Facem lumină: Cum funcționează piața energiei electrice din Moldova sau drumul curentului electric de la producător la întrerupătorul din casele noastre

Facem lumină: Cum funcționează piața energiei electrice din Moldova sau drumul curentului electric de la producător la întrerupătorul din casele noastre

80% din electricitatea pe care o consumă populația R. Moldova în prezent este produsă pe malul stâng al Nistrului, iar 20% - pe malul drept al Nistrului. Cea mai mare parte vine în casele noastre de la Centrala termoelectrică de la Cuciurgan. Licitațiile de preț au loc anual, iar cei care le desfășoară sunt furnizorii de ultimă opțiune - doi la număr în țara noastră. Dar știați că, în cele din urmă, consumatorii de la nord și cei de la centru și sud achită tarife diferite? Cum se formează aceste tarife, cât de des pot fi ajustate, dar și cine sunt principalii actori pe piața curentului electric din Moldova, explicăm într-un material marca AGORA.

Piața energiei electrice - cei patru actori

Ca un bec să ardă, în proces sunt implicați mai mulți factori de decizie sau mai exact, cei patru jucători de pe piața energiei electrice - Producătorul, Furnizorul, Distribuitorul și Consumatorul final.

Publicitate

Producătorii

În cazul R. Moldova, întregul volum de energie electrică necesară pentru consumul populației e produs de companiile din țară. Cu alte cuvinte, R. Moldova, la această etapă, nu importă electricitate. 

Expertul în energetică, Ion Muntean, explică pentru AGORA care sunt sursele ce produc și vând energia electrică. Astfel, expertul menționează că volumul produs și cel vândut, sunt diferite de la un producător la altul. Cea mai mare cantitate vine de la Centrala termoelectrică de la Cuciurgan. Conform datelor pentru anul 2020, din această sursă sunt acoperite 80% din necesitățile țării. 

...

O altă parte mare din totalul energiei electrice este produsă de Termoelectrica din Chișinău, S.A. CET-Nord și Hidrocentrala Costești-Stînca. Producția se estimează la circa 18% din volumul total pe țară. La acestea se adaugă aproximativ 2-3% de energie regenerabilă produsă de parcurile fotovoltaice, centralele eoliene și stații pe biogaz.

Potrivit estimărilor comunicate de expertul Ion Muntean, Termoelectrica SA, CET- Nord, Centrala electrică de la Costești și producătorii de energie regenerabilă generează circa 850 de milioane de kWh. Iar Centrala Cuciurgan produce circa 3.400 de milioane kWh. Cam atât ar însemna „suficient pentru țară”.

Furnizorii

În tot lanțul asigurării cu energie electrică, furnizorii de opltimă opțiune sunt cei care identifică producătorii de electricitate, o procură, contractează serviciile de distribuție și asigură livrarea către consumatorul final. 

Pe pagina ANRE, găsim înregistrați 48 de agenți economici cu licență pentru activitate de furnizare. Cu toate acestea, în cazul R. Moldova vorbim despre doi mari furnizori -  Premier Energy și S.A. Furnizarea Energiei Electrice Nord (FEE-Nord) care au fost desemnați ca furnizori de ultimă opțiune, ceea ce înseamnă că au obligația de a furniza energie la tarife reglementate de ANRE către consumatorii care nu au posibilitatea sau nu au reușit să negocieze un contract cu un alt furnizor la prețuri libere.

Furnizorul Premier Energy asigură cu energie electrică capitala - orașul Chișinău și raioanele din centru și sudul țării. Iar regiunea de nord a țării este asigurată cu energie electrică de către FEE-Nord.

Distribuitorii

Curentul electric ajunge la consumatorul final prin intermediul rețelelor electrice. Acestea sunt gestionate de doi distribuitori - Premier Energy Distribution și S.A. Rețelele Electrice de Distribuție Nord ( RED-Nord). Distribuitorii sunt plătiți de furnizorii de electricitate pentru ca cei din urmă să folosească rețelele electrice.

Aici e important să precizăm un aspect. Furnizorul și Distribuitorul cu nume asemănător „Premier Energy” sunt două entități diferite, separate juridic. Modificarea s-a aplicat încă în perioada când compania era cunoscută sub denumirea de „GazNatural Fenosa”. 

În conformitate cu directiva pe energie electrică din pachetul III și noua lege cu privire la energie electrică, piața este liberalizată iar accesul la rețelele de transport și distribuție trebuie să fie asigurat echitabil și nediscriminatoriu. De aceea activitatea segmentului de distribuție a energiei electrice față de activitatea de furnizare trebuie să fie separată.

Ion Muntean

Autor:

Cu alte cuvinte, în prezent, energia electrică ajunge în nordul țării prin intermediul rețelelor administrate de RED-Nord, FEE-Nord achitând pentru serviciul de distribuție tariful aprobate de către ANRE. Iar în centrul și sudul țării, energia electrică ajunge prin rețelele gestionate de Premier Energy Distribution. În mare parte, acestea sunt folosite de furnizorul Premier Energy .

Însă, în cazul în care un consumator va dori să contracteze energie electrică de la ați furnizori, curentul electric poate ajunge prin oricare dintre rețelele de la balanța RED-Nord sau Premier Energy Distribution.

„Anterior, când o singură companie deținea și distribuția și furnizarea energiei electrice, apăreau conflicte de interese. După adoptarea pachetului energetic treia s-a făcut separarea juridică a entităților care se ocupă de activitatea de furnizare față de cele care se ocupă de activitatea de transport și distribuție a energiei electrice. Respectiv, rețelele de transport (tensiune înaltă) sunt administrate de către SA Moldelectrica iar cele de distribuție (tensiune joasă și medie)e sunt administrate de companiile desemnate cu activitatea de distribuție care sunt obligate să permită acces tuturor companiilor care doresc să transporte și distribuie energie prin aceste rețele”, explică Ion Muntean.

Cum se formează tariful la energia electrică sau care-i formula?

Instituția împuternicită să aprobe tariful pentru consumul de energie electrică este ANRE. Însă, înainte ca să analizăm componentele așa-zisei „formule”, menționăm că ANRE stabilește prețul de distribuție care este separat pentru RED-Nord și pentru Premier Energy Distribution. Și tot separat, ANRE stabilește tariful de furnizare pentru Premier Energy și aparte pentru FEE-Nord în calitate de furnizori de ultimă opțiune.

Așadar, când se calculează tariful la energia electrică pe care-l vor achita consumatorii finali, se ține cont de câteva componente. Cel mai important termen este prețul energiei electrice procurată de la producător. Acest element are o pondere de circa 60% în formula de stabilire a tarifului și este diferit de la o licitație la alta. Apoi sunt luate în calcul cheltuielile de distribuție. În formulă se adaugă și cheltuielile legate de activitatea de furnizare propriu-zisă a companiei de furnizare (remunerarea muncii, cheltuieli operaționale, pierderi, de întreținere, ș,a) care are o pondere mai mică. Iar ultima componentă este profitul pe care trebuie să-l acumuleze compania de furnizare din activitatea sa.

...

E important să menționăm că, tariful pentru consumatorii finali variază în funcție de tipul rețelei la care este conectat - de tensiune joasă, medie sau înaltă.

„Lucrul acesta e explicat prin faptul că la rețelele de energie electrică de tensiune înaltă, pierderile de energie sunt mai mici, respectiv, tariful este mai mic. Pentru consumatorii care sunt conectați la rețelele electrice de tensiune joasă, pierderile sunt mai mari, respectiv și tariful la fel”, explică expertul în energetică Ion Muntean. 

...

Curios! „În cazul în care există consumatori mari care reușesc să negocieze la direct cu furnizorul de energie un preț mai bun, lucrul acest este permis prin lege. Dar avantajul ține doar de consumatorii mari. Asta pentru că, pentru a negocia un tarif mai mic trebuie să deții un contor de energie electrică special care este scump. Prin urmare, pentru consumatorii casnici nu e fezabil ca să investească într-un contor care să se recupereze peste 15 ani datorită unei diferențe mici de preț”, mai spune Ion Muntean. 

Ultima oară, tariful la energia electrică a fost ajustat la 26 ianuarie 2021. Prin Hotărârea ANRE, tariful aprobat pentru consumatorii conectați la rețelele de tensiune joasă, contractați de Premier Energy, a fost  de 1,51 lei kWh. De altfel, acesta era mai mic cu 17 bani decât prețul anterior. În cazul energiei electrice furnizate de FEE-Nord, tariful aprobat a fost de 2,04 lei/kWh. Diferența e de peste 1/4 din preț. 

Explicația diferenței de tarif ține de numărul de consumatori: „Cu cât e mai mare volumul de energie comercializează, cu atât sunt mai mici costurile raportate la un consumator sau la un kWh de energie furnizată. În cazul regiunii de nord, consumul este mai mic, dar densitatea rețelelor și cheltuielile de distribuție sunt aceeași ca în centrul și sudul țării. Prin urmare, dacă ar fi mai mare numărul de consumatori și chiar volumul consumului,  atunci tariful s-ar micșora”, explică expertul în energetică.

Cum, când și de ce se ajustează tariful la electricitate?

Așa cum menționam mai sus, furnizorii de optimă opțiune procură energia electrică de la producători. Aici vom deschide o paranteză și vom menționa că intermediar între Termoelectrica, CET-Nord, sursele de energie regenerabilă și furnizorii de optimă opțiune, este Energocom, instituție gestionată de stat. 

Ulterior, achiziția de energie electrică se întâmplă prin proces de licitație care se desfășoară anual, până la 1 aprilie în cazul furnizorilor de ultimă opțiune. La început de martie, furnizorii se aflau în proces de pre-licitație. Cu alte cuvinte, au fost identificați potențialii contractori de la care va fi achiziționată electricitatea.

În continuare, se elaborează un caiet de sarcini care cuprinde toate cerințele tehnice pentru producători. După ce e publicat, licitația continuă, urmând oferte în rândul producătorilor. La modul practic, cu oferte de preț ar urma să vină Centrala termoelectrică de la Cuciurgan, Hidrocentrala Costești-Stînca și Energocom cu energia electrică de la sursele menționate anterior.

Așa ajunge să fie stabilit un preț de cumpărare care va fi inclus în calculul tarifului final pentru consumatori. Procesul de licitație se întâmplă, de regulă o dată în an. Dar cât de des poate fi ajustat tariful pentru populație?

„Tariful trebuie ajustat în funcție de evoluția câtorva paramentri - prețul de procurare a energiei electrice propriu-zise și cursul de schimb valutar leu-dolar. Tradițional asta se întâmplă o dată în an, până la 1 aprilie pentru că  condițiile de procurare a energiei electrice la licitație prevede procurarea electricității pentru un an de zile. Iar cursul valutar nu se modifică atât de mult încât să implice o ajustare de tarif. De aceea, devierile financiare care se înregistrează pe parcursul unui an de zile se iau în considerare la aprobarea tarifului”, explică Ion Muntean.

Mai precizăm că pe piața energiei electrice din Moldova activează furnizori liberi. Aceștia identifică singuri sursele de energie electrică, negociază un preț și, ulterior, identifică consumatori, care de regulă sunt agenți economici, instituții și companii cu consum mai mare decât consumatorii casnici. Acești furnizori au mână liberă și la stabilirea prețului de vânzare pentru consumatorul final.

Cum ar urma să fie ajustat tariful în acest an

Deși de regulă tariful la energia electrică se ajustează o dată în an, totuși cei doi mari furnizori de energie electrică, Premier Energy și S.A. FEE-Nord, au cerut ajustarea tarifului înainte de procedura de licitație. În ambele cazuri se solicită majorarea tarifului, ceea ce urmeaza să fie examinat la ședința ANRE care inițial era planificată pentru 25 februarie, dar care a fost amânată pentru o perioadă nedeterminată. 

Solicitările vin după ce doi producători mari, care asigură aproximativ 20% din cererea R. Moldova - Termoelectrica și CET-Nord, au mărit prețul la electricitatea produsă, majorarea fiind aprobată de ANRE. S-a întâmplat din cauza scumpirii gazului natural.

Prin urmare, Premier Energy și S.A. FEE-Nord sunt obligați să mărească tariful la energie electrică ca să nu înregistreze datorii la cei doi producători. Iar Termoelectrica și CET-Nord au nevoie să încaseze plățile la timp și deplin ca să poată achita la termen factura la MoldovaGaz.

Dacă solicitarea se examina în februarie, atunci ajustarea de tarif urma să se facă în două etape, a doua urmând să fie la sfârșitul lunii martie, când deja vor fi rezultatele licitației și se vor lua în calcul toate ofertele. Însă, așa cum ședința ANRE a fost amânată, ajustarea de tarif ar urma să se facă la finele lui martie.

Electricitate din import?

Cum menționam, R. Moldova, la această etapă nu importă energie electrică în scopuri comerciale. Faptul însă, rămâne valabil doar până la următoarea licitație de procurare a energiei electrice. Se întâmplă după ce Parlamentul R. Moldova a aprobat la 19 ianuarie 2022, modificări la Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică. 

Astfel a fost introdus un mecanism de asigurare a achiziției de energie electrică din cel puțin două surse. 

„Dacă diferența dintre primii doi ofertanți este de sub 5%, se vor contracta de la aceștia cantități în proporție de 70% - 30%, dacă diferența dintre prețurile ofertate este de 5% – 15% proporțiile de contractare vor fi 80% - 20%, iar dacă diferența este mai mare de 30% se va stabili un singur câștigător”, se arată în proiectul votat de Parlament.

Noile prevederi legislative ar putea aduce în vizorul furnizorilor pe producătorii străini. Până nu demult, un potențial producător era Ucraina, însă lucrurile au luat altă întorsătură odată cu declanșarea războiului.

Totuși în continuare rămâne necesitatea de a asigura proporțiile prevăzute în modificările legislative. Expertul energetic, Ion Muntean admite că eventuale astfel de surse de energie ar putea fi de exemplu Centrala termoelectrică de la Cuciurgan și o sursă externă. Dar situația va fi dictată în cele din urmă de rezultatele licitației.

Până recent, din Ucraina, se procura energie electrică doar pentru balansarea sistemului electroenergetic din R. Moldova. Este o procedură tehnică și presupune schimburi de energie electrică. În anumite perioade - livrarea era din Moldova spre Ucraina,  în alte perioade invers. Aceasta se face pentru echilibrarea sistemului, iar import comercial R. Moldova nu are la această etapă. 

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal