Reacția lui Iurie Ciocan la materialul privind reîntoarcerea unui teren de la Telecentru în componența ZEL Bălți

Reacția lui Iurie Ciocan la materialul privind reîntoarcerea unui teren de la Telecentru în componența ZEL Bălți

Fostul șef al Centrului de Implementare a Reformelor, Iurie Ciocan, a solicitat dreptul la replică în legătură cu un material publicat pe AGORA pe data de 3 aprilie, intitulat „Cum au „jonglat” autoritățile cu un teren pe care ZEL „Bălți” a vrut să construiască un parc de inovare în inginerie”. În textul său, Iurie Ciocan susține că materialul apărut pe AGORA ar fi unul plătit. Redacția AGORA consideră afirmațiile dlui Iurie Ciocan drept neavenite și susține cu fermitate că materialul publicat nu a fost scris la comanda cuiva și nici plasat contraplată, respectiv, nu a fost publicat cu nota „Publicitate”. Mai mult, ținem să menționăm că în articolul la care se face referire a fost inclusă și opinia exprimată de Iurie Ciocan, după decizia Curții Constituționale în toamna anului 2019, respectiv articolul a întrunit toate condițiile privind citarea surselor vizate. Lăsăm mai jos textul integral expediat de Iurie Ciocan în adresa redacției AGORA. 

Către redacția AGORA.md

În conformitate cu prevederile art.7 și 27 ale Legii nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare și Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova din 03 mai 2011, adresez prezenta replică cu solicitarea publicării acesteia.

În data de 03 aprilie 2020 portalul www.agora.md, pe pagina sa on-line în rețeaua internet a publicat la rubrica „economic” un material inspirat de pe o altă sursă on-line www.cotidianul.md din data de 30 octombrie 2019.

Consider că materialul utilizat fără semnătura autorului concret, dar publicat pe pagina www.agora.md cu genericul https://agora.md/stiri/69234/cum-au-jonglat-autoritatile-cu-un- teren-pe-care-zel-balti-a-vrut-sa-construiasca-un-parc-de-inovare-in-inginerie îmi lezează demnitatea și reputația profesională și contest acest lucru cerându-mi dreptul la replică.

La timpul său am neglijat conștient referințele la publicația plasată pe pagina www.cotidianul.md din 30 octombrie 2019 pentru că, în opinia mea, această platformă on-line nu merită careva atenție și abordare serioasă, dar nu pot neglija publicarea unor informații, cel puțin manipulatorii pe www.agora.md, pe care o cred și accept ca o sursă de informație demnă de atenție.

Cer publicarea prezentei replici la același compartiment „economic” cu mențiunea că este dreptul la replică asupra textului citat mai sus și publicat pe data de 03.04.2020.

În fapt

Eu, Iurie Ciocan, neg orice supoziții legate de careva ilegalități ori acțiuni în conflict de interese presupus admise de mine în calitate de Director al Centrului de Implementare a Reformelor. Prin această ieșire publică sper să scot din starea de „idiot util” în primul rând pe cetățeanul Igor Munteanu, care prin profunda necunoștință de cauză, profitând de atribuțiile sale de persoană publică, și-a permis să mă învinuiască în careva interese ascunse în cadrul promovării unor proiecte de legi în postura mea de conducător al unității de implementare a reformelor în cadru Oficiului Prim Ministrului Republicii Moldova.

Speța discutată se referă la trecerea din proprietatea statului Republica Moldova în componența Zonei Economice Libere Bălți a unor terenuri de pământ aflate în gestiunea Liceului Aristotel, str. Sprîncenoaia 1, mun. Chișinău.

Mai jos voi expune cronologia evenimentelor ce țin de această speță și voi argumenta cum eu cu echipa din care am făcut parte am protejat proprietatea statului și nu am admis, cât am avut putere, delapidarea acesteia:

1. Prin intermediul Legii nr.187/2018 privind modificarea unor acte legislative, a fost modificată inter alia Legea nr.26 din 4 martie 2010 privind Zona Economică Liberă „Bălţi”.

Proiectul a constituit inițiativa legislativă a unui deputat în Parlament, înregistrat în Parlament cu nr.186 din 06.06.2018.

Conform redacției inițiale a proiectului, terenul amplasat pe str. Sprîncenoaia nr.1, municipiul Chișinău nu era vizat în nici o formă, deci, Atenție, proiectul examinat și votat în prima lectură de parlamentari nu s-a referit la careva treceri de terenuri din proprietatea statului în cadrul ZEL Bălți.

2. În data de 25 iulie, prin amendamentul nr.363 semnat de un singur deputat (amendamentul și cronologia evenimentelor poate fi identificată pe site-ul Parlamentului), a fost propusă completarea proiectului. Amendamentul a fost propus și înscris în proiectul legii cu o oră înainte de examinarea în lectura a II a acestui proiect. Atrag atenția celor care se pricep în practica legislativă, mai puțin a cetățeanului Igor Munteanu, aprobarea proiectului legii în lectură finală a avut loc pe data de 25 iulie, iar sesiunea parlamentară primăvară-vară se încheie conform Constituției pe 31 iulie.

Conform amendamentelor respective, în componența Zonei Economice Libere „Bălți” a fost inclus un teren cu suprafața de 4,823 hа, cu numărul cadastral 0100212178, cu construcțiile de pe acesta, cu numerele cadastrale 010021217801–010021217823, amplasat pe str. Sprîncenoaia nr.1, municipiul Chişinău (se propune introducerea în textul Legii nr.26 din 4 martie 2010 privind Zona Economică Liberă „Bălţi” art.1 alin.(2) a unei noi litere – p).

3. Legea nr.187/2018, cu amendamentul respectiv, a fost publicată la 07.09.2018, în lipsa avizului Guvernului asupra amendamentului aprobat. Să fie clar, Statul Republica Moldova a fost deposedat la acel moment de proprietate prin transmiterea terenurilor către ZEL Bălți fără careva Aviz din partea Guvernului. Statul a pierdut 4.823 ha în decurs de o oră de la semnarea amendamentului de un deputat și votarea în plen a proiectului respectiv de lege în lectură finală fără cunosterea de către Guvern a acestor fapte.

4. Ulterior publicării în Monitorul Oficial, urmare studierii datelor din Registrul bunurilor imobile, Guvernul a sesizat că, terenul cu nr. cadastral 0100212178 este proprietate publică a statului, iar la adresa menționată își are sediul Liceul „Aristotel”, al cărui fondator este Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Astfel, întru consolidarea capacităților statului de administrare a proprietății publice, Guvernul a elaborat proiectul Legii pentru modificarea articolului 1 al Legii nr.26/2010 privind Zona Economică Liberă „Bălţi”, prin intermediul căruia a fost propusă abrogarea literei p) a alin.(2) al art.1 al Legii nr.26/2010 privind Zona Economică Liberă „Bălţi”, conform căruia, terenul cu suprafața de 4,823 hа, a constitui parte componentă a zonei libere respective.

Anume aici are loc prima tentativă a Guvernului de a restabili dreptul Statului asupra proprietății sale.

Proiectul de lege a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1117 din 14.11.2018, cu remiterea Parlamentului spre examinare.

5. Proiectul de lege respectiv, înregistrat în Parlament cu nr.400 din 15.11.2018 nu a fost adoptat, deoarece în cadrul Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, s-a decis că, între timp a fost adoptată Legea nr.302/2018, prin intermediul căreia litera p) din alin.(2) al art.1 Legea nr.26/2010 privind Zona Economică Liberă „Bălţi” a fost expus în redacție nouă, fiind exclus terenul cu suprafața de 1.55 ha.

Drept consecință, în componența ZEL fiindu-i atribuit terenul de 2,238 ha, cu numărul cadastral 0100212178, amplasat pe str. Sprîncenoaia nr.1, și construcțiile de pe acesta cu numerele cadastrale 010021217806 și 010021217819.

6. Ulterior, Guvernul a conchis că, obiectivul Guvernului urmărit prin aprobarea Hotărârii Guvernului nr.1117/2018 și anume protejarea proprietății statului, nu a fost atins prin intermediul Legii nr.302/2018.

Astfel, întru asigurarea unei administrări eficiente a terenurilor proprietate publică a statului, a fost considerată judicioasă excluderea din componența Zonei Economice Libere „Bălți” a întregului teren proprietate publică a statului, cu suprafața lăsată intactă de 2,238 ha, precum și a construcțiilor de pe acesta.

Astfel, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament, a fost adoptată Legea nr.17 din 15.02.2019 pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.26/2010 privind Zona Economică Liberă „Bălţi”, care a dispus abrogarea literei p) în totalitate.

7. Legea nr.17 din 15.02.2019 pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.26/2010 privind Zona Economică Liberă „Bălţi” a fost declarată neconstituțională prin Hotărârea CC din 29 octombrie curent, Curtea statuînd că,

Legea nr. 17 pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 26/2010 privind Zona Economică Liberă „Bălți” a fost adoptată printr-o procedură de angajare a răspunderii Guvernului contrară prevederilor articolelor 6 și 1061 din Constituție.

Înalta Curte Constituțională a statuat obligația Guvernului de a proteja proprietatea statului, dar a stabilit că procedura de angajare a răspunderii pe un proiect de Lege este o procedură de legiferare extraordinară și trebuie folosită exclusiv în condiții extraordinare. Nu comentez și nu pun la îndoială Hotărârile Curții Constituționale, dar cred că atunci când pe ascuns, fără a consulta Guvernul Republicii Moldova, unicul responsabil de gestionarea patrimoniului țării, statul se deposedează de proprietate, este anume o situație extraordinară.

De ce acum a apărut pe www.agora.md această publicație acum și fără un autor concret?

Voi expune un punct de vedere începând cu un citat din V.V. Maiakovski, care în poezia sa Послушайте! a scris următoarele rânduri: Ведь, если звезды зажигают значит - это кому-нибудь нужно?

Presupun că este vorba de o publicare contra plată a unui material care nu aparține www.agora.md, fapt care nu contravine legii, dar de ce lipsește în așa caz însemnul că este un material de publicitate ? Iar după o material plătit pentru a fi publicat intotdeauna stă plătitorul care nu investete de dragul banului cheltuit.

Guvernul Republicii Moldova în data de 01 aprilie 2020 a înaintat în Parlament un proiect de Lege (în procedură standard) prin care se prevede transmiterea din proprietatea Statului în Zona Economică Liberă Bălți a terenurilor disputate de aproape doi ani. Desigur decizia aparține Guvernului, unicul organ care poate decide/coordona asemenea treceri de proprietate în conformitate cu legea și viziunile sale.

Subliniez, cele întreprinse de mine și cele reflectate în Hotărârile de Guvern respective în acțiunile descrise mai sus, au fost motivate de un singur lucru, respectarea legii și protejarea proprietății publice, fără careva conflicte de interese ori încălcarea legii.

În baza celor descrise mai sus, cer publicarea integrală a acestui text cu statut de „dreptul la replică” și dezmint cu toată fermitatea afirmațiile calomnioase ale unei persoane iresponsabile, chiar dacă temporar ocupă o funcție responsabilă, precum că eu în acțiunile mele am fost motivat de scopuri personale și am acționat în afara cadrului legal.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Cum au „jonglat” autoritățile cu un teren pe care ZEL „Bălți” a vrut să construiască un parc de inovare în inginerie

Cum au „jonglat” autoritățile cu un teren pe care ZEL „Bălți” a vrut să construiască un parc de inovare în inginerie

ZEL Bălți se extinde la Dubăsari

ZEL Bălți se extinde la Dubăsari

Bogdan Aurescu a solicitat repetat lui Dmitro Kuleba să recunoască inexistența „așa-zisei limbi moldovenești”

Bogdan Aurescu a solicitat repetat lui Dmitro Kuleba să recunoască inexistența „așa-zisei limbi moldovenești”

Advertoriale
Fundația Orange ajută familiile vulnerabile din țară, în depășirea crizei energetice

Fundația Orange ajută familiile vulnerabile din țară, în depășirea crizei energetice

NEWTON HOUSE Grădina Botanică lansează a treia tranșă pentru vânzarea apartamentelor (VIDEO)

NEWTON HOUSE Grădina Botanică lansează a treia tranșă pentru vânzarea apartamentelor (VIDEO)

Balkan Pharmaceuticals, decernat cu premiul Notorium 2022 (VIDEO)

Balkan Pharmaceuticals, decernat cu premiul Notorium 2022 (VIDEO)

EMISIUNI
 • PROFESIONIȘTII | Activist civic: „Există stereotipurile că tot ce fac oamenii din ONG-uri, fac doar pentru bani. Acei oameni nu sunt activiști civici” (VIDEO)
  PROFESIONIȘTII | Activist civic: „Există stereotipurile că tot ce fac oamenii din ONG-uri, fac doar pentru bani. Acei oameni nu sunt activiști civici” (VIDEO)
 • Prepare for Future #11, Marcela Lefter - Viitorul energetic al Moldovei și al întregii planete
 • Moldova, I am back! | Alina Perju, tânăra care a revenit din Franța pentru a îmbunătăți viața sătenilor din sudul țării
 • Prepare for Future #10. Svetlana Dimitrioglo și Cătălina Bacalâm, despre digitalizarea globală a industriei fashion
 • DESCIFRAT| Interesele din spatele spargerilor de Telegram și securitatea cibernetică în era tehnologiilor informaționale (VIDEO)
Cele mai populare
 • 1
  De mâine, cetățenii vor fi informați despre gradul de vulnerabilitate, spune ministrul Spatari
 • 2
  Ce facem în cazul deconectărilor de la energia electrică? Autoritățile au elaborat un ghid cu recomandări
 • 3
  Compania Horus a venit cu o reacție despre avaria de la Termoelectrica și amenință că-și va retrage inginerii
 • 4
  Limba română este pe locul trei printre cele mai vorbite limbi în Anglia și Țara Galilor
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.