RDCR: Platforma care contribuie la dezvoltarea satelor din Republica Moldova

RDCR: Platforma care contribuie la dezvoltarea satelor din Republica Moldova

Dezvoltarea comunităților din mediul rural în Republica Moldova este posibilă doar prin conectarea și cooperarea între toate categoriile de grupe responsabile de acest proces: societate civilă, administrație publică locală și instituțiile statului. Pentru a face legătură între acești actori, a fost creată Rețeaua de Dezvoltare a Comunităților Rurale. Platforma reprezintă un spațiu pentru dialog constructiv, unde fiecare membru vine cu expertiza și cunoștințele acumulate, menite să contribuie la transformarea satelor.  

RDCR: Între emoții și cadru legal 

Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi își dorește, sau cel puțin își imaginează că ar fi mai productiv și mai comod de trăit dacă ar exista o forță sau o entitate care să ne apere interesele, să vină cu soluții și să verbalizeze în locul nostru lucrurile pe care n-am avea capacitatea să le spunem. Așa funcționăm noi oamenii. Și nimeni sau nimic deocamdată n-a putut schimba acest mecanism de reprezentare a intereselor. Totuși, procesul de implicare personală și asigurarea unui cadru participativ mai amplu, contribuie substanțial la elaborarea politicilor publice eficiente și benefice pentru oameni.

Publicitate

Avantajele platformei naționale

Modul de funcționare a RDCR-ul este de a-și asuma, de a implica și a satisface o parte dintre aceste necesități personale și colective, dar mai exact:

 • RDCR identifică problemele existente în modul de funcționare a politicilor dedicate dezvoltării mediului rural;
 • RDCR le scoate în evidență, le verbalizează, le face vizibile;
 • RDCR cheamă la dialog și cooperare societatea civilă împreună cu organele de conducere ale țării pentru a discuta aceste „neajunsuri”;
 • RDCR caută soluții și vine cu recomandări de îmbunătățire a politicilor publice. Iar obiectivul final al acestor propuneri este de a stimula și grăbi procesul de dezvoltare durabilă a mediului rural și susținerea agenților economici din domeniul agrar.

Cum funcționează RDCR?

RDCR este o platformă care întrunește la aceeași masă societatea civilă, administrația publică locală, regională și principalele instituții ale statului. Odată creată această conexiune, membrii ei discută și dezbat cele mai importante aspecte ale politicilor publice, care ar stimula valorificarea oamenilor și a localităților din mediul rural.

Acest mecanism de lucru este unul cu experiență bogată în țările Uniunii Europene, acolo unde se utilizează pe larg implicarea societății civile în procesul de elaborare a strategiilor de administrare locală, dar și națională. Practica europeană a demonstrat că o comunitate poate crește doar dacă se creează un mediu modern, participativ, în care toți actorii vizați se implică în procesul evolutiv.  

Urmând experiența statelor europene, în 2018 a fost creată și în Republica Moldova Rețeaua de Dezvoltare a Comunităților Rurale. La început a fost cunoscută drept Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală, care ulterior și-a modificat denumirea și a fost înregistrată oficial în luna iunie, 2021.

Structurile şi metodele de operare ale Rețelelor de Dezvoltare a Comunităților Rurale din diferite state, pot varia. Dar majoritatea lor fac parte dintr-o Autoritate de Management, iar în alte state activitatea platformei a fost delegată către instituții guvernamentale sau către o entitate privată.

În Republica Moldova, RDCR are misiunea de a îndeplini mai multe obiective: de a asigura dialogul între actorii vizați de politicile agro-rurale la nivel național, regional și comunitar. De a promova politici echitabile, incluzive și eficiente, de a identifica interesele membrilor rețelei și de a iniția procesul de aderare a rețelei la rețelele UE, precum Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală (REDR) și Parteneriat pentru Europa Rurală (PREPARE).

...

În perioada 2019-2020, în cadrul RDCR au fost discutate sistematic problemele stringente abordate de membrii ei. Acestea au fost analizate în Grupurile Tematice de Lucru (GTL), iar în baza rapoartelor făcute de acestea, au fost dezvoltate documente de poziție. Drept rezultat, au fost elaborate șapte documente de poziție:

 1.  Dezvoltarea turismului rural în Republica Moldova
 2. Facilitarea accesului la apele din bazine acvatice și subterane pentru irigare
 3. Dezvoltarea zonelor rurale prin implementarea abordării LEADER
 4. Crearea Fondului de Garantare a Împrumuturilor în Agricultură și Dezvoltare Rurală
 5.   Politici de stimulare a cooperării agricultorilor în marketing și prelucrare la scară mică
 6. Politica de subvenționare pentru agricultură și dezvoltare rurală
 7. Dezvoltarea infrastructurii regionale de marketing în Moldova

Pentru anul 2021, RDCR a identificat două subiecte prioritare pentru analiza și dezbaterea lor în cadrul GTL-urilor:

 • Determinarea și stabilirea instrumentelor stimulatorii pentru cooperarea agricultorilor și modificarea cadrului normativ.
 • Modificarea criteriilor de apreciere a categoriilor de producători agricoli mici, medii și mari.

La început de noiembrie, experții care au lucrat asupra temelor identificate, urmează să elaboreze un document de poziție, pe care RDCR îl va înainta instituțiilor statului, responsabile de aceste procese.  

...

RDCR a fost creat în cadrul proiectului „Implicarea societății civile în îmbunătățirea politicilor și promovarea modelelor eficiente de dezvoltare rurală”, finanțat de Delegația Comisiei Europene din Republica Moldova și implementat de către Federația Agricultorilor din Moldova „FARM”, în parteneriat cu Federația Agricultorilor „Fermierul” (România), ONG „Workshop of Solutions” (Letonia) și Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova.

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal