În Republica Moldova sectorul energiilor regenerabile cunoaște o dinamică lentă, dar pozitivă. Producerea energiei regenerabile a crescut de la 13,2% la 15,1% în consumul final de energie, în perioada anii 2013 și 2015. Totodată, dezvoltarea surselor de energie regenerabilă este neuniformă. Astfel, peste 98% din energia regenerabilă este reprezentată de biocombustibili. 

Sectorul privat este implicat în producerea electricității în baza utilizării energiilor eoliene, solare și a biogazului. Deși utilizarea acestor tipuri de energii se extinde, ponderea lor în totalul energiei regenerabile este de doar 0,48%, în 2015. În anul 2016 erau înregistrați 22 de producători de energie electrică în bază de surse regenerabile.

Printre cauzele ce determină prezența redusă a exponenților mediului de afaceri în sectorul energiilor regenerabile pot fi menționate costurile investiționale excesive și procedurile birocratice. Deși, în practica internațională, se cunosc diverse scheme de sprijin pentru promovare a surselor de energie regenerabilă, în Republica Moldova mecanismele utilizate în acest scop se bazează fie pe finanțarea indirectă din banii publici, fie pe suportul financiar al donatorilor externi. Chiar dacă sunt prevăzute și alte forme de stimulare financiară pentru sursele de energie regenerabilă, cum ar fi facilități fiscale, de creditare sau finanțare bugetară directă, acestea, pentru moment, nu sunt aplicate, consideră cei de la Expert-Grup.

O trăsătură comună a documentelor de politici ce țin de domeniul energetic și care creează o anumită ambiguitate se referă la faptul că domeniile eficienței energetice și cel al energiilor regenerabile sunt unificate. Între aceste două domenii există o relație de cauzalitate, iar comasarea lor este întemeiată. Totuși, nu avem criterii clare de delimitare între aceste domenii, respectiv, nu există nici o separare dintre efortul financiar ce trebuie îndreptat spre aceste două sectoare. Un alt aspect, care diminuează din eficiența instrumentelor financiare, ține de finanțarea separată a acțiunilor, fără ca să existe o abordare unică de susținere a dezvoltării surselor de energie regenerabilă.

Adoptarea „Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile” este binevenită deoarece, pe lângă instrumentele existente, care includ doar finanțările directe, vor fi instituite scheme suplimentare de sprijin pentru sursele de energie regenerabilă. Un avantaj al acestor scheme ar fi posibilitatea de a identifica prețuri fixe pentru electricitatea produsă din surse de energie regenerabilă, fapt ce ar avea efecte financiare minore asupra consumatorilor. 

Specialiștii Expert-Grup menționează că acest act legislativ comportă anumite carențe:

● Legea nu este cuprinzătoare pentru tot sectorul energiilor regenerabile și instituie mecanisme de sprijin doar pentru producerea electricității și a biocarburanților;
● Licitațiile pentru stabilirea prețurilor fixe ar putea favoriza intrarea pe piață a unui număr limitat de mari investitori. Drept urmare, poate apărea un segment de piață cu un grad înalt de concentrare a producătorilor și cu un risc sporit de practici anticoncurențiale;
● Schema de sprijin pentru biocarburanți ar putea fi neatrăgătoare pentru producătorii din domeniu, în condițiile în care prețurile de import al combustibililor ar fi mici.

De remarcat că Ministerul Economiei a solicitat amânarea aplicării Legii privind utilizarea energiei regenerabile, până la finele anului curent. 

Cei de la Expert-Grup recomandă eliminarea ambiguităților ce se referă la susținerea financiară a surselor de energie regenerabilă. În acest sens ar trebui elaborate criterii, în bază cărora să se poată stabili ce programe de dezvoltare a surselor de energie regenerabilă pot fi finanțate direct din surse bugetare și ce proiecte pot fi susținute indirect, prin alocarea banilor publici către Fondul de Eficiență Energetică. De asemenea, este necesară repartizarea proporțională a surselor bugetare alocate Fondului de Eficiență Energetică, astfel încât o anumită cotă din banii publici recepționați de Fond să fie direcționați strict spre dezvoltarea surselor de energie regenerabilă.

Auditul privind realizarea obiectivelor politicii de stat pentru energia regenerabilă a constatat că principala sursă de finanțare a proiectelor ce țin de dezvoltarea surselor de energie regenerabilă sunt donatorii străini. În acest sens, merită menționat Proiectul „Energie și Biomasă”, finanțat de UE și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Scopul proiectului este crearea unui sistem sigur de producere a energiei din surse regenerabile, în special, din biomasă . În general, autoritățile locale care au beneficiat de sprijin financiar în prima fază a proiectului au evaluat pozitiv rezultatele acestuia. În prezent este în desfășurare ceea de-a doua etapă a proiectului, prevăzută pentru perioada 2015-2017 și care va beneficia de un buget de 9,41 milioane de euro, oferiți de Uniunea Europeană

Linia de Finanțare pentru Eficiență Energetică în Moldova (MoSEFF) este un alt program ce are drept scop susținerea financiară a conceptului de eficiență energetică și promovarea surselor de energie regenerabilă. MoSEFF a fost lansat în septembrie 2009 de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD. Cu ajutorul MoSEFF, până în prezent, pentru creditarea proiectelor de eficiență energetică BERD a oferit, prin intermediul băncilor partenere locale, suma de 42 de milioane de euro. 

Totuși, deși există asemenea instrumente solide de finanțare a dezvoltării surselor de energie regenerabilă, nu putem vorbi de o abordare unică de susținere financiară a sectorului. Mai mult, se atestă anumite riscuri ce țin de sprijinul extern, și anume, o posibilă reducere sau chiar stopare a finanțării externe ar putea cauza diminuarea proiectelor investiționale noi și ar conduce la stagnarea sectorului de energii regenerabile, conchid specialiștii Expert-Grup.

Scriem pentru tine. Vrei să ne susții? Sprijinul cititorilor noștri este esențial pentru a putea face în continuare jurnalism independent, iar noi vrem să continuăm cu același curaj și dedicație. Susține redacția AGORA cu o donație pe contul nostru de PayPal sau Patreon. Îți mulțumim!