Moldova Agroindbank

Moldova Agroindbank (MAIB) este cea mai mare bancă din Moldova, care și-a început activitatea în anul 1991. 

Președinte al Comitetului de conducere este Serghei Cebotari, iar președinte al Consiliului băncii - Victor Miculeț. 

MAIB are 1440 de angajați şi o reţea de 70 de filiale, 39 de agenţii, 191 ATM-uri, 1600 POS-Terminale. 

MAIB deţine licenţa Băncii Naţionale a Moldovei pentru efectuarea tuturor operaţiunilor financiare în moneda naţională şi în valută străină pe tot teritoriul Republicii Moldova precum şi pe pieţele internaţionale. 

Moldova Agroindbank deţine cote maxime pe piaţă la active, credite, depozite persoane fizice.