CARTEA NEAGRĂ 2021: Războiul sângelui între doi furnizori locali de preparate medicale și implicarea șefei de la Centrul de Transfuzie

CARTEA NEAGRĂ 2021: Războiul sângelui între doi furnizori locali de preparate medicale și implicarea șefei de la Centrul de Transfuzie
Sursa Foto: provincial.md

Teste în valoare de aproape două milioane de lei pentru examinarea în laborator a sângelui colectat de la donatori au expirat în depozite și urmează a fi distruse. Totul ca urmare a unui conflict dintre Centrul Național de Transfuzie a Sângelui și o companie care a câștigat o licitație publică. Conflictul a pus în pericol securitatea transfuzională și asigurarea țării cu produse sanguine în anii 2020 și 2021, iar șefa Centrului de Transfuzie a Sângelui a ajuns chiar în arest, fiind bănuită de trucarea unor licitații și de favorizarea anumitor companii. Investigația semnată de jurnalistul Ion Preașcă a fost publicată în „Rise Moldova” și se regăsește în cea de-a treia ediție a proiectului „Cartea Neagră a risipei banilor publici în Republica Moldova”. Cu sprijinul și acceptul Asociației Presei Independente, AGORA ți-o oferă în dar.

Pe 7 iunie 2021, ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) a Ministerului Afacerilor Interne, împreună cu procurorii anticorupție, au reținut trei funcționari din cadrul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui (CNTS) și al Agenției pentru Achiziții Publice (AAP). Principalul figurant în dosar este șefa CNTS, Svetlana Cebotari, fosta ministră a Sănătății în Guvernul Pavel Filip. Pe lângă trucarea licitațiilor și favorizarea anumitor companii, ea este acuzată și de uz de acte false pe care le-a prezentat în instanță. „În cadrul ședinței de judecată, în urma consultărilor juristului CNTS, directorul CNTS a prezentat acte false pentru a demonstra utilizarea testelor din rezerva medicală și nu a testelor agentului economic câștigător”, anunță Ministerul Afacerilor Interne.

Licitație cu 11 amânări și modificări

Unul dintre capetele de acuzare în acest caz are ca punct de pornire o sesizare depusă de omul de afaceri Tudor Ceaicovschi, șeful și proprietarul GBG-MLD SRL. Compania s-a și judecat câteva luni cu CNTS, cerând ca instituția să plătească costul primei tranșe de teste și obligarea ei să preia și lotul doi de teste, estimat la circa 2,4 milioane de lei, care se afla în depozit.

Totul a început în ianuarie 2020, când a fost anunțată licitația publică privind achiziționarea consumabilelor pentru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională și autoasigurarea  ţării cu produse sanguine”, conform necesităţilor pentru anul 2020.  Aceasta prevedea achiziţia testelor destinate analizei sângelui colectat de la donatori, ca el să nu fie infectat cu viruși de tip HIV/SIDA,  Treponema (sifilis), Hepatita B sau Hepatita C. Beneficiarul lor urma  să fie CNTS, dar procedura de achiziţie a fost organizată de Centrul de Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS).  Licitaţia pentru cele două loturi de teste sanguine (unul de  175.800 teste – pentru prima etapă de triere, și al doilea de 9.408 de  teste – pentru a doua etapă de triere) s-a derulat cu numeroase modificări și amânări. În total am numărat 11 modificări ale termenelor  de depunere a ofertelor și de desfășurare a procedurii de achiziţie  publică, dar și ale unor cerinţe din caietul de sarcini.  Ultimul termen a fost stabilit pentru 3 august 2020, oferte fiind  depuse doar de două companii: Becor SRL și GBG-MLD SRL. Ambele  firme sunt jucători importanţi pe piaţa furnizării de echipamente și  preparate în scopuri medicale. GBG-MLD (deţinută de omul de afaceri  Tudor Ceaicovschi) a făcut ofertă doar pentru primul lot, în timp ce  Becor SRL (51% – Sunstring Limited din Cipru, 49% – Iurie Bezer) –  pentru ambele loturi.  

La 21 august 2020, CAPCS a desemnat învingătoare ofertele  companiei Becor, care a propus pentru lotul de 175.800 de teste un  preţ de 5.7 milioane de lei, iar pentru lotul doi de 9.408 de teste –  7.4 milioane de lei. Oferta GBG-MLD SRL pentru lotul întâi, chiar  dacă era cu peste două milioane lei mai mică (3.5 milioane de lei), a  fost respinsă. Motivul invocat de CAPCS și CNTS era că GBG-MLD a  ofertat „produse necorespunzătoare cerinţelor înaintate în licitaţie”.  

Peste cinci zile, GBG-MLD SRL a depus o contestaţie la Agenţia  Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor (ANSC), solicitând anularea deciziei prin care Becor a fost desemnată câștigătoarea licitaţiei  și „reevaluarea ofertelor prezentate, cu emiterea unei noi decizii”.  

Monopol pe piața produselor sanguine

În afară de argumentul preţului mai mic, GBG-MLD a invocat și  faptul că testele pe care le-a ofertat sunt produse de compania americană Abbot și corespund integral cerinţelor tehnice solicitate, în timp ce testele propuse de concurenta Becor SRL, produse de compania  elveţiană Roche, din contra. În plus, GBG-MLD aducea acuzaţii de  trucare a licitaţiei, susţinând că elaborarea caietului de sarcini a fost  făcută în așa fel, încât „alţi producători din start au fost eliminaţi din  procedura de achiziţie”. 

„Specificaţiile tehnice au fost destinate produselor Roche și contestate  de către noi de mai multe ori. Limitarea intenţionată a concurenţei a fost  stabilită în cadrul ședinţelor ANSC. Totodată, menţionăm că chiar și la  etapa evaluării ofertelor în baza criteriilor cât de cât generale, în cadrul  acestei proceduri în continuare sunt promovate interesele particulare prin  favorizarea distribuitorului produselor Roche Molecular Diagnostics și  menţinerea monopolului Roche în realizarea Programului naţional [de]  securitate transfuzională și autoasigurarea ţării cu produse sanguine”, a  invocat GBG-MLD în plângerea depusă la ANSC. 

Grupul de lucru al CNTS, care a decis câștigătorul licitaţiei, a respins acuzaţiile de menţinere a monopolului, susţinând că, de fapt,  GBG-MLD a propus teste „de o generaţie mai inferioară decât cele ce  se aplică în ultimii trei ani în sistemul naţional de transfuzie a sângelui, astfel punând în pericol și securitatea transfuzională, în aspect  de biosiguranţă la marcheri infecţii hemotransmisibile a sângelui donat”.  

ANSC, însă, a admis pretenţiile GBG-MLD, constatând că firma  Becor „a ofertat unele teste ce nu respectă cerinţele minime prevăzute  de către CAPCS în anunţul de participare” și, pe 25 septembrie 2020, a  anulat procedura de achiziţie pentru primul lot de teste.  

O săptămână mai târziu, CAPCS invită companiile la procedura de  negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunţ privind achiziţia  celor 175.800 de teste destinate CNTS. La ea au participat iarăși cele  două companii, iar pe 2 octombrie 2020, după două runde de examinare, câștigătoare a fost declarată oferta GBG-MLD, la un cost de 3.5  milioane de lei. Oferta Becor, mai scumpă cu circa 1,5 milioane lei, a  fost respinsă.  

Acum deja Becor a contestat rezultatul procedurii de negociere,  susţinând că oferta concurenţilor nu corespunde specificaţiilor tehnice.  Unul dintre argumentele invocate – toţi reagenţii oferiţi de GBG-MLD  „necesită a fi agitaţi manual de cel puţin 30 de ori, pentru resuspendarea microparticulelor, examinat la lumină (ceea ce este foarte subiectiv)  și adăugat manual septul, pentru a împiedica evaporarea”. 

Pe 29 octombrie 2020, ANSC a respins contestaţia, constatând că firma Becor „își întemeiază pretenţiile pe interpretări (aprecieri) proprii  a proprietăţilor reagenţilor, calibratorilor, soluţiilor oferite de către  operatorul economic desemnat câștigător”. 

Astfel că, după 10 luni de proceduri de achiziţie și contestaţii, Becor  s-a ales cu un contract de 7,42 milioane de lei (lotul doi de teste), iar  GBG-MLD cu unul de două ori și ceva mai mic ca valoare – circa 3,42  milioane lei (primul lot de teste).  

Centrul de Transfuzie refuză testele

Problemele, însă, nu s-au terminat aici. La finele anului trecut, GBG MLD a livrat prima tranșă de 54.000 din totalul celor 175.800 de teste  prevăzute de contract, la care a mai adăugat două mii cu titlu gratuit.  Dar Centrul de Transfuzie a Sângelui a refuzat atât plata lor – peste  un milion de lei, cât și recepţionarea celorlalte teste, în valoare de  peste două milioane de lei. De asemenea, CNTS a cerut și rezoluţiunea  contractului semnat cu GBG-MLD. Instituţia a invocat nerespectarea  de către companie a condiţiilor contractuale, însă acţiunea nu a fost  susţinută de CAPCS sau Ministerul Sănătăţii.  

Toate acestea se întâmplau în timp ce la CNTS nu erau suficiente  teste sanguine, centrul fiind nevoit să le aducă din alte instituţii medicale din Republica Moldova. Tudor Ceaicovschi, directorul GBG MLD: „Noi am livrat 56.000 de teste, le-au utilizat, dar dna (Svetlana  Cebotari, directoarea CNTS – n.n.) nu voia să semneze factura. Datele  aparatelor noastre arată că testele au fost validate și utilizate, dar, prin  diferite metode, se spunea că nu o să semneze facturile, documentele...  Cu toate că a venit o comisie întreagă de la CAPCS de la furnizor și de  la CNTS, care a arătat că testele s-au livrat și s-au pus în lucru, dna  (Svetlana Cebotari – n.n.) a refuzat să semneze factura”. 

În consecinţă, compania s-a adresat în instanţă, examinarea litigiului desfășurându-se în procedură accelerată, pentru că restul testelor  care trebuiau să fie livrate aveau termen de valabilitate până la finele  lunii septembrie 2021. De altfel, și Centrul a dat în judecată firma, cerând plata unui prejudiciu material de 4.400 lei, „cauzat prin folosirea  ilicită a încăperii”. Instituţia se referea la o încăpere unde a fost instalat  echipamentul livrat de GBG-MLD pentru procesarea testelor de sânge. 

Dependență de echipamente

Examinarea cauzei și deliberările din timpul procesului de judecată au scos la iveală modul în care o instituţie medicală poate deveni dependentă de echipamentele livrate de un producător și, în consecinţă,  apar riscuri pentru securitatea transfuzională. Astfel, la momentul  anunţării licitaţiei, CNTS avea în dotare utilaj livrat anterior de Becor,  la care însă nu puteau fi procesate testele de sânge pe care urma să le  primească de la GBG-MLD. Așa că ultima a livrat și instalat cu titlu  gratuit echipamentul, reagenţii și consumabilele necesare la efectuarea  testării. Doar că echipamentul livrat de GBG-MDL avea o serie disfuncţionalităţi, avea să susţină Silvia Roșca, directoare adjunctă a CNTS, în  faţa instanţei de judecată. Conform mărturiilor acesteia, echipamentul  dădea erori zilnic, ceea ce punea în pericol rezultatele testelor, inclusiv  prin faptul că sărea capacul dispozitivului în care se efectuau testele.  Reprezentanţii companiei au recunoscut disfuncţionalităţile, dar au  susţinut că ele au fost remediate operativ și, într-un final, corectitudinea rezultatelor nu a fost pusă în pericol. 

În cele din urmă, părţile au semnat o tranzacţie de împăcare. Astfel,  compania a renunţat la o parte din pretenţiile sale, cu condiţia ca  Centrul de Transfuzie a Sângelui să-i achite un milion de lei pentru  cele 54.000 de teste livrate și să accepte utilizarea a încă 13.000 de  teste. 

Restul circa 109.000 de teste, în valoare de două milioane lei, adică mai mult de 60% din volumul total al achiziţiei publice, au rămas  în depozitul companiei și urmează a fi casate. Ecaterina Șuntova,  reprezentantă a GBG-MDL: „Cu ele nu mai ai ce face. Aceasta este  pierderea companiei, pentru că noi le-am achitat la producător… Noi  am mers la compromisul acesta și pentru ca să ne fie semnată prima  factură. Adică să fie transferaţi banii pentru primul lot. Dacă mergeam  în judecată, apoi totul ar fi durat foarte mult. Am mers la asta pentru  a obţine măcar ceva”. 

Însă înţelegerea dintre CNTS și GBG-MLD nu a fost deja pe placul  celuilalt participant la licitaţie – Becor. Astfel, compania a atacat la  Curtea de Apel Chișinău încheierea primei instanţe care a confirmat  tranzacţia de împăcare, solicitând casarea ei și remiterea cauzei la rejudecare în fond. Judecătorii de la apel au amânat examinarea recursului pentru data de 15 noiembrie 2021. Alexandru Levinschii, avocatul  Becor SRL: „Noi considerăm că procesul nu se putea solda cu încheierea unei tranzacţii cel puţin fără a pune în discuţie cu toate părţile și de  a obţine un acord privind încheierea unei tranzacţii. Noi am valorificat  un drept pe care ni-l oferă legea. [...] Aveam foarte multe suspiciuni  referitor la speţa respectivă încă de la bun început”. 

Între timp, în martie 2021, pe când GBG-MLD abia mergea în instanță să solicite obligarea CNTS să-i achite costul testelor livrate la  finele anului 2020, compania a câștigat o nouă licitaţie pentru livra rea a 260.300 de teste sanguine în valoare de circa 4,3 milioane lei.  Beneficiarul achiziţiei publice la fel este CNTS, doar că, de această dată,  nu au mai apărut probleme și conflicte.  

Soarta șefei de la Centrul de Transfuzie

Pe de altă parte, continuă ancheta penală în dosarul în care  Svetlana Cebotari, șefa suspendată a CNTS, are statut de învinuită pentru abuz în serviciu și escrocherie. Grigore Clevadî, procurorul  de caz, spune că Cebotari are acum doar obligaţia de a se prezenta la  organul de urmărire penală. Borislav Babenco, avocatul Svetlanei Cebotari, ne-a declarat că clienta sa se consideră nevinovată, iar dosarul  penal ar fi în interesele cuiva. Totodată, el susţine că, prin intermediul  plângerii depuse contra clientei sale, compania GBG-MLD și-a rezolvat  problemele financiare pe care le avea. În plus, el reclamă și faptul că,  pe parcursul anchetei, în presă au fost publicate informaţii din dosar la  care nici el încă nu a avut acces. „Ne vom strădui, pe parcursul urmăririi penale, să demonstrăm nevinovăţia, chiar dacă noi nu trebuie să demonstrăm nevinovăţia. Considerăm că e un abuz din partea statului  în privinţa ei. Clienta mea a acţionat, din contra, în interesele statului”,  a spus Borislav Babenco.

***

Cartea Neagră a risipei banilor publici în Republica Moldova este un proiect implementat de Biroul pentru România și Republica Moldova al Fudației Friedrich Naumann, în parteneriat cu Asociația Presei Independente. Cea de-a treia ediție include cazuri de la diferite niveluri ale administrației publice din Republica Moldova și din diferite regiuni ale țării. În total, în cele 70 de pagini, vei descoperi investigații jurnalistice independente care se referă la instalarea centralelor de biomasă în instituții publice, angajări fictive în instituții de stat, repartizarea neconformă a locuințelor sociale și alte subiecte de interes public. 

Cu sprijinul și acceptul Asociației Presei Independente, AGORA ți-o oferă în dar. Toți cititorii AGORA, care s-au abonat la newsletterul „Porția de știri” vor primi absolut gratuit CARTEA NEAGRĂ, versiunea PDF. Procedura pentru ca s-o primești și tu este extrem de simplă: imediat ce îți faci cont pe site (agora.md/login) primești un mail de confirmare, care va conține și PDF-ul. Mai mult, celor care devin membri abonați AGORA le expediem cartea în format hard copy acasă. 

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
CARTEA NEAGRĂ a risipei banilor publici 2021: Descarcă gratuit versiunea PDF a publicației

CARTEA NEAGRĂ a risipei banilor publici 2021: Descarcă gratuit versiunea PDF a publicației

Cartea Neagră 2021: Încălzirea pe biomasă: Istoria unui eșec moldovenesc alimentat cu milioanele japonezilor

Cartea Neagră 2021: Încălzirea pe biomasă: Istoria unui eșec moldovenesc alimentat cu milioanele japonezilor

Cartea Neagră 2021: Unde-i votul electronic din Consiliul Municipal Chișinău

Cartea Neagră 2021: Unde-i votul electronic din Consiliul Municipal Chișinău

Advertoriale
În premieră, mai mulți vârstnici din Republica Moldova beneficiază de servicii de e-sănătate și consiliere online

În premieră, mai mulți vârstnici din Republica Moldova beneficiază de servicii de e-sănătate și consiliere online

Articolele vestimentare Hermina: Îmbracă-te cu căldură la prețuri reduse!

Articolele vestimentare Hermina: Îmbracă-te cu căldură la prețuri reduse!

„Executor to Partner” – un program inovator de business awareness pentru dezvoltatorii seniori

„Executor to Partner” – un program inovator de business awareness pentru dezvoltatorii seniori

EMISIUNI
 • Prepare for Future | Olesea Gălușcă: Industria creativă din Moldova poate deveni pilonul cel mai important al economiei Moldovei
  Prepare for Future | Olesea Gălușcă: Industria creativă din Moldova poate deveni pilonul cel mai important al economiei Moldovei
 • Podcastul „Azi e vinerea” | Miroase a ars la Bismobil Kitchen, emisiunea „Iartă-mă” în justiție și care-i sportul nostru național (VIDEO)
 • PROFESIONIȘTII|Strateg de marketing: „Meseria asta e un dans frumos între cifre și creativitate” (VIDEO)
 • PROFESIONIȘTII|Strateg de marketing: „Meseria asta e un dans frumos între cifre și creativitate” (VIDEO)
 • DESCIFRAT| Iarna secetoasă și temperaturile record. Cum resimte sectorul agricol schimbările climatice
Cele mai populare
 • 1
  10 mii de lei pentru titularii de patentă care trec la regim de activitate independentă. Soluțiile Ministerului Economiei
 • 2
  Guvernul va oferi compensații consumatorilor noncasnici pentru primii 500 de metri cubi de gaz. Prețul va fi de 12,27 lei fără TVA
 • 3
  CSP s-a întrunit în ședință după mai multe tentative eșuate. UPDATE: Demersul de anulare a concursului la șefia PCCOCS, respins de majoritatea membrilor (LIVE)
 • 4
  Un cuplu iranian care s-a filmat dansând în centrul Teheranului în sprijinul protestelor, condamnat la peste 10 ani de închisoare (VIDEO)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.