A fost modificată componența comisiei, care va discuta cu Ucraina construcția hidrocentralelor de pe Nistru

A fost modificată componența comisiei, care va discuta cu Ucraina construcția hidrocentralelor de pe Nistru

După o serie de ședințe eșuate, a fost actualizată componența nominală a delegației oficiale împuternicită pentru negocierea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind asigurarea funcționării Complexului Hidroenergetic Nistrean.

O hotărâre în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței din 8 decembrie a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului. Proiectul prevede că în cadrul grupului de negociatori sunt incluși reprezentanți ai tuturor autorităților de resort, în dependență de specificul activității.

În rezultatul amenajărilor hidroenergetice pe fluviul Nistru (cascada de lacuri de acumulare): și anume construcția Centralei Hidroelectrice Dubăsari și a Complexului Hidroenergetic Nistrean (CHEN), ultimul constituit din Centrala hidroelectrică-1 (CHE-1), Centrala hidroelectrică de acumulare prin pompare (CHEAP) și Centrala hidroelectrică-2 (CI IE-2), starea ecologică a râului Nistru, în ultimele decenii, s-a înrăutățit considerabil: s-a micșorat debitul apei, s-a modificat regimul hidrologic, hidrochimic, hidrobiologic, s-a diminuat intensitatea proceselor de autopurificare în fluviu.

Publicitate

Începând cu anul 2002, pe segmentul Novodnestrovsk - Naslavcea, Ucraina a reluat lucrările de construcție și dezvoltare a C\\'HEAP, care au demarat in anii 80 ai secolului trecut, dar stopate, deoarece conform Studiului impactului social și de mediu, elaborat în cadrul Proiectul tehnic pentru construcția Complexului Hidroenergetic Nistrean, s-a stabilit că anume construcția unui astfel de obiectiv poate duce la crearea unor situații catastrofale în regiune.

Ucraina, fără a lua în considerație rezultatele Studiului social și de mediu sus-numit, a continuat dezvoltarea CHEN, inclusiv cu nerespectarea cerințelor Convenției privind Evaluarea Impactului asupra Mediului în Context Transfrontalier (Convenția ESPOO).

Ministerul Mediului în repetate rânduri s-a adresat Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale al Ucrainei referitor la prezentarea documentației privind evaluarea impactului asupra mediului (EiM) la construcția CHEAP, însă partea ucraineană n-a prezentat până în prezent documentele menționate.

Pentru reglementarea juridică a intențiilor dc finalizare a construcției CHEAP, Ucraina a propus în 2008 proiectul Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinelul de Miniștri al Ucrainei privind asigurarea funcționării Complexului Hidroenergetic Nistrean. Platforma de negocieri a acestui Acord a fost Comisia mixtă interguvernamentală moldo-ucraineană în domeniul colaborării economice și comerciale.

De remarcat, că prima versiune a Acordului se axa doar pe delimitarea și arendarea terenurilor pe care a fost planificată consolidarea malului intru ridicarea cotei nivelului normal de retenție a lacului de liniștire și conținea numai prevederi necesare să asigure funcționarea sigură a obiectivului, fără a include careva cerințe ce țin de funcționarea lui neofensivă din punct de vedere al protecției mediului.

În procesul de negociere a proiectului Acordului, în anul 2013, Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul autorității publice centrale responsabile de protecția mediului și resurselor naturale a insistat pe includerea în textul acestuia a unui articol separat (art. 6) cu prevederi ce vizau securitatea ecologică.

A urmat desfășurarea mai multor runde de negocieri, după care examinarea proiectului Acordului a fost stopată. Printre impedimentele care au stat la baza blocării procesului de negocieri au fost divergențele părților pe marginea cerințelor ecologice incluse în proiect.

În anul 2015, Ucraina a pus în funcțiune și cel de al treilea agregat (turbina) a CHEAP și, de facto, a dat în exploatare prima parte a CHEN, iar în luna august anul curent a fost pus în funcțiune al 4-lea agregat.În 2016, după o pauză de 3 ani au fost reluate ședințele bilaterale moldo-ucrainene. Până în prezent au fost organizate un șir de întruniri ale împuterniciților ambelor Guverne, însă progrese semnificative nu au fost constatate, ambele părți menținându-și poziția sa.

Ultima ședință de negociere a Acordului a avut loc la 11.12.2018 la Kiev, însă, un șir de întrebări au rămas nesoluționate: aspecte legate de frontieră, arenda teritoriului pe partea Republicii Moldova, asigurarea debitului ecologic, compensarea daunelor aduse mediului etc.

În cadrul ședinței Comisiei Nistrene, desfășurată la 28-29 octombrie curent, în Moldova, au fost scoase în evidență o serie de probleme și impacturi legate de funcționarea CHN, ce necesită clarificări și soluționări la nivelul ambelor țări.

Amintim că Uniunea Europeană va oferi o evaluare ecologică a râului Nistru în legătură cu construcția hidrocentralei ucrainești. Ministrul de Externe, Nicu Popescu a precizat că acest subiect este pus în atenție atât în relația bilaterală cu Ucraina, cât și cu alți parteneri. Problema a fost adusă în vizor și în declarația comună emisă cu UE după Consiliul de asociere.

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal