Acordul de Asociere RM-UE

La 28 iunie 2014, Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. Documentul a fost ratificat de Parlamentul țării noastre la 2 iulie același an. Unul dintre cele 7 titluri ale Acordului de Asociere UE-RM ține de cooperarea sectorială și economică, incluzând în total 28 capitole ce vizează domenii precum finanțele publice, ocuparea forței de muncă, agricultură, transport etc.