Mai multe gospodării din orașul Codru, sub risc de alunecări de teren din cauza unor lucrări de construcții. Primăria ridică din umeri

Mai multe gospodării din orașul Codru, sub risc de alunecări de teren din cauza unor lucrări de construcții. Primăria ridică din umeri

Lucrările desfășurate pe un teren din orașul Codru, situat pe strada Schinoasa Vale, au ajuns în prezent obiectul unui litigiu dintre Primărie, locatari și firma de construcții. Astfel, în timp ce autoritățile locale și locatarii din zonă susțin că lucrările ar fi ilegale, existând dubii asupra autorizației de construcție, a calității lucrărilor de consolidare și protejare a zonei împotriva alunecărilor de teren și a eroziunii solului, agentul economic neagă toate acuzațiile. Mai mult, locatarii susțin că nu sunt informați despre lucrările din zonă.

Potrivit Primăriei Codru, lucrările masive de construcții care se desfășoară în strada Schinoasa Vale 12 ar fi ilegale, din moment ce autorizația de construcții ar permite ridicarea doar a unui singur bloc de locuit cu 39 de apartamente, cu întreprinderea măsurilor contra deformațiilor de teren din zonă. Cel puțin asta reiese din autorizația de construcție emisă la 4 mai 2011, în mai puțin de o zi de la înregistrarea solicitării.

Mai mult, terenul în cauză a fost dat în arendă pentru 49 de ani, printr-o decizie a Consiliului Local Codru, care datează din 26 noiembrie 2009. Decizia a venit ca urmare a unei licitații publice, contractul de arendă fiind încheiat pe 4 decembrie 2009.

Potrivit instituției și locuitorilor, în zonă are loc transportarea unor cantități masive de pământ , fix pe locul unde anterior au fost executate lucrări de drenaj și consolidare, ceea ce reduce semnificativ efectele acestora pentru locatarii și gospodăriile din preajmă. Totul pentru a face loc unui complex locativ care va fi format din 12 blocuri de locuit. Responsabilii de la Primărie susțin că agentul economic nu dispune de o autorizație de construcție pentru un astfel de complex locativ și nici nu a efectuat lucrările necesare pentru consolidarea terenului și prevenirea eventualelor alunecări.

Sursa: geoportal.md - Terenul unde se desfășoară lucrările de construcție

Aceleași lucruri au fost invocate și de unii locuitori din sectorul Schinoasa Vale, aflat puțin mai jos de străzile Izvoarelor, Cobzarilor, stradela Izvoarelor. Zona este declarată drept una „roșie” cu risc sporit de alunecări. Potrivit unei plângeri colective depuse în adresa Primăriei, lucrările din zonă ar pune în pericol casele locatarilor din preajmă.

„S-a făcut drenaj, consolidarea terenului. Pe terenul unde s-au investit milioane de lei, ei acum depozitează pământ, îl împing, îl plombează. Aici în general nu se permite nici o lucrare. Din câte am înțeles, acolo e planificată construcția. Eu nu sunt împotriva să se construiască, dar să fie în așa fel încât să se respecte toate normele. Casele și proprietățile noastră să nu riște să se prăbușească. [...] Efectul lucrărilor care s-au făcut se reduce la zero acum”, a declarat Ștefan Rusu, unul dintre autorii petiției care a fost semnată de 29 locatari.

„Primăria ne-a zis că nu poate să facă nimic. Am înțeles că au scris pe la Procuratură, pe la alte instituții. Orice decizie a primarului e verificată de Cancelaria de Stat, care îl obligă să își retragă hotărârea”, a mai precizat acesta.

Bărbatul susține că Primăria încearcă să convingă agentul economic să se conformeze legislației în vigoare emițând în acest sens o decizie prin care a dispus suspendarea lucrărilor, dar la intervenția Cancelariei de Stat, edilul localității a fost somat să își retragă această dispoziție.

Un alt aspect al problemei semnalate de locatari ține și de ecologie, în zonă fiind mai multe deșeuri menajere.

„Eu ca locatar, am depus plângere cu privire la problemele ecologice. Avem către Primărie un demers pe faptul că nu suntem informați despre ce lucrări, nu este un aviz, lumea este dusă în eroare”, ne-a declarat locuitoarea orașului Codru, Stela Babii Fetescu.

De cealaltă parte, contactat telefonic de AGORA, administratorul companiei neagă toate acuzațiile și susține că Primăria ar fi modificat autorizația inițială de construcție, primită încă în 2011, în urma căreia ar fi fost permisă construcția unui bloc locativ. 

Ce ține de problemele de ordin ecologic, semnalate de unii locatari care sunt nemulțumiți de faptul că puținii copaci din zonă au fost defrișați iar lacul din apropiere, astupat cu pământ, antreprenorul susține că informațiile nu corespund adevărului.

„Lac la noi pe teritoriu nu a fost. Pădurice nu a fost la noi pe teritoriu. A fost până a lua eu pământul. A fost un poligon de la UASM, unde făceau diferite experimente. Autorizația este înregistrată pentru tot lotul. Ea este înregistrată la Cadastru, este în vigoare din 2011 și nu poți spune peste 10 ani că autorizația nu e valabilă”, menționează Igor Lipceanu, administratorul firmei de construcție.

Afirmația acestuia pare să fie confirmată și de prevederile legii nr. 163 din 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, care potrivit art. 15 alin. (6) stipulează că „autorizaţia de construcție se consideră valabilă pentru toată durata executării lucrărilor”.

„Noi nu ne-am oprit defel, noi am lucrat toți aceștia 10 ani, în fiecare an ceva s-a făcut. Prima s-au făcut drenajurile, pe urmă gazul, pe urmă canalizarea, știți că asta durează”, a precizat acesta.

Totodată, vorbind despre situația de risc a terenului, reprezentatul companiei de construcții a declarat că lucrările de consolidare acestuia au fost executate. 

„Compania Merant Plus a încheiat contract de arendă pe trei loturi, pentru construcții, din start. În certificatul de urbanism este scris că aceste pământuri se află în zona roșie, cu pericol de alunecări. Noi ne-am luat drept sarcină să executăm lucrările de consolidare a terenului și în paralel să construim un complex locativ”, declară Igor Lipceanu, administratorul companiei.

„La aceste șase hectare au fost executate lucrările de consolidare a terenurilor, în sumă de șapte – opt milioane de lei, au fost executate drenajurile, la adâncimea de opt metri. Totul a fost executat și terenul de șase hectare e consolidat”, a a adăugat acesta.

Locatari: Primăria „mimează lupta”

La 29 aprilie curent, primarul orașului Codru, Vladimir Munteanu, a emis o dispoziție prin care a fost dispusă sistarea lucrărilor de construcție. Drept argument, edilul invocă faptul că „s-a constatat apariția unor fisuri caracteristice unei alunecări de teren între blocul de locuit situat pe str. Schinoasa-Vale, edificat de către SRL „Merant Plus” și șantierul în construcție de pe aceeași stradă”. Astfel, a fost solicitată intervenția Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale, Întreprinderii de Stat „Expediția Hidro-geologică din Moldova”, Agenției Mediului și Agenției pentru Supravegherea Tehnică.

Cu toate acestea, șansele Primăriei de a asigura suspendarea executării acestor lucrări au scăzut după ce Oficiul Cancelariei de Stat Centru a atacat în instanța de judecată dispoziția emisă de Primar, susținând că ar fi ilegală. Actualmente, cererea Cancelariei de Stat împotriva acestui act urmează a fi examinată și a se stabili dacă se va pune pe rol. 

Pe acest caz a fost sesizată și Inspecția de Stat pentru Protecția Mediului. La 1 iunie curent, instituția a anunțat că a depistat în zonă încălcarea regulilor de gestionare a deșeurilor menajere și de altă natură, manifestate prin depozitarea acestora, în afara perimetrelor admise și special amenajate. Astfel, agentul economic a fost sancționat cu o amendă în sumă de 1.500 de lei.

La 3 iunie curent, instituția a anunțat Primăria Codru că a recepționat petiția unui grup locuitori din zona Schinoasa, „afectați grav o perioadă îndelungată de procesul de construcție, realizat de un agent economic în preajma locuințelor acestora”.

Semnatarii plângerii au solicitat să fie luate măsuri urgente de stopare a construcției „până la realizarea lucrărilor de drenaj și consolidare a terenului respectiv”. Totodată, petiționarii au cerut verificarea actelor deținute de firma de construcție, a proiectului de construcție și stoparea urgentă a transportării și depozitării pământului de pe terenul cu risc de alunecări.

„Pe acest teren este strict interzisă atât circulația camioanelor de mare tonaj, depozitarea cantităților masive de pământ, cât și a altor lucrări de construcție”, mai menționează autorii. 

O altă problemă menționată de locatari se referă la lipsa informațiilor despre construcție și compania care  execută lucrările, nefiind prezent niciun panou informativ în zonă. Aceasta este confirmată de unul din membrii Consiliului Local, anterior președinte al Comisiei Administrație Publică.

„Când se face o construcție undeva, aceasta trebuie să fie pașaportizată, trebuie să fie panoul informativ, cine construiește, ce construiește, numărul de contact. La noi lipsește, nu o să găsiți nimic”, a declarat consilierul local Nicolae Goncearenco.

Blocați în procese birocratice?

Locatarii au expediat petiții și în adresa altor instituții, printre care Agenția Supraveghere Tehnică. În rezultat, reprezentanții AST au solicitat Primăriei să fie prezentate copiile autentificate ale actelor permisive emise pentru construcția vizată.

În răspunsul său, Primăria a evidențiat că autorizația emisă în 2011 permite construirea doar a unui bloc locativ format din Demisol+Parter+5 Etaje și întreprinderea măsurilor necesare pentru prevenirea deformațiilor de teren în limitele hotarelor stabilite în conformitate cu prescripțiile certificatului de urbanism nr. 142 din 22.12.2009.

În urma anchetei, reprezentanții Primăriei au constatat că în zonă „sunt efectuate lucrări de construcție a caselor înșiruite de tip multifamilial, și anume construcția pereților exteriori și despărțitori, începerea construcției unui demisol-subsol, pentru case înșiruite mulitfamiliale”. 

Același document stabilește doar o listă de cerințe înaintate companiei, care trebuie să prezinte un set de acte în decurs de 10 zile lucrătoare. Potrivit Primăriei, compania nu s-a conformat și nu a dat curs solicitărilor nici până astăzi.

Cât despre autorizația de construcție, agentul economic susține că terenul e prea mare ca să rămână doar un bloc de locuit. 

„Noi am luat autorizația de construcție pe un bloc. Ne-am adresat la Primărie, la domnul Mazur, cu solicitare că noi nu putem să ne uităm la terenul ăsta ca la un singur bloc. Pe șase hectare, el să stea ca o lumânare, și nu putem să umblăm de fiecare dată după autorizații de construcții. Autorizația de construcție a fost eliberată nu numai pe bloc, dar și pe lucrările de consolidare, pe rețele de apă, gaz. Acolo s-au investit mulți bani, pe teren e adusă țeava de gaz de vreo doi km, e adusă canalizare, e adusă electricitatea. Am investit vreo două milioane și jumătate de lei”, a declarat antreprenorul.

Procese de judecată, între firmă și Primărie

Deși a închiriat terenul respectiv pentru 49 de ani, Primăria spune că Merant Plus nu și-a realizat integral obligațiunile asumate în fața APL Codru, fapt pentru care a și fost acționată în judecată pentru neplata datoriilor acumulate la plata arendei terenului.

De cealaltă parte, administratorul companiei, susține că de fapt Primăria ar trebui să achite în contul Merant Plus circa 20 de milioane de lei, întrucât a executat lucrările de construcție a unui drum de acces în zonă, lucrări care conform legii ar trebui să fie realizate de Primărie.

„Noi am fost nevoiți să facem acel drum. Ne-am adresat la Primărie, ei au zis că nu au resurse, dar în principiu conform legii, Primăria când dă în arendă teren e obligată să asigure accesul. Noi am fost nevoiți să luăm asupra noastră inițiativa de construcție a drumului de acces, împreună cu lucrări de consolidare a terenului de peste drum. Noi am executat toate aceste lucrări și am investit 17 milioane de lei, nu în proiectul nostru, dar în drumul de acces”, susține administratorul firmei.

Acesta mai spune că s-a adresat la Primărie pentru ca drumul să fie luat la bilanț ca proprietate publică, iar după refuzul APL-ului s-a adresat în instanța de judecată, care a stabilit că drumul aparține APL-ului, iar la începutul anului a primit deja scrisorile că drumul e public.

„Paralel am acționat în judecată Primăria pentru îmbogățire ilicită, ca să ne compenseze sumele pe care noi le-am investit în acest drum. Pentru drumul pe care noi l-am făcut am cheltuit 13 milioane. Vrem să aducem transportul public să circule pe bucata asta de drum. Aici ei nu au deloc transport. Planul a fost să facem porțiunea de drum, să unim Schinoasa, ca să facem în orășelul ăsta magazine, bănci, poștă, toată infrastructură, fiindcă bucata asta de Schinoasă e moartă”, mai punctează Igor Lipceanu administratorul companiei.

În prezent, soarta lucrărilor încă nu este cunoscută, din moment ce și valabilitatea dispoziției din 29 aprilie emisă de primar este incertă ca urmare a contestării documentului în instanța de judecată.

„Noi acum lucrăm în toi. Merg lucrările de consolidare, de pământ, lucrează excavatoarile, mașinile. Astea eu cred că e ceva mai mult o invidie, ceva de genul ăsta. Un om normal, care înțelege toate aspectele pozitive din acest lucru, nu poate scrie și face așa ceva”, a concluzionat Lipceanu.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Protest la Primăria Codru. Oamenii se opun unei eventuale defrișări de pădure pentru construcția mai multor blocuri (LIVE)

Protest la Primăria Codru. Oamenii se opun unei eventuale defrișări de pădure pentru construcția mai multor blocuri (LIVE)

Primarul - da, consilierii - ba. CMC nu a votat instituirea  moratoriului asupra construcțiilor noi din centrul istoric al Chișinăului

Primarul - da, consilierii - ba. CMC nu a votat instituirea moratoriului asupra construcțiilor noi din centrul istoric al Chișinăului

Conducătoriii firmelor de construcții vor fi amendați dacă mașinile lor vor lăsa urme de noroi pe străzile din Chișinău

Conducătoriii firmelor de construcții vor fi amendați dacă mașinile lor vor lăsa urme de noroi pe străzile din Chișinău

Advertoriale
NEWTON HOUSE Grădina Botanică lansează a treia tranșă pentru vânzarea apartamentelor  (VIDEO)

NEWTON HOUSE Grădina Botanică lansează a treia tranșă pentru vânzarea apartamentelor (VIDEO)

Balkan Pharmaceuticals, decernat cu premiul Notorium 2022 (VIDEO)

Balkan Pharmaceuticals, decernat cu premiul Notorium 2022 (VIDEO)

Descoperă excelența în arhitectură prin prisma Toro Center! Vino la Master Class în arhitectură cu Alexandrin Buraga

Descoperă excelența în arhitectură prin prisma Toro Center! Vino la Master Class în arhitectură cu Alexandrin Buraga

Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.