Cu gardă forestieră, dar și cu tăieri ilicite de copaci. Noi carențe depistate la Moldsilva

Cu gardă forestieră, dar și cu tăieri ilicite de copaci. Noi carențe depistate la Moldsilva

Deși în sarcina gărzii forestiere a Agenției „Moldsilva” sunt puse activități de control aferent a gospodăriilor fondului forestier, numărul de gardieni aprobați, din statele de personal este unul insuficient. Astfel că progrese în domeniul combaterii și prevenirii fenomenului de tăieri ilicite de păduri nu sunt înregistrate. Cu o astfel de constatare a venit Curte de Conturi (CC), care a realizat un audit al agenției. Potrivit CC, lipsa unui mecanism lucrativ de colaborare cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului în cazul identificării tăierii ilicite a lemnului duce la ne-identificarea persoanelor palpabile și ca urmare la imposibilitatea recuperării prejudiciilor cauzate statului.  

Amploarea și creșterea continuă a fenomenului de tăieri ilicite denotă deficiențe semnificative în organizarea activităților la compartimentul paza și protecția pădurii.

Relizarea deficientă a atribuțiilor delegate sunt cauzate de lipsa unui control riguros, din partea factorilor de decizie, precum și a unei abordări superficiale a regulamentului gărzii forestiere. Pentru a combate fenomenul acesta, este evidentă necesitatea de reformare și fortificare a institutului de gardă forestieră.

Publicitate

Nivelul de colectare a sancțiunilor și a prejudiciului despăgubirilor rămâne a fi unul jos. Aceasta se explică prin faptul că inspectoratul pentru protecția mediului nu are instrumente adecvate pentru aplicarea sancțiunilor și recuperarea prejudiciilor, miza fiind pusă pe conformarea benevolă a contravenientului. 

Agenția a depășit indicii de colectare a masei lemnoase aprobați de Guvern

Analiza pe un șantion de zece entități silvice privind volumul de masă lemnoasă obținut în perioada de valabilitate a amenajamentului silvic relevă că întreprinderile au depășit volumul de masă lemnoasă estimat în amenajamente, depășirea a constituit 241 de mii metri cubi. 

De asemenea, se constată și depășirea indicatorilor de colectare a masei lemnoase aprobate de Guvern. Pentru volumele ce depășesc indicatorul permis Agenția de Mediu neregulamentar a emis autorizații pentru tăiere. 

La fel, se constată că aplicarea altor tipuri de tăieri decât cele prevăzute în amenajamentul silvic. 

Contrapunerea unor descrieri parcilare cu datele din totalizatoarele de punere în valoare a masei lemnoase a stabilit neconcordanță pe tipul de tratamente aplicate în ocolul silvic Vatici, care contravin normelor stabilite. 

Mai mult, se atestă parcurgerea tratamentelor și lucrărilor în rezervații naturale care fie nu corespund lucrărilor propuse în amenajament, fie nici nu au fost incluse în plan. 

Activitatea Gărzii Forestiere s-a demonstrat a fi nu prea eficientă

Analiza rapoartelor Anuale ale Gărzii Forestiere, pentru anul 2017-2020 denotă că activitatea acesteia a fost axată mai mult pe activități ce țin de supravegherea regimului silvic, decât pe combaterea fenomenului de tăieri ilicite. Impactul activității pe acest subiect s-a dovedit a fi unul nesemnificativ. 

În perioada anilor 2017 - 2018 a fost depistat un volum de masă lemnoasă obținut în urma tăierilor ilicite de doar 254,9 metri cubi. Totodată, conform datelor colectate pe șantionul a 11 entități silvice, volumul tăierilor ilicite, doar în anii 2017-2020, a constituit 3,9 mii metri cubi. Prejudiciul cauzat întreprinderilor se ridică la 4,5 milioane lei. 

Din totalul tăierilor ilicite, doar pentru 1,3 mii metri cubi au fost depistați contravenienții silvici. Pentru cele 2,6 metri cubi nu au fost identificate persoanele culpabile, materialele fiind remise organelor de anchetă. 

Întreprinderile silvice țin în evidența contabilă doar valorile calculate ale prejudiciului din procesele verbale ale căror contravenienți au fost stabiliți sau este pronunțată decizia incontestabilă a instanțelor de judecată. Suma acestora constituie 2,8 milioane lei. 

Suma prejudiciului la care nu a fost constată persoana culpabilă nu este contabilizată în cont. Astfel, persistă un risc major de pierdere a evidenței și a controlului asupra recuperării prejudiciului cauzat statului în sumă de 1,7 milioane lei.

Ce a constatat Inspectoratul pentru Protecția Mediului?

În cadrul vizitei la fața locului, inclusiv a unor vizite comune cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în cadrul a două parcele a fost inventariat 151 de arbori, dintre care, 62 de arbori fiind suplimentar identificați la numărul planificat pentru tăiere. 

Prin urmare, a fost obținut un volum de masă lemnoasă de 16,36 metri cubi sau cu 18 procente mai mult față de volumul estimat. Pe parchet au fost estimați 38 de arbori pe picior, având semne distinctive ca fiind destinați extragerii, însă care au fost omiși în cadrul lucrărilor de exploatare a parchetului.  

A fost constată lipsa unor depozite centralizate pentru păstrarea masei lemnoase obținute în urma tăierilor, ceea ce a alimentat managementul defectuos, instituit în cadrul unor entități silvice, în procesul de gestionare a stocurilor.

Urmare a vizitelor la locul de păstrare a masei lemnoase, s-a constatat următoarele: pe teritoriul secției de producere a întreprinderii silvice Glodeni sunt depozitate cantități mari de producție lemnoasă care este păstrată contrar normelor tehnice. O parte din acest volum este în stare de putrefacție. 

Conform evidenței contabile, pe teritoriu sunt stocate 557 de metri cubi, lemn de foc în asortiment, recoltate în anii 2008 - 2009, în valoare de 113, 6 mii lei, preț de comercializare. Pentru a accelera vânzarea volumului dat, consiliul de administrare al întreprinderii a decis diminuarea prețului de vânzare pentru cantitatea dată cu 12 la sută. 

Situația constatată este condiționată de lipsa unui control din partea persoanelor cu răspundere materială și a managementului entității silvice, care pe parcursul anilor a eliberat lemn tăiat curent, iar stocurile deja formate în anii precedenți, nu au fost comercializate. 

Acest fapt confirmă și modul defecțios de organizare a evidenții stocurilor, care se ține doar de persoanele material responsabile și nu pe locurile de păstrare a acestora. 

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal