OPINIE | Ce soluție avem pentru organizarea adunărilor generale ale procurorilor și judecătorilor. Experții recomandă votul electronic

OPINIE | Ce soluție avem pentru organizarea adunărilor generale ale procurorilor și judecătorilor. Experții recomandă votul electronic

Un grupul de experți din domeniul justiției a elaborat un studiu privind aplicarea soluțiilor digitale, cum ar fi conferința și votul electronic, pentru organizarea adunărilor generale ale judecătorilor și procurorilor.

În perioada decembrie 2021 – august 2022, expiră mandatul a cinci membri ai CSM din rândul judecătorilor, iar în octombrie 2020 a expirat mandatul membrilor colegiilor CSM din rândul judecătorilor.

Totodată, pe parcursul ultimilor doi ani CSM și CSP au anunțat șapte Adunări Generale ale Judecătorilor și ale Procurorilor. Pe ordinea de zi ale acelor întruniri au fost incluse alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii și, respectiv, Consiliului Superior al Procurorilor, dar și alegerea membrilor în colegiile din subordinea acestora. În legătură cu pandemia de COVID-19, atât AGJ cât și AGP au fost amânate pentru o dată ulterioară.

Publicitate

ORGANIZAREA ADUNĂRILOR GENERALE ÎN FORMAT DE VIDEOCONFERINȚE

Cadrul normativ de referință nu oferă o definiție legală a termenului de „teleconferință”, mai mult ca atât, paralel este utilizat și termenul de „videoconferință”. Generic înțelegem prin teleconferință - conferința organizată și transmisă prin diverse sisteme de telecomunicație, având un spectru larg de soluții tehnice de la sisteme software/hardware de teleconferință până la platforme de videoconferințe cum e GoToMeeting, Zoom, RingCentral, BlueJeans Meeting, Microsoft Teams, Google Meet etc. sau orice sistem licențiat care să dispună de mai multe nivele de securitate. În ultimul timp, soluțiile de videoconferință au demonstrat eficiența lor și reprezintă un nivel sporit de utilitate și facilitate a exploatării, dar și nu necesită achiziționarea sistemului informațional (doar dreptul de a utiliza pe o perioada de timp), configurarea și deservirea sistemelor hardware de teleconferințe și soft-uri specializate. Pentru siguranță și reducerea sarcinii de gestionare a platformei de videoconferință pot fi achiziționate servicii de organizare a videoconferințelor, spre exemplu de la instituția publică Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică sau agenți privați.

Teleconferințele sunt un mijloc cunoscut și aplicat în domeniul judiciar. În prezent, legislația permite iar instituțiile de stat utilizează teleconferințele. În scopul asigurării măsurilor de prevenire a răspândirii infecției COVID-19 în instituțiile penitenciare, pe perioada stării de urgență declarată în sănătate publică, s-a dispus examinarea cauzelor penale, inclusiv a demersurilor privind emiterea și prelungirea mandatelor de arestare și a chestiunilor ce țin de executarea pedepselor în privința persoanelor private de libertate, doar prin intermediul sistemului de teleconferință sau în spațiile corespunzătoare la sediile instituțiilor penitenciare, fără a fi necesar acordul persoanei private de libertate. În perioada de referință, au fost desfășurate prin intermediul sistemului de videoconferință 8.909 ședințe (2019 – 2.139 ședințe).

Pentru organizarea AGJ sau AGP prin intermediul teleconferinței urmează să se țină cont de necesitatea întrunirii cumulative a următoarelor condiții: • Identificarea platformei de videoconferință cu posibilitatea de conectare concomitentă a până la 800 de persoane: • Posibilitatea difuzării în timp real al evenimentului; • Conexiune stabilă de internet la organizator și participanți; • Asistență tehnică organizatorilor și participanților, potrivit necesității; • Dispunerea de un dispozitiv conectat la internet de către fiecare participant (calculator, laptop, smartphone, tabletă), cască și microfon, după caz (în dependență de modul stabilit de intervenție); • Monitorizarea prezenței (extragerea listei participanților). Totuși, aceste videoconferințe prezintă un aspect specific – manifestarea opțiunii de vot. Potrivit (art.232 alin. (9) al Legi nr. 514/1995 cu privire la organizarea judecătorească), modul de exprimare a voturilor în cadrul ședinței AGJ este stabilit în Regulamentul de funcționare a Adunării Generale a Judecătorilor. Iar Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură nu conține prevederi exprese în acest sens. În același timp, pentru a nu bloca activitatea AGJ și AGP legiuitorul a prevăzut în art. IV al Legii nr.103/2021 pentru modificarea unor acte normative că CSM va aduce în concordanță reglementările cu privire la organizarea și desfășurarea AGJ, iar până la finele anului 2021, AGJ va aproba Regulamentul de funcționare a Adunării Generale a Judecătorilor, iar CSP, prin derogare de la art. 67 alin. (1) lit. e) al Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură, va modifica Regulamentul Adunării Generale a Procurorilor. În pofida termenelor stabilite de Legea nr.103/2021 pentru modificarea unor acte normative, pentru aducerea în concordanță de către CSM și CSP a Regulamentului de funcționare a AGJ și respectiv AGP, până în momentul de față aceste ajustări nu au fost operate.

Experiența Uniunii Avocaților

La Uniunea Avocaților din Republica Moldova, mai multe congrese nu au fost deliberative, din cauza nivelului scăzut de participare a avocaților. Uniunea Avocaților a stabilit și reglementat modul de desfășurare prin videoconferință a Congresului și a votării electronice, fapt care a sporit considerabil gradul de participare a avocaților la lucrările Congresului. Soluția tehnică folosită de UAM este aplicația VoteMeApp, dezvoltată în Republica Moldova. Soluția a fost aplicată prima dată de UAM pentru organizarea alegerii a doi membri în comisia de licențiere a profesiei de avocat și a demonstrat fezabilitatea.

Potrivit experților, aplicarea videoconferinței și a votării electronice reprezintă o necesitate a timpului, dar și a circumstanțelor, care inevitabil va deveni o soluție comună de organizare a ședințelor, adunărilor, congreselor, etc.

Experiența Uniunii Avocaților din Republica Moldova la capitolul organizării online a reuniunilor profesionale de amploare, demonstrează fezabilitatea și comoditatea acestei soluții în raport cu organizarea în format fizic a acelorași reuniuni.

Implementarea soluțiilor digitale la organizarea Adunării Generale a Judecătorilor (AGJ) și Adunării Generale a Procurorilor (AGP):

1. va spori considerabil numărul participanților la lucrările adunărilor și prin urmare va fi asigurat cvorumul necesar pentru luarea deciziilor;

2. va exclude o serie de costuri (locațiune sală, hârtie, toner etc) necesare pentru organizarea adunărilor în format fizic;

3. va spori transparența exercițiului de vot;

4. va exclude o serie de erori și/sau fraude la capitolul numărării voturilor;

5. va permite desfășurarea reuniunilor în cauză în condiții sigure pentru toți participanții pe perioada restricțiilor legate de pandemia COVID-19.

Procesul de organizare și desfășurare a votării electronice este facil și oferă garanțiile necesare pentru exprimarea votului în condiții sigure. Este posibilă desfășurarea votării deschise și secrete. Experții recomandă implementarea acestei soluții pentru organizarea AGJ și AGP, dar și a altor profesii juridice sau ale membrilor entităților cu mai mulți membri sau asociați. În acest sens, se recomandă folosirea sistemelor existente care au fost deja aplicate în exerciții de vot similar.

Testarea soluțiilor de vot electronic e posibilă în cadrul unor alegeri simulate sau care nu au efect juridic major dar și în alte ecosisteme: votul în asociații profesionale, vot consultativ în unele primării, votul consultativ în companii private, universități, congrese ale partidelor politice. Pentru a demonstra funcționalitatea sistemului, dar și pentru a expedia un mesaj clar de susținere a acestuia, Guvernul și Parlamentul Republicii Moldova pot organiza unele ședințe sau sesiuni cu utilizare a lui.

PROCEDURA DE ORGANIZARE A AGJ

AGJ se convoacă anual în ședință ordinară. CSM anunță data convocării ședinței ordinare a AGJ cu cel puțin două luni până la data ședinței, elaborează și distribuie judecătorilor proiectul agendei ședinței, care se plasează și pe pagina web oficială a CSM, cu anexarea materialelor ce urmează a fi examinate. AGJ poate fi convocată și în cazuri excepționale, la solicitarea CSM sau a cel puțin 50 de judecători, în termen de cel mult o lună de la data înregistrării solicitării. AGJ ordinară și extraordinară este deliberativă dacă la ședință participă majoritatea simplă a judecătorilor în exercițiu. Participarea la AGJ are loc prin prezența fizică și/sau prin teleconferință. Hotărârile AGJ se adoptă cu votul majorității simple a judecătorilor care participă la ședință. Hotărârile AGJ cu privire la alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, ai colegiului disciplinar, ai colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor sau ai colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor se adoptă prin vot secret. Modul de exprimare a voturilor în cadrul ședinței AGJ este stabilit în Regulamentul de funcționare a AGJ. Hotărârile Adunării Generale a Judecătorilor se publică pe pagina web oficială a CSM în aceeași zi și se execută de către organele autoadministrării judecătorești și de către judecători.

PROCEDURA DE ORGANIZARE A AGP

AGP se convoacă anual de către Consiliul Superior al Procurorilor. CSP anunță data convocării ședinței ordinare a AGP cu cel puțin două luni până la data ședinței, elaborează și distribuie procurorilor proiectul agendei ședinței, care se plasează și pe pagina web oficială a CSP, cu anexarea materialelor ce urmează a fi examinate. AGP este deliberativă dacă la ea participă majoritatea simplă a procurorilor în exercițiu. Același cvorum este necesar și pentru desfășurarea ședințelor extraordinare. Participarea la ședința AGP are loc prin prezență fizică și/sau prin teleconferință. Modul de participare la ședință prin teleconferință este stabilit în Regulamentul AGP. Hotărârile AGP se adoptă cu votul majorității simple a procurorilor prezenți. Hotărârile AGP cu privire la alegerea membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, ai Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, ai Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor și ai Colegiului de disciplină şi etică se adoptă prin vot secret. Pentru organizarea procedurii de alegere a procurorilor în CSP și în colegiile sale, AGP desemnează, cu majoritate de voturi, comisii speciale, a căror componență și activitate se stabilesc prin Regulamentul AGP. Hotărârile AGP se publică în aceeași zi pe paginile web oficiale ale Procuraturii Generale și CSP și sunt executorii pentru organele de autoadministrare ale Procuraturii și pentru procurori.

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal