Măsuri pe termen mediu din Programul de guvernare propus de Gavrilița: Reforma justiției, pensii minime de 2.000 de lei și noi ministere

Măsuri pe termen mediu din Programul de guvernare propus de Gavrilița: Reforma justiției, pensii minime de 2.000 de lei și noi ministere

În fața deputaților care urmează să-și exprime votul, Guvernul propus în frunte cu Natalia Gavrilița vine cu un șir de măsuri pe termen mediu axate pe toate domeniile. Astfel, dacă vor fi susținuți de Legislativ, eventualii miniștrii își propun să crească salariile și pensiile, să atragă investiții și să aplice un set de reforme în sistemul Justiției, în sistemul Educației și Sănătății. Iată o parte din aceste acțiuni.

Cinci obiective naționale

În cazul în care Guvernul în frunte cu Natalia Gavrilița va fi votat, acesta își propune să îndrepte politicile sectoriale pe termen mediu pentru realizarea a cinci obiective naționale:

Publicitate

1. Dreptate, ordine și disciplină - Judecătorii și procurorii corupți vor fi dați afară din sistem. Hoții vor fi pedepsiți, iar averile acestora vor fi confiscate.

2. Locuri de muncă acasă și familii unite - Vom promova investiții în economie ca să creăm cât mai multe locuri de muncă bine plătite acasă.

„Vom susține familiile cu copii prin reducerea impozitelor plătite din salariu. Astfel, familiile vor avea 2 000 de lei în plus pentru fiecare copil. De asemenea, vom majora ajutorul pentru copiii din familii social vulnerabile până la cel puțin 1 000 de lei pe lună”, este notat în document.

3. Pensie minimă de 2.000 de lei

4. Două miliarde de lei anual pentru proiecte de modernizare a satelor - bani atrași de pe exterior.

5. Scoaterea Moldovei din izolare și apropierea de Uniunea Europeană - Vom veghea îndeplinirea pașilor pentru integrarea europeană. Vom reface relațiile bune cu România, Ucraina, UE, SUA, Rusia și alte țări.

Pentru a atinge aceste obiective, Guvernul propus promite să asigure o bună guvernare în toate sectoarele.

Acțiuni pe domeniul Justiției și anti-corupție

În setul de acțiuni pe termen mediu se includ:

● Reformarea Procuraturii Anticorupție după modelul DNA din România, cu limitarea competențelor acesteia exclusiv la marea corupție și lichidarea Centrului Național Anticorupție.

● Constituirea Tribunalului și a Curții de Apel Anticorupție. Participarea la procesul de selectare a judecătorilor a unei comisii independente de experți.

● Elaborarea și promovarea proiectului de lege pentru modificarea Constituției care ar permite confiscarea averii pe care funcționarii și demnitarii nu o pot justifica.

● Asigurarea verificării eficiente a averilor funcționarilor publici și demnitarilor de către ANI, inclusiv prin invitarea unei misiuni internaționale de specialiști care să lucreze împreună cu inspectorii de integritate.

● Reformarea Curții Supreme de Justiție. Micșorarea numărului judecătorilor și transformarea ei într-o instanță de casație și care ar asigura uniformizarea practicii judiciare. Participarea la procesul de selecție a noilor judecători ai CSJ a experților independenți, inclusiv internaționali.

● Elaborarea, adoptarea și implementarea legii cu privire la evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor sub aspectul emiterii actelor ilegale.

● Excluderea aplicării nejustificate a arestului și a interceptării ilegale a convorbirilor telefonice. Eradicarea torturii și ameliorarea condițiilor de detenție din instituțiile de detenție, inclusiv cele psihiatrice.

● Finalizarea construcției unui nou penitenciar în locul penitenciarului nr.13;

Acțiuni pe domeniul economiei și antreprenoriatului:

● Simplificarea regulilor de gestiune financiară pentru antreprenori, inclusiv acceptarea cecurilor de casă și control, a bonurilor fiscale în calitate de documente care confirmă cheltuielile și acceptarea facturilor scanate și trimise electronic ca dovadă contabilă, etc.

● Reducerea controalelor, a cerințelor de raportare și asigurarea implementării legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, corelată cu investigarea efectivă a fraudelor și evaziunii fiscale de proporții.

● Implementarea standardelor UE ce țin evidența TVA la importul de servicii.

● Simplificarea radicală a mecanismului de închidere sau falimentare a întreprinderilor.

● Prioritizarea achizițiilor publice în domeniul alimentației publice către micile întreprinderi din HoReCa.

● Implementarea programelor pentru pregătirea personalului la locul de muncă, recunoașterea rapidă a calificărilor.

● Interzicerea participării companiilor off-shore la achiziții publice și neadmiterea acestora în calitate de acționari în domeniile de securitate națională precum energetică, transport, asigurări, piața media, etc.

Pe domeniul de Infrastructură, Transport și Construcții se planifică:

● Inițierea de mari proiecte de infrastructură a drumurilor. Vom continua discuțiile cu BERD și BEI pentru conectarea nordului (Otaci) și sudului țării (Giurgiulești) prin rețele de drumuri moderne și calitative.

● Reabilitarea, de comun acord cu autoritățile ucrainene, a tronsonului de Cale Ferată din Basarabeasca - Berezyne, care să asigure o conexiune feroviară sigură cu Ucraina.

● Creșterea bugetului pentru asigurarea unei infrastructuri rutiere sigure - reabilitarea indicatoarelor și marcajelor și responsabilizarea instituțiilor pentru utilizarea acestor resurse.

Pe domeniul de Energetică:

● Asigurarea cadrului normativ atractiv pentru crearea condițiilor propice pentru dezvoltarea piețelor energetice competitive (cu rezultate de eficiență energetică, performanță energetică a clădirilor, energie regenerabilă și energie curată).

● Conectarea gazoductelor din nordul și sudul țării și lansarea proiectelor de construcție a depozitelor subterane pentru creșterea securității aprovizionării cu gaze.

● Atragerea fondurilor europene pentru proiecte de izolare termică a blocurilor de locuit în vederea reducerii pierderilor de căldură și a costurilor de întreținere achitate de locatari.

Guvernul propus în frunte cu Gaveilița prevede măsuri pentru combaterea corupției, a monopolurilor, a managementului defectuos în întreprinderile de stat:

● Reformarea și responsabilizarea următoarelor autorități administrative subordonate: Agenția Națională Transport Auto (ANTA), Agenția pentru Supraveghere Tehnică (AST), Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC), Agenția Navală (AN), Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE);

● Asigurarea unei conduceri integre la Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor în vederea combaterii corupției, a schemelor și a intereselor de grup din instituție;

● Investigarea tranzacțiilor dubioase care au avut loc prin cesionare/privatizare și vom depune toate eforturile pentru restituirea averii statului, înstrăinată pe căi ilegale (Air Moldova, Aeroportul Internațional Chișinău, Banca de Economii, gările și stațiile auto, Tutun-CTC);

Măsuri pe termen mediu în Sănătate:

● Continuarea măsurilor de stopare a răspândirii coronavirusului.

● Lupta decisivă cu schemele de corupție și de furt al banului public din sector, cu deconspirarea schemelor din domeniul farmaceutic, al producerii și vânzării anabolizantelor, achizițiilor publice, derulate în special în perioada pandemică.

● Combaterea fenomenului plăților informale pentru serviciile de sănătate şi corupția din sănătate prin modernizarea guvernanței și managementului instituțiilor medicale din țară.

● Integrarea tuturor sistemelor existente informaționale din medicină și gestionarea lor prin Centrul Informațional în Sănătate nou creat (CIS).

● Finalizarea și aprobarea Strategiei Naționale de Sănătate pentru 2021-2031.

● Creșterea salariilor medicilor și farmaciștilor, cadrelor medicale cu studii medii medicale și farmaceutice, și altor lucrători din domeniu, astfel ca ele să devină cu adevărat atractive și echitabile;

● Elaborarea politicilor urgente pentru motivarea și menținerea cadrelor medicale prin acordarea de beneficii sociale lucrătorilor sistemului de sănătate, facilități pentru zonele rurale sau defavorizate și pentru unele specialități.

● Extinderea listei de medicamente compensate prin includerea tuturor medicamentelor esențiale din lista-model OMS.

● Asigurarea accesibilității medicamentelor la pacientul din sate prin intermediul unei rețele de stat pe principii de asistență farmaceutică de bune practici.

●Asigurarea controlului deplin al maladiilor infecțioase cu impact major asupra sănătății publice, în special a tuberculozei și HIV/SIDA prin crearea unui acces larg la intervenții specializate, precum și sporirea capacității de pregătire pentru amenințări și urgențe la adresa sănătății publice;

● Reintroducerea restricțiilor de promovare pentru dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare și încălzire a tutunului.

În domeniul social și muncă se va interveni cu:

● Creșterea pensiei minime până la nivelul pragului sărăciei absolute – 2.000 lei pe lună.

● Recalcularea pensiei cât și comprimarea graficului de recalculare pentru pensionarii care continuă să lucreze și să contribuie la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.

● În termen mediu, Guvernul va institui un minister separat responsabil de politicile de protecție socială, pentru a crește atenția la calitatea politicilor sociale și a asigura o administrare mai bună a instituțiilor statului care interacționează cu oamenii vârstnici și cei aflați în dificultate.

● Majorarea pensiei minime pentru dizabilitate și a alocațiilor pentru dizabilitate.

● Majorarea scutirii personale la 32.400 lei pentru ca să acopere valoarea salariului minim pe sectorul real.

● Majorarea ajutorului pentru copiii din familii social vulnerabile până la cel puțin 1 000 de lei pe lună.

● Majorarea salariului angajaților din domeniul asistenței sociale, în special al asistenților sociali.

Acțiuni pe domeniul Agriculturii

● Creșterea Fondului de Subvenționare în Agricultură și modificarea regulilor de distribuire a Fondului.

● Asigurarea accesului Moldovei la fondurile programului european pentru dezvoltarea agriculturii (ENPARD);

● Investirea în infrastructură de irigare și consolidarea asociațiilor utilizatorilor de apă pentru utilizarea eficientă a sistemelor de irigare mari.

●Negocierea unor cote mai mari de export pe piața UE pentru mai multe produse agro-alimentare, precum și deschiderea pieței UE pentru produse din lapte și carne, și pentru Specialități Tradiționale.

● Lansarea unui program național de promovare a produsului autohton.

●Stimularea creării mai multor întreprinderi mici și mijlocii de procesare a producției agricole cu accent pe exportul produselor de valoare adăugată sporită, prin mecanisme de subvenționare și suport consultativ;

În domeniul protecției mediului se planifică:

● În termen mediu, Guvernul va institui un minister separat responsabil de politicile de mediu și gestionarea resurselor naturale și va reorganiza activitatea instituțiilor din subordine.

● Vom investi în infrastructura de colectare, sortare și valorificare a deșeurilor, inclusiv prin accelerarea absorbției fondurilor europene disponibile și atragerea fondurilor adiționale necesare pentru îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova;

● Vom investi în infrastructura de gestionare a apelor uzate prin construcția stațiilor de epurare și extinderea rețelelor de canalizare în orașele de peste 10 mii de locuitori, atrăgând fonduri externe;

● Vom crește suprafața terenurilor împădurite cel puțin până la 15% din suprafața totală a țării, prin plantarea pe terenuri publice și restabilirea perdelelor forestiere a fâșiilor riverane de protecție și a terenurilor agricole;

Acțiuni pe termen mediu în educație:

● Asigurarea acțiunilor de recuperare, remediere și sprijinire a progresului în învățare pentru toți elevii din învățământul general, în vederea depășirii repercusiunilor situației pandemice.

● Perfecționarea mecanismelor de finanțare a instituțiilor de învățământ general care vor asigura eficientizarea cheltuielilor publice cu scopul de a orienta economiile pentru creșterea salariilor angajaților din învățământ, pe baza meritelor și performanței și dezvoltarea infrastructurii instituțiilor educaționale.

● Îmbunătățirea condițiilor de igienă și sanitație în instituțiile de învățământ general.

● Asigurarea implementării eficiente a reformei curriculare în învățământul general și perfecționarea cadrului normativ privind asigurarea cu manuale școlare și suporturile didactice necesare în învățământul general.

● Dezvoltarea programelor de susținere a elevilor capabili de performanțe înalte la studii.

● Perfecționarea sistemului de formare continuă a cadrelor didactice pentru a răspunde necesităților reale de creștere profesională și avansare în carieră.

● Evaluarea rezultatelor Programului național pentru îmbunătățirea calităţii învăţării limbii române în instituţiile de învățământ general cu instruire în limbile minorităţilor naţionale 2016-2020. Elaborarea și implementarea unui program național pentru perioada 2021-2025.

Iar pe domeniul reintegrării țării, Guvernul propus dorește:

●Formarea unui consens dintre principalele forțe politice referitor la principiile de bază ale reglementării politice a conflictului;

● Construirea unui consens național referitor la reglementarea conflictului;

● Cooperarea mai strânsă cu țările vecine, inclusiv Ucraina, pentru a asigura managementul comun al frontierelor;

●Asigurarea locuitorilor din stânga Nistrului cu anumite servicii disponibile pentru locuitorii de pe malul drept al Nistrului;

●Lupta cu contrabanda și corupția ca un deziderat important în reglementarea pașnică, politico-diplomatică, a conflictului.

Programul de Guvernare în întregime îl puteți vedea aici.

Amintim că, în seara zilei de 27 ianuarie, președinta Maia Sandu a anunțat că o propune pe fosta ministră a Finanțelor din Guvernul Sandu, Natalia Gavrilița, drept candidată pentru funcția de premier. Pe 5 februarie, aceasta și-a prezentat echipa. Din cadrul acesteia fac parte deputați PAS, dar și actuali consilieri ai președintei țării.

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal