie deja are sistemul său de achitare. Acum întrebarea de milioane. Cum credeți, care din produse vor fi cel mai bine promovate de farmaciști și în ce măsură vor ține cont farmaciștii de prescripțiile medicilor?

Atenționăm aici că vina în acest caz nu poate fi aruncată pe seama farmacistului, care este o persoană după ani lungi de instruire în medicină, chimie și biologie. Majoritatea farmaciștilor sunt corupți de sistem. Anume sistemul existent îi constrânge să acționeze în acest fel. Cei care nu acceptă regulile jocului sunt pedepsiți. Dacă ținem la sănătatea publică trebuie de urgență schimbate regulile jocului.

Jobul de vis – Reprezentant Medical

Domeniul farmaceutic este unul dintre puținele sectoare de business care a arătat indici constanți de creștere în ultimii zece ani. Numărul companiilor farmaceutice străine active pe piață precum și numărul companiilor moldovenești care le deservesc s-a triplat. Creșterea a generat o cerere imensă de reprezentanți medicali. Dacă acum 7 ani, poziția de reprezentat medical era un job competitiv cu salariu care varia între 3.000 și 8.000 de lei, în prezent această poziție o poate ocupa mai oricine, fără nici un fel de pregătire, iar salariul de start începe de la 500 de euro. În prezent, condițiile salariale sunt atât de atractive că foarte mulți medici, farmaciști și studenți ai facultăților de medicină decid să se reprofileze orientându-se spre acest segment de piață, lăsând în urmă profesiile și specializările respectabile.

Acum, pentru curiozitate comparați cei 500 de euro primiți de un reprezentant medical, recent angajat într-o companie, cu aproape „zero” cunoștințe în medicină, și salariul de 300 - 400 de euro primit de un medic cu experiență de peste 20 de ani de lucru în domeniu. Sunt oare reprezentanții medicali de vină pentru aceste salarii? Sigur că nu. E absolut normal ca fiecare să-și aleagă jobul care îi oferă venitul confortabil. Aici nedumerirea este cum de s-a ajuns să mai avem medici în sistem? Cum de mai avem farmaciști în sistem? Paradoxul ridicol și amoral este că ei mai sunt în sistem doar din cauza că acesta le permite companiilor farmaceutice să-i corupă cu bonusuri, adaosuri, mulțumiri, oferte și tot felul de alte măguleli care într-un regim de securitate farmaceutică sănătos trebuie să fie asigurate de stat.  

La final, vă invităm să urmăriți împreună cu noi un calcul făcut din cifre absolut estimative obținute din interviuri. Acest calcul nu este bazat pe vreo statistică sau date oficiale și de aceea este subiect pentru interpretare. Dacă calculul nostru însă se apropie de cifrele reale, atunci vom putea estima câți bani aruncă companiile farmaceutice în promovarea medicamentelor prin intermediul medicilor și a farmaciștilor. Ținem să remarcăm că o bună parte din această promovare se face fie la limita legalității, fie legal dar cu depășirea principiilor etice. Prin urmare, acești bani sunt folosiți lunar de companii pentru coruperea principiului securității farmaceutice din Republica Moldova. 

Conform cifrelor estimative, în prezent, în Moldova activează în jur de 800 de reprezentanți medicali. Sunt doar cinci companii care dețin un staff permanent de 80 - 150 de reprezentanți. Ceilalți activează în companii mai mici. Vom accepta drept media salarială calculată pentru toți cifra de 1.000 euro/lună, știind că salariile în domeniu variază între 500 și 2.000 de euro. Respectiv, suma lunară achitată doar pentru salarii în acest domeniu este de 800.000 de euro/lună. Aici mai adăugăm bonusurile trimestriale obligatorii care sunt mult mai semnificative decât salariile, noi însă le vom calcula la rata unui salariu de 1.000 euro (calculul respectiv este 1.000 de euro bonus/3 luni * 800 rep.med.) = 266.660 de euro/lună. La această sumă mai adăugăm cheltuielile de benzină la o rată de 1.000 lei/lună (= 50 Euro) întrucât cel puțin o treime din toți reprezentanții medicali au mașini de serviciu și combustibilul achitat. Respectiv, pentru benzină avem în total 50*1/3 din 800 = 13.333 de euro/lună. La această sumă mai adăugăm cheltuielile de telefon achitate la o rată estimativă de 100 lei/lună (5 euro) pentru toți angajații din sector, ceea ce face = 4.000 de euro/lună. Mai adăugăm costul automobilelor de serviciu calculate la un preț mediu de piață (de o complicație medie) (ierarhia însă în cadrul sistemului permite ca reprezentantul medical să obțină și mașini destul de scumpe până la 20 mii euro) de 7000 Euro înmulțim acest cost la 1/3 (numărul rep.med care au automobile de serviciu) și împărțim la numărul de luni cât poate acest automobil servi în regim de lucru permanent 84 luni (7 ani) = respectiv pe lună vom avea aproximativ încă 22.200 Euro/lună. La aceste costuri mai adăugăm încă 50 Euro lunar cheltuiți de companii per rep.med. pentru tiparul materialelor publicitare, stilouri, calendare și alte materiale promoționale, așadar ajungem la 40.000 Euro/lună. În calculele noastre nu includem valoarea cadourilor, remunerațiilor, bonusurilor, călătoriilor oferite medicilor și farmaciștilor drept mulțumită care pot ușor depăși suma calculată până acum. Așadar, suma totală la care am ajuns în calculele noastre este de 1.146.193 adică peste 1 milion de euro lunar. Anume aceasta ar fi suma alocată de companiile farmaceutice pentru coruperea sistemului farmaceutic.

În loc de concluzie venim cu un pachet de întrebări în adresa autorităților statului, în special către acele autorități care susțin acest regim farmaceutic semi-corupt. Să fim oare, noi, cetățenii proști să cumpărăm medicamente ne-proporțional de scumpe? Sunt oare medicii și farmaciștii de vină că nu-și pot găsi joburi mai bine plătite? Sunt companiile farmaceutice amorale că își permit un astfel de comportament pe piață? Sau totuși este statul de vină pentru că nu asigură securitatea farmaceutică? Reamintim că am început acest articol prin a prezenta că în prezent statul deține în mâinile sale toate pârghiile legale și instituționale necesare asigurării securității farmaceutice. Mai mult ca atât, noi cetățenii mai și plătim aceste servicii prin impozite generale și prin polița obligatorie de asigurare medicală.

Poți face diferența

Dacă îți iei un abonament cu doar 48 lei pe lună, noi vom putea să-ți oferim în continuare jurnalism independent.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
OPINIE | Învățământul – mijloc de continuă dezvoltare sau continuă stagnare?

OPINIE | Învățământul – mijloc de continuă dezvoltare sau continuă stagnare?

OPINIE | Stat + Comunitate = Gol. Anatomia absenței sau ce lecție trebuie să învățăm de pe urma epidemiei

OPINIE | Stat + Comunitate = Gol. Anatomia absenței sau ce lecție trebuie să învățăm de pe urma epidemiei

OPINIE | Securitatea farmaceutică. Cum ajung medicamentele în farmaciile din Moldova?

OPINIE | Securitatea farmaceutică. Cum ajung medicamentele în farmaciile din Moldova?

OPINIE | Inflația academică și devalorizarea diplomelor: efecte economice și sociale pe termen lung

OPINIE | Inflația academică și devalorizarea diplomelor: efecte economice și sociale pe termen lung

OPINIE | Mark Mazureanu: Schimbăm bourul pe un vin de calitate sau cum dăm un restart ideii naționale

OPINIE | Mark Mazureanu: Schimbăm bourul pe un vin de calitate sau cum dăm un restart ideii naționale

Opinie | Restartarea economiei cu ajutorul muncitorilor străini sau de ce inițiativa Guvernului ne-ar putea trăsni asemeni unui bumerang

Opinie | Restartarea economiei cu ajutorul muncitorilor străini sau de ce inițiativa Guvernului ne-ar putea trăsni asemeni unui bumerang

Advertoriale
Orange Systems Academy explorat de studenţii UTM în cadrul unui stagiu de practică

Orange Systems Academy explorat de studenţii UTM în cadrul unui stagiu de practică

Anul acesta tu ești Moș Crăciun cu cardul de credit CIAO de la EXIMBANK!

Anul acesta tu ești Moș Crăciun cu cardul de credit CIAO de la EXIMBANK!

„Pământul ne hrănește, iar noi putem să îl răsplătim cu grija noastră” – lecții dedicate Zilei Mondiale a Solului (VIDEO)

„Pământul ne hrănește, iar noi putem să îl răsplătim cu grija noastră” – lecții dedicate Zilei Mondiale a Solului (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
 • Prepare for Future | Adam Sigel, Viitorul industriei de gaming și al storytelling-ului
  Prepare for Future | Adam Sigel, Viitorul industriei de gaming și al storytelling-ului
 • DESCIFRAT| Strategia Securității Alimentare 2023-2030: Ce capacitate are R. Moldova să-și acopere necesarul de produse de bază, ce importăm și cum ne afectează crizele (VIDEO)
 • PROFESIONIȘTII| Pictor: „Artistul poate și trebuie să nu fie flămând și sărac” (VIDEO)
 • PROFESIONIȘTII | Activist civic: „Există stereotipurile că tot ce fac oamenii din ONG-uri, fac doar pentru bani. Acei oameni nu sunt activiști civici” (VIDEO)
 • Prepare for Future #11, Marcela Lefter - Viitorul energetic al Moldovei și al întregii planete
Cele mai populare
 • 1
  Salariile procurorilor din R. Moldova au crescut de aproape 4-5 ori. Cum sunt remunerați cei începători și angajații din PG (GRAFIC)
 • 2
  Iran: „Poliția moravurilor” ar fi fost desființată, iar legea obligativității purtării vălului islamic ar urma să fie revizuită. UPDATE: Unele surse neagă informația
 • 3
  Prețul nucilor cu coajă pe piața moldovenească este sub 30 de lei. Se așteaptă o majorare la începutul lui decembrie
 • 4
  Ultima oră! Se reduce rata de bază până la 20%. Octavian Armașu prezintă noile decizii de politică monetară (LIVE)
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.