Cu un miliard de lei mai mulți bani pentru educație, decât în 2021. Cum vor fi distribuite cheltuielile pentru învățământ

Cu un miliard de lei mai mulți bani pentru educație, decât în 2021. Cum vor fi distribuite cheltuielile pentru învățământ

Din totalul cheltuielilor estimate la 65,2 miliarde de lei prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2022, suma de 13,6 miliarde de lei este prevăzută pentru educație. Bugetul destinat învățământului este mai mare cu peste un miliard de lei, comparativ cu banii prevăzuți în anul 2021. 

Altfel spus, pentru sistemul de învățământ în 2021 sunt direcționate aproape 21% din totalul cheltuielilor Bugetului Public Național.

Cele 13,6 de miliarde de lei vor merge pentru implementarea unui set de obiective prioritare:

 • Crearea condițiilor pentru educația și îngrijirea timpurie a copiilor;
 • Asigurarea accesului la apă și sanitație în instituțiile de învățământ general;
 • Continuarea reformei curriculare în vederea monitorizării implementării curriculumului disciplinare dezvoltate în învățământul general și procesul de asigurare cu manuale școlare și a calității manualelor elaborate în conformitate cu prevederile curricular dezvoltate;
 • Continuarea dezvoltării oportunităților de formare continuă a cadrelor didactice și de conducere în raport cu solicitările acestora și din perspectiva motivării pedagogilor să se formeze pe tot parcursul vieții;
 • Asigurarea funcționalității SIA „Registrul Național al Calificărilor din RM”, pentru asigurarea transparenței, credibilității sistemului național de educație și formare;
 • Continuarea modernizării învățământului profesional tehnic și racordarea programelor de formare profesională tehnică la necesitățile pieței muncii;
 • Îmbunătățirea calității programelor de studii superioare în corespundere cu necesitățile pieței muncii prin implementarea noilor mecanisme de finanțare a învățământului superior și respectiv, dezvoltarea standardelor de calitate pentru compatibilizarea și comparabilitatea calificărilor și diplomelor de studii în plan internațional.

Publicitate

Pentru formarea profesională a cadrelor didactice și de conducere din învățământul general se prevăd alocații în sumă de două milioane de lei, iar pentru dezvoltarea conținuturilor curriculare la disciplinele școlare din învățământul primar, gimnazial, liceal, inclusiv extrașcolar – în sumă de 9,5 milioane de lei.

În bugetul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, pentru lucrări de renovare sau construcție a blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal în sumă de 25 de milioane de lei.

Totodată, în proiectul de buget sunt incluse alocații pentru transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat către autoritățile publice locale pentru finanțarea instituțiilor de învățământ în volum de 10,6 milioane de lei sau 78% din totalul alocațiilor prevăzute pentru grupa dată.

Mai mult, în grupa dată de cheltuieli în anul 2022 vor fi în derulare cinci proiecte finanțate din surse externe.

Unul dintre aceste proiecte, „Programul de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova”, este destinat pentru dezvoltarea și modernizarea rețelei de instituții din localitățile rurale prin continuarea renovării instituțiilor preșcolare, dar și construcția unui bloc de studii la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din mun. Comrat. Pentru acestea este prevăzut un volum de alocații de 34,8 milioane de lei din contul grantului extern, contribuției autorităților publice locale la proiect și soldului de mijloace la începutul anului.

Aproape 100 de milioane de lei vor fi alocate în cadrul proiectului „Reforma învățământului în Moldova”. Banii vor fi redirecționați pentru consolidarea calității educației prin lucrări de renovare a școlilor, implementarea standardelor minime educaționale și managementul proiectului.

Un alt proiect inclus în Legea Bugetului este „Susținerea învățământului superior”, cu alocații în valoare de 253,9 milioane de lei. Proiectul are drept scop:

 • elaborarea și revizuirea Standardelor de Calificare;
 • gestionarea Registrului Național al Calificărilor;
 • acreditarea programelor și instituțiilor de învățământ superior, care oferă programe de studii superioare de master și doctorat;
 • elaborarea unui sistem electronic unificat de admitere în învățământul superior (e-admitere);
 • elaborarea Sistemului Informațional de Management în Învățământul Superior;
 • elaborarea Sistemului Informațional al Pieței Muncii.

Un volum de alocații de 0,7 milioane de lei este destinat pentru analizarea nevoilor de dezvoltare și elaborarea planului de implementare a strategiei de implicare a părților interesate în activitățile de asigurare externă a calității ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Acestea obiective se doresc a fi atinse în cadrul „Programului cadru al UE Erasmus +”.

Totodată, peste 10 milioane de lei sunt destinate construcției laboratoarelor și centrelor tehnico - didactice pentru îmbunătățirea calității de instruire în instituțiile de învățământ profesional tehnic din domeniul agricol în cadrul proiectului „Livada Moldovei”.

Potrivit proiectului, veniturile la bugetul de stat vor constitui, în anul viitor, 50,1 miliarde de lei, în creștere cu 9,2% față de anul curent. Cheltuielile totale sunt estimate la 65,2 miliarde de lei, mai mult cu 13,1% comparativ cu anul 2021. Deficitul bugetului de stat este prevăzut în sumă de 15,1 miliarde de lei.

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal