Schimbul de date transfrontalier - un obiectiv al Agenției de Guvernare Electronică (INTERVIU)

Schimbul de date transfrontalier - un obiectiv al Agenției de Guvernare Electronică (INTERVIU)
Agenția de Guvernare Electronică

Tehnologiile informaționale avansează cu rapiditate, iar pandemia a relevat o dată în plus importanța și necesitatea dezvoltării soluțiilor digitale pentru asigurarea unei funcționări eficiente a autorităților publice, dar și pentru interacțiunea între sectorul public și cel privat. Agenția de Guvernare Electronică (AGE), autoritatea națională responsabilă de transformarea digitală a guvernării în Republica Moldova, care împlinește în acest an 10 ani de activitate, propune soluții eficiente și viabile în acest sens.

Un exemplu elocvent este Platforma de interoperabilitate MConnect, un sistem performant, sigur și eficient de schimb de date între instituții publice.  Utilitatea acestei platforme este demonstrată inclusiv prin prisma unor decizii aprobate recent de autorități. Astfel, Parlamentul Republicii Moldova a votat recent proiectul de modificare a unor acte normative, prin care prestatorii de servicii publice sunt obligați să facă schimb de informații prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect și să nu le mai solicite de la cetățeni repetat.  Cetățenii oferă autorităților publice datele personale o singură dată, iar instituțiile publice utilizează aceste date pentru prestarea serviciilor guvernamentale. O altă decizie a autorităților, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2020, exclude eliberarea informațiilor/certificatelor pe suport de hârtie de către CNAS altor instituții solicitante. Această eficientizare a serviciilor publice se datorează interacțiunii instituțiilor statului pe o Platformă tehnologică comună de schimb de date – MConnect - creată și gestionată de AGE.

Agenția de Guvernare Electronică

Cum funcționează acest sistem, când a fost creat și care este evoluția lui? Despre aceasta am discutat cu specialiștii din cadrul Agenției de Guvernare Electronică: Sergiu Bedros, Șef al Direcției automatizări și integrări, Olga Tumuruc,  Șefa Serviciului schimb de date și interoperabilitate și Igor Aramă, consultant juridic. 

Ce reprezintă platforma guvernamentală de interoperabilitate din Republica Moldova? Ce model stă la baza creării acesteia dacă e să ne referim la exemplele funcționale în statele cu nivel e-Guvernare avansat?

Sergiu Bedros: Platforma de interoperabilitate (MConnect) reprezintă soluția tehnologică destinată asigurării schimbului de date și interoperabilității sistemelor informaționale, elaborată de Guvernul Republicii Moldova ca rezultat al implementării  Cadrului Național de Interoperabilitate.

În anul 2012 a fost aprobat Programul privind Cadrul de Interoperabilitate, un document strategic, care a scos în evidență problemele, necesitățile, dar și provocările atât ale autorităților administrației publice în procesul de prestare a serviciilor publice, cât și ale beneficiarilor acestor servicii, punând bazele unui nou model de organizare a schimbului și accesului la date.

Printre obiectivele țintite a fost asigurarea comunicării eficiente între resursele informaționale ale autorităților administrației publice indiferent de tehnologiile, standardele sau particularitățile de dezvoltare utilizate de-a lungul anilor, prin medierea incompatibilităților tehnologice, utilizarea unor standarde unice în procesul de comunicare automatizată, reducerea dependențelor dintre sistemele informaționale, neutralitatea tehnologică și adaptabilitatea.

În acest context, de către Agenția de Guvernare Electronică a fost dezvoltată soluția tehnologică destinată schimbului de date, care funcționează pe principiul „magistralei naționale de date”, asigură schimbul, transportul de mesaje structurate prin intermediul serviciilor web. Caracteristicile și funcționalitățile avansate ale platformei MConnect au permis de a oferi o soluție viabilă pentru a asigura compatibilitatea între diferite tehnologii și modele de date, a reduce timpul pentru conectarea diferitor furnizori și consumatori de date, a asigura integritatea, confidențialitatea și o înaltă securitate a  datelor, a garanta o înaltă disponibilitate a serviciilor informaționale și o latență redusă.

Modelul de schimb de date instituit în Republica Moldova prin Programul privind Cadrul de Interoperabilitate, platforma MConnect, dar și cadrul regulator aferent a fost inspirat de bunele practici europene, cum ar fi cele ale Belgiei, Spaniei, Maltei, dar cu siguranță a fost adaptat necesităților din Republica Moldova și ajustat pentru a răspunde eficient la acele provocări care au cauzat de fapt această necesitate de schimbare.

Cert este că eficiența modelului de interoperabilitate și schimb de date din Republica Moldova a fost recunoscută inclusiv pe plan internațional, iar experiența noastră, lecțiile învățate pe parcursul anilor au fost și sunt în continuare partajate cu diverse state partenere din Europa, Africa, Asia, etc., iar pentru unele state au servit drept bază la elaborarea propriilor soluții tehnologice pe segmentul de schimb de date.

Există încă autorități restanțiere la acest capitol privind schimbul de date? Dacă da, cum se lucrează cu acestea în vederea lichidării anumitor reticențe?

Olga Tumuruc: Platforma de interoperabilitate (MConnect) și noul model de schimb și acces la date funcționează de șase ani. În mod evident, comportamentul participanților la schimbul de date, atât în calitatea lor de furnizori de date, cât și în cea de consumatori de date a evoluat pozitiv.

La etapa inițială, cea de lansare a platformei, reticența participanților, posibil generată de neîncrederea în noua soluție și noul model ce se propunea, sustenabilitatea acestuia în timp, dar și rezistența la schimbare ca și factor de ordin general, era una mare.

Evident, atunci a fost nevoie de un efort pe alocuri titanic pentru a schimba atitudinea, în special din partea autorităților administrației publice, pentru a-i ajuta să înțeleagă că prin noul model de schimb de date ei au doar de câștigat și că pot avea toată încrederea în Agenția de Guvernare Electronică pe segmentul interoperabilității. Trebuia să-i convingem că schimbul de date prin MConnect nu doar răspunde celor mai înalte standarde de securitate și garantează confidențialitatea și securitatea datelor, dar este ajustat la fiecare consumator în parte, astfel încât acesta să aibă acces strict la acele date la care are dreptul legal, fapt care, pentru sursele de date, de cele mai dese ori era o adevărată provocare de realizat și menținut în timp.

Eforturile noastre de comunicare și convingere, „maturizarea” platformei tehnologice, cadrul legal aferent, monitorizarea continuă a activității de dezvoltare a sistemelor informaționale și-au avut efectul. În prezent, dacă și mai există autorități restanțiere la capitolul schimb de date, acestea sunt mai degrabă excepții. Majoritatea deja sunt în proces de ajustare a activității sale pentru a se integra cu platforma MConnect, a face disponibile datele ce le gestionează și a utiliza automatizat date pentru a optimiza modul de prestare a serviciilor și interacțiunea cu cetățenii sau mediul de afaceri.

Se poate afirma că pandemia a favorizat interacțiunea digitală anume în această privință?

Igor Aramă: Cu siguranță, pandemia a scos la iveală o serie de lacune în modul de prestare a serviciilor publice și a transformat în provocări sau chiar probleme situații care anterior erau o normalitate.

Vorbim aici de adresarea persoanelor la autorități pentru diverse certificate, extrase, documente, etc. spre a fi prezentate ulterior către o altă instituție, de drept public sau de drept privat.

Până la pandemie, din păcate, această situație era o normalitate, chiar dacă AGE încearcă demult să schimbe acest comportament, totuși așa activau o mare parte din instituții. Acum a devenit o problemă chiar și expedierea prin poștă, nemaivorbind de eliberarea informației pe suport de hârtie cetățenilor sau reprezentanților mediului de afaceri.

Astfel, interacțiunea la distanță și pentru autoritățile administrației publice, dar și pentru cei din sectorul privat a devenit o prioritate. Acest lucru înseamnă că nu trebuie să mai aștepți omul să îți aducă actele, ci trebuie să cauți căi alternative.

În asemenea cazuri, spre exemplu, autoritatea cere scanarea documentelor și expedierea într-un anumit mod, soluție total nerecomandată deoarece nu garantează autenticitatea datelor din acel fișier transmis și nici integritatea acestuia și, drept consecință, instituția riscă să ia decizii incorecte. Sau alege să facă schimb de date automatizat și are acces la date în timp real, veridice, corecte, autentice, așa cum sunt înregistrate în resursele informaționale care asigură evidența lor.

Foarte multe autorități din sectorul public, dar și reprezentați din sectorul privat au ales să poată avea încredere în datele ce stau la baza proceselor lor decizionale și, prin urmare, s-au integrat cu platforma de interoperabilitate (MConnect).

În procesul administrării platformei de interoperabilitate de către specialiștii AGE, care sunt cele mai mari provocări, impedimente privind completarea, actualizarea, securitatea, dar și accesibilitatea datelor pe platforma menționată?

Olga Tumuruc: Provocarea cea mai mare este actualitatea, consistență și calitatea datelor, precum și a serviciilor informaționale prin care se furnizează aceste date.

Pe de o parte, trebuie să înțelegem că, de cele mai dese ori, în cazul resurselor informaționale de bază, în procesul de colectare și înregistrare în evidență a datelor este implicat și factorul uman. Respectiv, pot exista situații de erori, divergențe în date și ele sunt identificate exact atunci, când cetățeanul se adresează pentru un serviciu. Aceste probleme însă se soluționează destul de operativ, dar și deținătorii de date lucrează acum la aplicarea diverselor reguli de control adițional pentru a fi evitate astfel de situații.

Pe de altă parte, o realitate este și faptul că multe din resursele informaționale de bază care participă acum la schimbul de date sunt sisteme informaționale care au fost dezvoltate cu cel puțin 10 ani în urmă și evident au resurse tehnologice limitate de funcționare.

Totuși, în virtutea noului model de schimb de date, prin care partea de colaborare cu consumatorii de date, dezvoltarea, ajustarea de servicii informaționale și mentenanța acestora este preluată de AGE, deținătorii de date au posibilitatea de a se concentra pe asigurarea fiabilității propriilor resurse, sisteme informaționale, actualizarea, extinderea și dezvoltarea lor.

Astfel, tot mai mulți furnizori, deținători mari de date, lucrează deja la modernizarea sistemelor lor informaționale, astfel încât ne așteptăm în perspectiva pe termen scurt și mediu ca sistemele furnizoare de date să fie mai stabile, serviciile mai accesibile, posibilitățile tehnice de diversificare a serviciilor informaționale mai mari. 

Cât de accesibilă este platforma guvernamentală de interoperabilitate? Ce date rămân încă neaccesibile utilizatorilor sau potențialilor utilizatori?

Igor Aramă: Platforma de interoperabilitate (MConnect) este disponibilă atât pentru participanți publici la schimbul de date (diverse entități, autorități din sectorul public), cât și pentru participanți din sectorul privat.

În prezent, prin platforma de interoperabilitate se furnizează și se consumă diverse seturi de date, cum ar fi: datele despre persoana fizică, persoana juridică, date despre statutul de asigurat social și plățile de asigurare socială aferente, date privind statutul de asigurat medical, despre bunurile imobile, rapoarte depuse de agenții economici în contextul raportării unice obligatorii, date despre mijloacele de transport, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, etc.

Rămân indisponibile încă acele date, pentru care la moment nu este asigurată colectarea și evidența electronică. Este vorba de date deținute de autorități care istoric s-au opus furnizării datelor sau care nu au capacitatea de a dezvolta servicii informaționale. Dar și în aceste cazuri se lucrează pentru a îmbunătăți situația.

Care este perspectiva de viitor în ceea ce privește dezvoltarea platformei de interoperabilitate?

Sergiu Bedros: Obiectivele de viitor privind dezvoltarea platformei de interoperabilitate vizează câteva direcții prioritare. Întâi de toate, ne referim la asigurarea sustenabilității platformei tehnologice, astfel încât aceasta să răspundă tuturor solicitărilor ce parvin de la participanții la schimbul de date, utilizarea tehnologiilor moderne pentru a menține actualitatea și performanța sistemului, dar și pentru a asigura un nivel adecvat al serviciilor.

O altă prioritate este și lansarea unui scenariu de schimb de date transfrontalier, care se conturează tot mai mult în ultimul timp. O bună parte din cetățenii Republicii Moldova trăiesc și activează în afara țării. Pentru a facilita respectarea drepturilor lor sociale, medicale, fiscale este necesar de asigurat comunicarea între instituțiile statelor gazdă ale concetățenilor noștri cu cele din Republica Moldova.

Pentru a realiza aceste obiective, este imperativă consolidarea echipei AGE care este responsabilă de schimbul de date. Această necesitate este condiționată și de faptul că, pe lângă suportul metodologic pe care îl oferim constant participanților la schimbul de date, se impune și acordarea suportului tehnologic pentru furnizorii care nu au capacitatea de a dezvolta cu forțe proprii servicii informaționale.

Agenția de Guvernare Electronică

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Moldovenii vor primi mesaje despre serviciile oferite de instituțiile statului. Agenția de Guvernare Electronică a lansat o nouă aplicație

Moldovenii vor primi mesaje despre serviciile oferite de instituțiile statului. Agenția de Guvernare Electronică a lansat o nouă aplicație

VIDEO. În vizită la Agenția de Guvernare Electronică: Ce mesaj au transmis angajații instituției

VIDEO. În vizită la Agenția de Guvernare Electronică: Ce mesaj au transmis angajații instituției

Capitală: În prima jumătatea a anului 2022 au scăzut investițiile în active imobilizate cu 15%

Capitală: În prima jumătatea a anului 2022 au scăzut investițiile în active imobilizate cu 15%

Advertoriale
„Bucură-te de moment. Noi ne ocupăm de restul”. De Ziua Internațională a Cafelei, Julius Meinl plantează arbori în numele partenerilor

„Bucură-te de moment. Noi ne ocupăm de restul”. De Ziua Internațională a Cafelei, Julius Meinl plantează arbori în numele partenerilor

Servicii de recrutare cu garanție de la DAD Human Capital

Servicii de recrutare cu garanție de la DAD Human Capital

Cauți un job în IT? Vezi care sunt primii pași pentru a deveni un specialist în domeniu

Cauți un job în IT? Vezi care sunt primii pași pentru a deveni un specialist în domeniu

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
 • DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
  DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
 • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
 • Moldova, I am back! | Cristina Tocari, tânăra care a revenit din Franța pentru a transforma plasticul în bijuterii (VIDEO)
 • DESCIFRAT| Meniul preșcolarilor, între posibilități și necesități (VIDEO)
 • Moldova, I am back! | Nicolai Croitoru: „Pot să mă mândresc că echipa mea e formată practic în proporție de 80% din persoane revenite de peste hotare”(VIDEO)
Cele mai populare
 • 1
  Gazul metan se scumpește cu cinci lei. Iată prețul afișat de Transautogaz și argumentul companiei
 • 2
  Partidul Șor reia protestele în centrul Chișinăului. Cu muzică, scenă și pancarte, oamenii vin organizat din mai multe raioane (LIVE)
 • 3
  Alertă în România: Avarie la golirea de fund a Barajului Lacului Piscicol Tăul Mare. Sute de oameni evacuați din zonă și zeci de unități de tehnică în lucru
 • 4
  Ziua Națională a Vinului: Cum a fost atmosfera din PMAN sâmbătă (FOTO/VIDEO)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.