OPINIE | Ce trebuie să includă o nouă Strategie națională de sănătate publică pentru anii 2021-2031

OPINIE | Ce trebuie să includă o nouă Strategie națională de sănătate publică pentru anii 2021-2031
foto simbol

Republica Moldova a încheiat realizarea strategiei naționale de sănătate publică pentru anii 2014-2020 încă acum șapte luni. Documentul a fost aprobat în 2013, în scopul ameliorării, fortificării şi promovării sănătăţii populaţiei ţării, reducerii inechităţilor din sistemul de sănătate şi atingerii standardelor adecvate de calitate a vieţii prin sporirea capacităţii statului de implementare şi de monitorizare a politicilor în domeniul sănătăţii publice şi întru realizarea Programului de Activitate al Guvernului Republicii Moldova: „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare. 2013-2014”.

În strategie se menționau următoarele:

Viziune: Sănătate şi bunăstare durabilă prin fortificarea capacităţilor şi serviciilor de sănătate publică.

Scopul: Îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei, reducerea inechităţilor în sănătate prin consolidarea Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice pentru realizarea operaţiunilor esenţiale de sănătate publică şi prestarea serviciilor de sănătate publică accesibile şi de înaltă calitate la nivel individual, comunitar şi populaţional.

Obiectiv general: Dezvoltarea, implementarea şi evaluarea acţiunilor de fortificare a capacităţilor şi serviciilor de sănătate publică.

Obiective specifice: eficientizarea şi consolidarea sistemelor de supraveghere a sănătăţii populaţiei în vederea identificării problemelor de sănătate şi furnizării de informaţii relevante, veridice şi în timp util pentru decizii şi acţiuni în domeniul sănătăţii publice;

1.     fortificarea sistemului naţional de prevenire, pregătire şi răspuns în situaţii de urgenţe în sănătatea publică prin intermediul unei abordări integrate a pericolelor;

2.     asigurarea protecţiei sănătăţii prin eficientizarea controlului factorilor de risc comportamentali şi de mediu;

3.     adoptarea unor comportamente sănătoase de către populaţie prin implementarea măsurilor eficiente şi coordonate de promovare a sănătăţii de către diferite sectoare la nivel naţional şi local;

4.     reducerea poverii bolilor transmisibile şi netransmisibile prin diminuarea factorilor de risc şi asigurarea accesului echitabil al populaţiei la serviciile de prevenire primară, secundară şi terţiară;

5.     îmbunătăţirea mecanismelor de colaborare intersectorială cu definirea clară a responsabilităţilor sectorului de sănătate şi altor sectoare în implementarea operaţiunilor esenţiale de sănătate publică;

6.     asigurarea domeniului sănătăţii publice cu resurse umane competente şi suficiente prin fortificarea sistemului de formare pentru realizarea operaţiunilor esenţiale de sănătate publică;

7.     ajustarea structurii organizaţionale şi îmbunătăţirea finanţării serviciului de supraveghere a sănătăţii publice în scopul realizării operaţiunilor şi serviciilor esenţiale de sănătate publică în colaborare cu alte sectoare;

8.     consolidarea cercetărilor în domeniul sănătăţii publice pentru a asigura fundamentarea politicilor pe dovezi ştiinţifice.

Strategia națională de sănătate publică pentru anii 2014-2020, prevedea opt domenii de intervenție prioritară și anume:

·      Protecția sănătății

·      Supravegherea sănătății populației

·      Asigurarea domeniului sănătăţii publice cu resurse umane competente și suficiente

·      Prevenirea maladiilor, inclusiv identificarea precoce a bolilor

·      Promovarea sănătăţii

·      Urgențele de sănătate publică

·      Cercetarea științifică̆ în sănătatea publică

O nouă Strategie națională trebuia aprobată încă acum un an, dar nu a fost să fie din cauza pandemiei. Pandemia din 2020 a developat multiplele probleme, pe care sistemul le-a acumulat pe parcurs și a determinat necesitatea schimbării paradigmei cu privire la sănătatea publică în Moldova.

Acum a venit timpul de a elabora o Strategie nouă națională pentru sistemul de sănătate publică pentru anii 2021-2031.

Ce ar trebui să includă această strategie ca și domenii prioritare de intervenție?

Pornim de la structura populației din țara noastră, în care segmentăm următoarele clustere de populație:

Populație sănătoasă:

·      Copii

·      Adulți

·      Oameni de vârstă înaintată

Populație cu anumite boli:

·      Copii

·      Adulți

·      Oameni cu vârstă înaintată

Populație în faza terminală a vieții

Pentru populația sănătoasă – obiectivul prioritar este: Păstrarea sănătății populației la toate etapele vieții

Aici se începe cu sănătatea copiilor, calitatea alimentelor pentru copii, calitatea jucăriilor pentru copii, calitatea hăinuțelor, materialelor de îngrijire și suport, alăptarea și nu în ultimul rând asistența medicală pediatrică timpurie la domiciliu.

Mai multe voci insistă pe revenirea specialității de pediatrie pentru monitorizarea sănătății copiilor. Asistentele medicale gen „home - nursing” ar acoperi un volum esențial de suport medical în primele luni de viață. Readucerea asistentelor medicale în școli și calitatea alimentației în grădinițe și școli sunt subiecte de discuție și atingere a consensului comunitar.

Păstrarea sănătății mai include și controale profilactice periodice obligatorii atât pentru copii, cât și pentru populația matură, după niște protocoale bine determinate, ajustate la vârsta și starea pacientului.

Promovarea unui mod de viață sănătos, cu suficientă activitate fizică zilnică, alimentație corectă și echilibru psihologic, sunt elemente cheie pentru a păstra sănătatea pe perioade lungi. Japonezii trăiesc 100 de ani datorită combinației a trei principii: mișcare, alimentație, liniște în suflet. Și la noi se poate!

Spre exemplu un cancer depistat la nivelul I sau II poate fi tratat în 95% din cazuri. Un cancer depistat în faza III sau IV are un pronostic redus de supraviețuire la cinci ani de la diagnostic. Pentru a descoperi cancerul la etape incipiente este nevoie de un control profilactic cel puțin o data pe an. Controlul profilactic este un control benevol. Ar fi bine ca în Programul Unic al CNAM să fie prevăzute surse financiare pentru astfel de controale pentru fiecare om.

Păstrare sănătății poate fi motivată cu diverse oferte sau reglementări, aplicate de plătitorii serviciilor medicale. În Germania spre exemplu, compania de asigurări în sănătate nu achită costurile tratamentelor oncologice pentru pacienții care nu au trecut controalele profilactice la timp. In Ucraina, companiile de asigurări în sănătate achită abonamentul la sala de fitness pentru cei care doresc să practice sportul.

Calitatea apei, aerului, mediului ambiant ar trebui să fie parte componentă a acestui obiectiv prioritar.

Toate aceste componente pot fi susținute de cercetări științifice, permanent îmbunătățite, supuse schimbărilor, pentru a atinge scopurile finale.

Păstrarea sănătății oamenilor în vârstă poate include și diverse programe de revitalizare cu îngrijiri medicale la domiciliu, efectuate de asistente medicale gen „home nursing”.

În activitățile de păstrare a sănătății un rol important are nivelul primar al medicinii și, în mod special, accesul liber și permanent la servicii de menținere a sănătății.

Scopul final este de a păstra sănătatea în calitatea cea mai bună posibilă și cât mai mult posibil pe parcursul vieții.

Domeniu prioritar - Controlul asupra maladiilor, pentru oamenii bolnavi

Am menționat deja, că avem un grup de populație cu anumite maladii deja stabilite. Pentru acești oameni este nevoie de un mecanism de control asupra maladiei lor și tratamentul la timp, inclusiv până la vindecare.

Acești pacienți au nevoie în primul rând de un diagnostic corect și la timp, urmate de un tratament adecvat, inclusiv și tratamente inovative complexe.

Controlul maladiilor reprezintă o matriță complexă de algoritme de funcționare a sistemului medical, care pornește de la nivelul medicinei primare, poate ajunge la nivelul medicinei înalt performante, și apoi să revină din nou la nivelul primar pentru supraveghere și control.

Pentru o funcționare eficientă a acestor algoritme este necesară infrastructura corespunzătoare, care include și sistemele informaționale, și laboratoare moderne, și echipamente de diagnostic inovativ.

Modernizarea sectorului spitalicesc, este foarte importantă în aceste condiții. Tentativele de reducere a numărului de paturi, pentru a ajusta volumele de finanțare, nu au contribuit la modernizarea spitalelor. Pandemia a developat mai multe particularități în funcționarea spitalelor, și anume faptul că multitudinea de cazuri tratate raportate de spitalele raionale și municipale înaintea pandemiei au dispărut pe perioada pandemiei. Din asta rezultă concluzia de a revedea structura cazurilor tratate și a asigura folosirea paturilor spitalicești la justa lor valoare pentru pacienții care necesită spitalizare cu adevărat.

Multe boli pot fi tratate fără spitalizare, dacă le oferim pacienților medicamentele necesare și asigurăm supravegherea medicală la domiciliu.

În compartimentul controlul maladiilor ar urma să fie incluse și controlul urgențelor medicale. Maladiile pot veni pe neașteptate, pot molipsi mulți oameni, precum a fost și este încă în această pandemie. Avem nevoie de sisteme de răspuns la urgențe, cu toate componentele incluse.

Domeniu prioritar – Geriatria, pentru oamenii vârstnici

Geriatria ar trebui să devină un domeniu prioritar separat, deoarece Moldova ca și alte țări se va ciocni în următorii ani cu îmbătrânire masivă a populației. Puțini din oamenii cu vârstă înaintată în Moldova sunt perfect sănătoși. Majoritatea au multiple comorbidități și necesită supraveghere medicală permanentă. Accesul la așa asistență poate fi acordat în secții speciale – geriatrice. Bătrânii, care se internau pentru controale de rutină în spitale raionale, pe viitor pot fi susținuți în departamente specializate de geriatrie.

Din aceste motive se conturează ca și domeniu de intervenție prioritară în noua strategie – Geriatria

Domeniul prioritar – Medicina paliativă, pentru oamenii în fazele terminale ale vieții

Oamenii merită o viață decentă și un final decent al vieții. Acest domeniu trebuie urgent dezvoltat în țara noastră din varii motive. În primul rând, în Moldova trăiesc peste 80.000 de pacienți cu diverse maladii oncologice, inclusiv din ei mor anual în mediu 6.000 de pacienți. Majoritatea acestor pacienți au nevoie de îngrijiri paliative oferite de oameni special instruiți. Concomitent în Moldova sunt mulți pacienți cu boli rare, boli degenerative, cu evoluții negative, în mare majoritate ei sunt copii, care nu ajung la vârsta maturității. Acești copii tot au nevoie de îngrijiri paliative. Crearea serviciului de îngrijiri paliative, care ar combina îngrijiri oferite la domiciliu și îngrijiri oferite în departamente specializate, reprezintă o prioritate în opinia mea.

Domeniul prioritar -  Bolile rare

Numărul pacienților cu boli rare crește în Moldova de la an la an. Cu regret acești pacienți petrec de la 3 la 8 ani până la stabilirea diagnosticului corect. Ajunși la un diagnostic – acești copii nu au nici o șansă de tratament în țara noastră. Elaborarea unui plan pe țară pentru boli rare, cu crearea ulterioară a algoritmelor de gestionare a acestor pacienți ar deschide multe oportunități și ar prelungi viața acestor copii.

Domeniul prioritar – resursele umane

Recent am făcut niște controale medicale de rutină și am interacționat cu mulți medici.

Ei reprezintă ceea ce noi numim resurse umane. Majoritatea medicilor sunt surmenați de volumele de lucru efectuate în fiecare zi. Orele lucrate asupra programului nu sunt remunerate, concediile anuale sunt acordate cu mari întârzieri, pentru că nu are cine lucra. Mulți medici lucrează în două sau trei clinici, pentru a supraviețui.

Un medic obosit și demotivat nu poate fi un medic bun, empatic, pozitiv.

Este nevoie de revederea paradigmelor și modificarea funcțiilor executate de un medic. Multe sarcini tehnice pot fi efectuate de asistenții acestora, în așa fel, ca medicul să poată vedea pacienții cu atenție maximă la nevoile lor.

Digitizarea serviciilor aduce multă ușurare, dar aduce și mult lucru tehnic pentru un medic. Acest lucru poate fi făcut la fel de bine de niște asistenți pregătiți pentru astfel de funcții.

Un salariu decent ar elimina nevoia plăților informale din sistem, ar diminua presiunile asupra sistemului și ar crește încrederea în medici din partea pacienților.

Dezvoltarea resurselor umane, începând cu studiile la toate nivelele, educația continuă, motivarea personalului medical, protejarea și asigurarea de malpraxis, sunt doar câteva din aspectele importante pentru a menține personalul medical funcțional în sistemul de sănătate publică.

Dacă să facem un mic sumar, ar fi să scriem o nouă Strategie națională pentru sănătate publică cu următoarele domenii prioritare:

1.     Păstrarea sănătății populației, cu accent pe sănătatea copiilor

2.     Controlul asupra maladiilor, pentru oamenii bolnavi

3.     Geriatria, pentru oamenii vârstnici

4.     Bolile rare

5.     Resursele umane din sistemul medical

În fiecare din aceste domenii prioritare este nevoie de viziune, strategie, tactici și procese clare, asigurare cu o infrastructură corespunzătoare și suport bugetar. Componenta științifică împreună cu folosirea inteligenței artificiale pot fi o forță motrice eficientă absolut în fiecare din aceste domenii prioritare și pot reduce termenele de implementare.

Medicina se dezvoltă rapid în lume. Dar nici un pacient încă nu a fost tratat fără ajutorul unui medic. Medicii roboți au apărut deja, dar ei execută niște funcții limitate. Medicii vor rămâne pentru următorii 10 ani cele mai importante persoane în sistemul de sănătate.

Atunci când noi știm ce vrem să facem, avem nevoie de suport și resurse și medicii sunt o resursă. Spitalele moderne sunt o altă resursă. Pacienții educați sunt o a treia resursă. Numai prin sinergie și colaborarea tuturor actorilor – actul medical va deveni unul calitativ și accesibil pentru fiecare persoană în momentele de necesitate.

Strategia națională de sănătate pentru Moldova poate fi un simplu document, semnat și uitat pe raft, dar poate fi și o foaie de parcurs spre un sistem medical modern, ajustat la nevoile oamenilor simpli, atât celor bolnavi, cât și celor sănătoși. De noi depinde cum o elaborăm și o îndeplinim.

Fiecare dintre noi ajunge într-o zi pacient. Scopul strategic principal este să nu ajungi pacient. Dar dacă ai ajuns, să poți ieși repede din sistem perfect sănătos. O națiune sănătoasă – poate asigura un viitor prosper oricărei țări. Asta ar trebui să devină piatra de temelie în noua Strategie națională de sănătate publică pentru Moldova în următorii ani.

Poți face diferența

Dacă îți iei un abonament cu doar 48 lei pe lună, noi vom putea să-ți oferim în continuare jurnalism independent.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
OPINIE | Vaccinarea - drept sau obligație?

OPINIE | Vaccinarea - drept sau obligație?

OPINIE | Bolile rare și parcursul pacienților rari în Republica Moldova

OPINIE | Bolile rare și parcursul pacienților rari în Republica Moldova

Geniștii din nou în acțiune. Alertă cu bombă la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani

Geniștii din nou în acțiune. Alertă cu bombă la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani

Advertoriale
Impactul războiului din Ucraina asupra persoanelor cu dublă cetățenie

Impactul războiului din Ucraina asupra persoanelor cu dublă cetățenie

Boala „dinților frumoși” sau parodontoza. Ce presupune această maladie?

Boala „dinților frumoși” sau parodontoza. Ce presupune această maladie?

Restaurantul panoramic Toro Center - spațiu de afaceri ofertant și priveliște superbă

Restaurantul panoramic Toro Center - spațiu de afaceri ofertant și priveliște superbă

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
 • Copiii știu mai bine: Costum de baie „tigrovîi” și bani destui. De ce avem nevoie pentru o vacanță perfectă (VIDEO)
  Copiii știu mai bine: Costum de baie „tigrovîi” și bani destui. De ce avem nevoie pentru o vacanță perfectă (VIDEO)
 • Copiii știu mai bine: „Scump, dom'le, scump!” (VIDEO)
 • Moldova, I am back! | Leo Zbancă: Mie îmi place cel mai mult acasă pentru că avem ce construi, avem la ce visa, avem unde ne porni și avem tare mult lucru (VIDEO)
 • Moldova, I am back! | Gheorghe și Tatiana Cîvîrjic au revenit după 20 de ani acasă și au pus bazele unei afaceri cu aur lichid (VIDEO)
 • Copiii știu mai bine: Grijile mari ale copiilor mici (VIDEO)
Cele mai populare
 • 1
  Zelenski: Un atac din Transnistria va fi o palmă, la care Ucraina va răspunde cu o lovitură
 • 2
  Maia Sandu s-a întâlnit la Kiev cu Volodimir Zelenski (VIDEO)
 • 3
  Armata rusă a lovit un centru comercial în care s-ar fi aflat peste o mie de persoane. UPDATE: 10 persoane au decedat și 40 au fost răniți (VIDEO)
 • 4
  Vladimir Putin ar urma să participe la summitul G20. Kremlin informează că liderul de la Moscova a acceptat invitația
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.