Un nou curs opțional aduce elevilor mai multe oportunități. Ce cred profesorii despre educația financiară?

Un nou curs opțional aduce elevilor mai multe oportunități. Ce cred profesorii despre educația financiară?

Proiectul național „Generația Inteligenței Financiare” vine în suportul educației elevilor și a susținerii profesorilor pentru o educație financiară de calitate. Racordat la necesitățile timpurilor, cursul a pornit din online și a ajuns în acest an în sălile de clasă. AGORA este un susținător convins al educației financiare, fiind partener în proiect pentru realizarea videourilor explicative despre educație financiară. Ce cred profesorii despre educația financiară? Cum văd ei dezvoltarea acestei discipline și nivelul de predare în școlile din Moldova? Aflăm îndată! 

Dr. Pavel CERBUȘCA, directorul Liceul Teoretic Republican „Aristotel" din Chișinău, a răspuns la câteva întrebări:

De ce sunt necesare cursurile de educație financiară în școlile din R. Moldova?

Publicitate

Cursurile de educație financiară în școli sunt necesare pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale și pentru formarea unei conștiințe de producător, în situația în care majoritatea populației are o gândire de consumator.

Credeți că educația financiară trebuie predată în școli ca disciplină obligatorie sau opțională?

Educația financiară trebuie predată în școli ca disciplină opțională. Totodată, unități de competențe trebuie dezvoltate la toate disciplinele școlare (umanistice și reale, dar și vocaționale) în context interdisciplinar.

Care este, în opinia Dvs., nivelul de educație financiară în R. Moldova? Putem vorbi despre o evoluție în acest sens în ultimii 5-10-20 de ani?

Cu siguranță, nivelul de educație financiară în R. Moldova a crescut, datorită schimbării mentalității cetățenilor într-o economie de piață. O schimbare radicală s-a realizat prin implementarea cursurilor de educație economică, implementate de Junior Achievement Moldova.

Care sunt avantajele cursului digitalizat „Finanțele mele” (clasa XI-a) față de programele clasice de instruire?

Cursul digitalizat „Finanțele mele” (clasa XI-a) este elaborat altfel față de programele clasice de instruire. Este bazat pe: implementarea tehnologiilor educaționale moderne, strategii interactive, dar, cel mai important, pe activități practice, învățarea bazată pe proiecte, studii de caz etc.

De ce ați mai avea nevoie pentru a preda mai eficient cursurile de educație financiară?

Sunt necesare câteva lucruri:

 • formarea cadrelor didactice, punând accent și valoare pe activizarea mentoratelor, voluntariatului și diseminarea bunelor practici în mediul profesional, dar și în comunitate;
 • realizarea activităților în format video pentru elevi și a unui ghid de învățare pentru profesori;
 • implicarea mai activă a societății, administrației publice locale și mass-media în educația financiară;
 • organizarea învățământului dual, când elevii au posibilitatea să fie implicați și în activități practice la întreprinderi și organizații, chiar angajați în câmpul muncii.

Vezi toate VIDEOurile explicative din seria Generația Inteligenței Financiare pe canalul de Youtube Agora Moldova

...

„E important pentru copii să înţeleagă educaţia financiară nu doar ca pe o materie în plus la şcoală, ci ca pe un aspect practic, necesar vieţii lor. De aceea cred că ar trebui să fie predată ca disciplină obligatorie”. De această părere este Claudia Plămădeală, magistru în economie, șefa Catedrei Finanțe a Centrul de Excelență în Economie și Finanțe din Chișinău.

Claudia Plămădeală ne-a răspuns la o serie de întrebări în cadrul campaniei naționale Generația Inteligenței Financiare.

De ce sunt necesare cursurile de educație financiară în școlile din R. Moldova?

Din păcate, Republica Moldova are carențe mari la capitolul educație financiară, deși aceasta se aplică aproape în orice facem. Indiferent de activitatea pe care o realizăm, avem nevoie de bani sau trebuie să administrăm bani. Educația financiară te ajută zi de zi să-ţi administrezi banii proprii, dar şi să conduci o afacere.

Credeți că educația financiară trebuie predată în școli ca disciplină obligatorie sau opțională?

Educaţia financiară nu e doar pentru adulţi, e important să începem să le vorbim copiilor de la cele mai fragede vârste despre ceea ce înseamnă gestionarea eficientă a banilor, pentru că doar astfel vom creşte viitori adulţi capabili să facă alegerile corecte când vine vorba de banii lor. Banii nu ar trebui să devină un subiect complicat pentru copii, aşa cum a fost pentru generaţiile trecute. E important pentru copii să înţeleagă educaţia financiară nu doar ca pe o materie în plus la şcoală, ci ca pe un aspect practic, necesar vieţii lor. De aceea cred că ar trebui să fie inclusă ca disciplină obligatorie.

...

Care sunt avantajele cursului digitalizat „Finanțele mele” (clasa XI-a) față de programele clasice de instruire?

Cursul digitalizat „Finanțele mele” este unul foarte captivant, interactiv, cu conținuturi diversificate, practice, aplicative, pe înțelesul copiilor. Acesta include șase unități de învățare bine structurate, consecvente, care se completează reciproc și au o structură logică. La fel găsesc foarte atractiv acest curs atât pentru elevi, cât și pentru persoanele adulte. Formatul interactiv al acestui curs îl face mult mai accesibil. Elevii pot reveni oricând la materialele din acest curs, ținând cont de specificul individualizat și stilurile de învățare.

De ce ați mai avea nevoie pentru a preda mai eficient aceste cursuri?

Consider că prima necesitate ar fi cadrele didactice, formatori bine pregătiți, instruiți, dinamici, motivați și deschiși pentru schimbare.

...

”Educația economică și antreprenorială este extrem de utilă copiilor de astăzi și adulților de mâine pentru că îi poate ajuta să-și împlinească un vis, cel de a deschide mai întâi o mică afacere în localitatea de baștină, care se va dezvolta ulterior”. Este convingerea Nataliei Raileanu-Done, profesoară de matematică și discipline economice la Liceul Teoretic „Ion Pelivan” din Răzeni, Ialoveni.

Mai multe aflați de la Natalia Raileanu-Done

De ce sunt necesare cursurile de educație financiară în școlile din R. Moldova?

Noi avem un sistem de educație postsovietic. De multe ori, abordările și metodele profesorilor sunt învechite. Cred că acest fapt este cauzat de atitudinea nostalgică a unor părinți pentru anii lor de școală. Sunt însă și părinți tineri sau cu viziuni progresiste, care au vizitat sau au muncit în state cu o tradiție educațională diferită de a noastră. Ei s-au convins că toate cunoștințele acumulate nu au valoare fără abilitățile de a le implementa, pentru a fi competitiv zi cu zi. Cursul de Educație economică și antreprenorială îi face pe elevi să înțeleagă mai bine realitatea, să deprindă noțiuni și concepte care sunt parte componență a vieții cotidiene, să devină siguri pe forțele proprii, să își traseze un plan pentru viitor și să tindă spre realizarea lui, având scopuri bine definite și conturate, cum ar fi, de exemplu, inițierea unei mici afaceri în domeniul agricol în localitatea de baștină etc. Acest curs poate da aripi visurilor și forțe pentru realizarea lor.

Credeți că educația financiară trebuie predată în școli ca disciplină obligatorie sau opțională? Argumentați, vă rog!

...

Care este, în opinia dumneavoastră, nivelul de educație financiară în R. Moldova? Putem vorbi despre o evoluție în acest sens în ultimii 5-10-20 de ani?

În Republica Moldova, nivelul educației financiare este sub cel mediu. Această situație este condiționată de mai mulți factori:

 • Lipsa/numărul redus al cadrelor didactice calificate în domeniul economic, preponderent în mediul rural. Este o problemă pentru administrațiile instituțiilor de învățământ atunci când se dorește introducerea acestui curs opțional din Plan-cadru.
 • Susținerea necorespunzătoare din partea Ministerului Educației, până în anul 2019, când s-a introdus pilotarea acestei discipline la nivel de țară cu o finalitate foarte frumoasă și mult așteptată - elaborarea Curriculumului la obiectul Educație economică și antreprenorială, pentru toate treptele de învățământ, cu manuale, ghiduri și caiete pentru elevi (în format tipărit, dar și electronic). Organizația Junior Achievement Moldova (JA Moldova) de una singură promova acest curs, din sponsorizări și cu mari dificultăți.
 • Până în 2018, nu exista instituție care să desfășoare cursuri de formare continuă pentru cadrele didactice ce predau discipline economice. În toamna anului 2018, am beneficiat de primele instruiri în acest domeniu, organizate de Academia de Studii Economice în colaborare cu JA Moldova și MECC.

Predau acest curs de șapte ani, din inițiativa mea personală, și mă bucur că lucrurile iau o întorsătură bună în ultimii doi - trei ani:

 1. tot mai mulți elevi solicită acest curs opțional;
 2. tot mai mulți colegi de-ai mei arată interes pentru a obține calificare;
 3. materialul didactic este ajustat la specificul și necesitățile economiei naționale;
 4. MECC împreună cu partenerii JA Moldova, Tekwill ș.a. desfășoară activități ce popularizează acest obiect printre cadrele didactice, elevi și părinții acestora.

Care sunt avantajele cursului digitalizat „Finanțele mele” față de programele clasice de instruire?

Reieșind din realități (situația pandemică, instruire on-line), cursul digitalizat „Finanțele mele”, cl. XI-a, este unul extrem de util. Cadrul didactic și elevul pot, fără impedimente, să predea sau să studieze, să exerseze, aplicând acest suport digital.

De ce ați mai avea nevoie pentru a preda mai eficient aceste cursuri?

Mie nu îmi ajung exemple locale pentru a demonstra eficiența predării acestui curs. Antreprenorii noștri au rezistență la tot ce ține de colaborarea cu mediul academic. Greu își împărtășesc experiențele, succesele și problemele lor. La fel, cred că în orice instituție de învățământ medie/mare ar fi necesar să fie un cadru didactic pregătit, care să țină doar ore de Educație economică și antreprenorială. Una, doua, trei ore săptămânal nu sunt de ajuns pentru ca un cadru didactic să persevereze în acest domeniu.

...

„Elevii din R. Moldova au nevoie de cunoștințe despre gestionarea inteligentă a banilor pentru că nivelul lor de trai va depinde în mare măsură de acestea.”

Este convingerea lui Dorin Marin, profesor de Educație economică la Liceul Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova.

De ce sunt necesare cursurile de educație financiară în școlile din R. Moldova?

Pornind de la dorinţele zilnice ale copiilor, putem constata ușor că banii reprezintă un subiect frecvent între părinţi şi copii. De multe ori, aceste discuţii devin baza gândirii copiilor despre bani: cum se obţin ei, ce rol au şi cine are succes financiar în viaţă. O bună educaţie financiară începută prin joc, la grădiniță, școală, facultate, ne asigură că obiceiurile formate acum vor influenţa modul în care copilul va decide să gestioneze banii proprii întreaga viaţă. Scopul este ca pe măsură ce cresc, ei să înțeleagă că banii pot fi câștigați, că lucrurile, serviciile au un cost care trebuie plătit pentru a le avea. Este important să-i învăţăm pe copii, cât mai de timpuriu, cum să-şi administreze banii.

Credeți că educația financiară trebuie predată în școli ca disciplină obligatorie sau opțională? Argumentați, vă rog!

Educația financiară în școală trebuie predate ca disciplină opțională, fapt care îi va determina pe profesori să tindă ca respectivul curs să fie cât mai atractiv, pentru ca elevul să opteze pentru el.

...

Care este, în opinia Dvs., nivelul de educație financiară în R. Moldova? Putem vorbi despre o evoluție în acest sens în ultimii 5-10-20 de ani?

Educația financiară în ultimii ani a progresat nesemnificativ. Unul dintre motive ar fi nedorința cadrelor didactice de se implica în programe noi, deoarece este nevoie de eforturi suplimentare și timp, iar în final, remunerarea e relativ mică. În ultimii ani, școala a devenit neatractivă pentru specialiștii calificați în domeniu. Cu regret, factorii de decizie nu realizează că investiția de astăzi în învățământ înseamnă viitorul prosper de mâine.

Pentru a-și construi un viitor financiar de succes, elevii au nevoie de cunoștințe despre gestionarea inteligentă a banilor. Nivelul de trai va depinde în mare măsură de cunoștințele financiare de care vor dispune elevii și capacitatea de a gestiona eficient banii.

Elevii, care întotdeauna vor să afle mai multe, ne vor întreba: cum aș putea să ridic nivelul de trai al familiei mele? Răspunsul la această întrebare ar putea fi implicarea școlii în programe economice precum este cursul digitalizat „Finanțele mele”, care este unul actual și necesar.

De ce ați mai avea nevoie pentru a preda mai eficient aceste cursuri?

Softuri educaționale, jocuri interactive, aplicații economice.

...

„Cursurile de educație financiară trebuie să fie predate în fiecare instituție de învățământ din Republica Moldova. Doar așa vom educa o generație de tineri inteligenți financiar”.

De această părere este Ludmila Pantaz, profesoară de educație economică și antreprenorială la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Orhei.

De ce sunt necesare cursurile de educație financiară în școlile din R. Moldova?

De 30 de ani încoace, R. Moldova a pornit pe o nouă cale de dezvoltare economică, cea a economiei de piață. Noul sistem are la bază procesul de schimb marfă - bani, iar scopul este obținerea profitului în urma acestuia. În context, cursurile de educație financiară sunt binevenite, deoarece copiii pot învăța cum să câștige mai mulți bani, cum să îi administreze mai bine şi cum să-i cheltuiască eficient.

Educația financiară ar trebui predată în școli ca disciplină obligatorie sau opțională? Argumentați, vă rog!

Consider că educația financiară ar trebui să fie opțională, deoarece multe aspecte ale acestui curs trebuie să se regăsească în cadrul tuturor disciplinelor studiate, pentru că se tinde spre același ideal educațional, de a forma un cetățean activ și responsabil, inclusiv față de finanțele sale.

Care este, în opinia Dvs., nivelul de educație financiară în R. Moldova? Putem vorbi despre o evoluție în acest sens în ultimii 5-10-20 de ani?

În opinia mea, nivelul de educație financiară în R. Moldova este încă unul mediu în acest moment, dar a crescut mult în ultimii 20 de ani. Realitatea ne impune să luăm anumite decizii în domeniul finanțelor în multe cazuri, cum ar fi: lansarea unei afaceri, independența financiară, accesarea unui credit, petrecerea timpului liber, câștigarea banilor, plata impozitelor/taxelor ș.a.m.d., dar nu toți oamenii au capacitatea de a opera cu banii fără excese și dificultăți. Din acest motiv, apare necesitatea instruirii în acest sens. Iată de ce astfel de cursuri sunt binevenite în instituțiile de învățământ.

Care sunt avantajele cursului digitalizat „Finanțele mele” (clasa XI-a) față de programele clasice de instruire?

În contextul globalizării și al noilor tendințe în educație, apariția noului curs digitalizat ,,Finanțele mele" este oportun. Avantajele acestuia ar fi următoarele: este o aplicație interactivă, care poate fi folosită la orice dispozitiv, oferă o varietate mare de materiale digitale, fiind inserate aici și video-uri, site-uri, teste interactive etc., adică tot de ce are nevoie profesorul pentru o lecție interactivă.

De ce ați mai avea nevoie pentru a preda mai eficient aceste cursuri?

Pe lângă toate materialele didactice interesante, utile și interactive, oferite de Junior Achievement Moldova în colaborare cu Ministerul Educației, consider că educația financiară ar fi cu mult mai eficientă dacă elevii ar avea posibilitatea să discute direct cu diferiți specialiști în domeniul finanțelor și ar putea să aplice cunoștințele obținute, implicându-se direct în activitatea unei întreprinderi, acumulând astfel și o anumită experiență.

În concluzie, pot afirma cu certitudine că programele de educație financiară trebuie să fie predate în fiecare instituție de învățământ. Este important ca fiecare copil, de mic, să știe care este valoarea banului, cum se acumulează acesta și cum trebuie să fie cheltuit, ca să nu aibă probleme financiare. Numai așa vom educa o generație de tineri inteligenți financiar.

...

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal